Chào mừng bạn đến Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Khảo sát GlobalWebIndex do Trendstream Limited thực hiện. Trendstream Limited là một công ty nghiên cứu tìm hiểu về quan điểm của người dùng Internet.

Sự riêng tư của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Ở trang này, chúng tôi trình bày những thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập từ bạn, phương pháp sử dụng và nơi lưu trữ nó.

Chúng tôi cố gắng làm mọi thứ rõ ràng và đơn giản nhất có thể. Nếu bạn còn thắc mắc, hãy liên hệ và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ. (Xem phần “Liên hệ với Chúng tôi” bên dưới)

Mục đích chính sách

Mục đích của Chính sách về Quyền riêng tư là cung cấp cho bạn thông tin về phương pháp thu thập và xử lý thông tin được gửi đến khi bạn hoàn thành một trong những khảo sát của chúng tôi, cũng như những thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi hay bất kỳ bên thứ ba nào mà có lưu trữ các khảo sát. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập đều phải nằm trong khuôn khổ Chính sách về Quyền riêng tư còn hiệu lực tại thời điểm thu thập thông tin.

Bạn cần đọc Chính sách về Quyền riêng tư này cùng với những chính sách về quyền riêng tư hoặc thông báo xử lý hợp lý khác mà chúng tôi cung cấp trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn, để bạn nắm bắt đầy đủ về phương pháp và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Chính sách về Quyền riêng tư này bổ sung nhưng không thay thế cho các thông báo khác.

Những việc chúng tôi làm

Mục đích của chúng tôi là giúp các công ty hiểu về cách thức và lý do sử dụng Internet của mọi người cũng như cảm giác của họ về các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và chiến dịch marketing. Từ đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thường xuyên trên thế giới, nói chuyện với hàng trăm, hàng nghìn người mỗi năm để biết họ làm gì trên Internet, họ sở hữu thiết bị gì và quan điểm của họ về nhiều chủ đề khác nhau.

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi giúp khách hàng hiểu được đặc tính và nhân khẩu học nặc danh của những người truy cập web, sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc xem quảng cáo của khách hàng. Tóm lại, chúng tôi giúp các thương hiệu và tổ chức hiểu được người xem trực tuyến.

Sửa đổi trong Chính sách về Quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi chính sách. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ, thông báo cho bạn và nếu được, xin phép bạn khi chúng tôi có ý định thay đổi cách sử dụng dữ liệu của bạn; chúng tôi vẫn khuyến nghị bạn tham khảo Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để tìm hiểu những cập nhật.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ dữ liệu về một cá nhân nào đó, mà từ dữ liệu này có thể định danh được người đó. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao những dạng dữ liệu cá nhân khác nhau:

 • Dữ liệu Định danh. Trong nghiên cứu, chúng tôi sẽ gán một mã số định danh duy nhất (ví dụ như một dãy số và/hoặc ký tự) cho những dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn.
 • Dữ liệu Khảo sát. Khi bạn hoàn thành một khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập câu trả lời của bạn trong khảo sát.
 • Dữ liệu Kỹ thuật. Trong nghiên cứu, chúng tôi có thể sẽ thu thập địa chỉ IP, trình duyệt và phiên bản, cài đặt và vị trí múi giờ, plug-in trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành (tên và phiên bản) và những thông tin về thiết bị (tên và phiên bản) bạn sử dụng để truy cập và hoàn thành khảo sát.
 • Cookie. Giống như nhiều trang web và khảo sát, chúng tôi sử dụng “cookie” và các công nghệ phân tích tương tự. Xem phần “Cookie” bên dưới và chính sách Cookie của chúng tôi (có tại đây [liên kết]) để biết thêm thông tin về cách sử dụng cookie của chúng tôi.

Khi chúng tôi kết hợp Dữ liệu Định danh với những dữ liệu khác chúng tôi thu thập từ bạn, chúng tôi sẽ xem tất cả những dữ liệu kết hợp đó là dữ liệu cá nhân.

Một số phản hồi của bạn trong khảo sát có thể làm lộ những thông tin được xem là một thể loại dữ liệu cá nhân đặc biệt về bạn (bao gồm những chi tiết về chủng tộc, sắc tộc, sức khỏe, xu hướng tình dục hoặc quan điểm chính trị của bạn). Chúng tôi sẽ chỉ hỏi những câu liên quan đến thể loại dữ liệu đặc biệt khi chúng tôi được phép theo luật pháp nơi bạn sinh sống. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn lựa chọn “Không trả lời” ở những câu hỏi liên quan đến bất kỳ thể loại dữ liệu đặc biệt nào.

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng những phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ bạn và dữ liệu về bạn, bao gồm:

 • Tương tác trực tiếp. Bạn cung cấp Dữ liệu Khảo sát cho chúng tôi khi bạn hoàn thành một trong những khảo sát của chúng tôi.
 • Tương tác hoặc công nghệ tự động. Khi bạn hoàn thành khảo sát trực tuyến, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu Kỹ thuật về thiết bị, mẫu hình và hoạt động trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie và những công nghệ tương tự để thu thập những dữ liệu cá nhân này. Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Kỹ thuật về bạn nếu bạn truy cập những trang web khác có sử dụng cookie của chúng tôi. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi [LIÊN KẾT] để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào

Khi bạn đăng ký ở trang web khảo sát, thông thường bạn sẽ được hỏi những chi tiết về bản thân, có thể bao gồm tên và địa chỉ email. Chúng tôi sẽ không bao giờ truy cập tên và địa chỉ email của bạn cũng như chúng tôi không bao giờ yêu cầu trang web khảo sát cung cấp những thông tin đó cho chúng tôi.

Mặc dù những câu hỏi trong khảo sát sẽ hỏi về thông tin, hành vi và niềm tin trên mạng của bạn, chúng tôi không sử dụng những thông tin này để định danh cá nhân bạn.

Chúng tôi cũng sẽ tổng hợp Dữ liệu Khảo sát của bạn với Dữ liệu Khảo sát của những người đã hoàn thành khảo sát để tạo ra Dữ liệu Khảo sát Tổng hợp. Chúng tôi cung cấp truy cập Dữ liệu Khảo sát Tổng hợp cho khách hàng trong dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho họ. Cách tổng hợp dữ liệu này cho phép chúng tôi và khách hàng phân tích những phản hồi khảo sát đã tổng hợp để tìm hiểu về hành vi của người dùng Internet. Mặc dù Dữ liệu Khảo sát Tổng hợp tương tự có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân, khách hàng của chúng tôi không thể xác định được người trả lời khảo sát riêng lẻ từ các thông tin đã được cung cấp.Chúng tôi sử dụng cookie để thiết lập mối quan hệ giữa Dữ liệu Khảo sát và tương tác của bạn với trang web và chiến dịch quảng cáo của khách hàng. Mối quan hệ này giúp khách hàng của chúng tôi hiểu được hồ sơ của người tương tác với trang web hoặc chiến dịch quảng cáo của họ, đánh giá độ hiệu quả và chính xác của chiến dịch quảng cáo, hoặc tạo ra người xem khi chọn mục tiêu quảng cáo. Chi tiết thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie với các đối tác được trình bày ở phần cookie bên dưới. Việc theo dõi hành vi trên mạng để tìm hiểu về sở thích cá nhân được gọi chung là profiling (lập hồ sơ).

Nếu chúng tôi thiết lập một mối quan hệ giữa Dữ liệu Khảo sát và tương tác của bạn với trang web và chiến dịch quảng cáo của khách hàng, chúng tôi có thể mời bạn tham gia một khảo sát phụ liên quan đến trang web, chiến dịch quảng cáo hoặc thương hiệu của khách hàng. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khảo sát phụ do bạn cung cấp để cho khách hàng có cái nhìn sâu hơn về độ hiệu quả của chiến dịch hoặc trang web của họ.

Có nhiều lý do để thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể có ích với chúng tôi và khách hàng sau khi đã được tổng hợp và/hoặc giả mạo. Đối với khách hàng, dữ liệu được dùng để tìm hiểu về nhân khẩu của những người truy cập trang web, sử dụng sản phẩm/dịch vụ hoặc xem quảng cáo của họ. Đối với chúng tôi, dữ liệu giúp chúng tôi mời đúng người tham gia nghiên cứu và cũng cho phép chúng tôi biết xu hướng trả lời của những người trong những nhóm tương tự đối với một câu hỏi hoặc việc họ sẽ làm trên Internet. Chẳng hạn, nếu bạn trả lời rằng bạn là nam ở độ tuổi 25–34, chúng tôi sẽ kết hợp câu trả lời của bạn với hàng trăm, hàng nghìn nam giới khác ở độ tuổi 25–34 để hiểu thêm về nhóm này.

Cơ sở xử lý dữ liệu của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Chúng tôi đã trình bày theo dạng bảng ở bên dưới những mô tả về các cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và cơ sở pháp lý. Chúng tôi cũng ghi rõ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi phù hợp.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cơ sở pháp lý tùy theo mục đích sử dụng cụ thể.

Mục đích/Hoạt động

Loại dữ liệu

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu, bao gồm cơ sở lợi ích hợp pháp

Thêm phản hồi khảo sát của bạn vào bộ dữ liệu chính của chúng tôi (ngoài các thể loại dữ liệu đặc biệt).

Phản hồi khảo sát

Chúng tôi xử lý dữ liệu này để duy trì bộ dữ liệu chính của chúng tôi.

Việc xử lý này cần thiết để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đến khách hàng).

Xử lý những thể loại dữ liệu đặc biệt có trong phản hồi khảo sát của bạn

Phản hồi khảo sát

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu khi được bạn cho phép

Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, bao gồm yêu cầu đối tác khảo sát bên thứ ba liên hệ bạn nếu chúng tôi muốn bạn hoàn thành thêm một khảo sát nữa.

(a) cookie

(b) mã định danh duy nhất

Cần thiết để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (cho phép chúng tôi liên hệ bạn để hoàn thành thêm khảo sát khác có ích cho khách hàng).

Giám sát độ hiệu quả chiến dịch quảng cáo của khách hàng

(a) cookie

(b) mã định danh duy nhất

Cần thiết để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hỗ trợ khách hàng tìm hiểu cách thức người dùng cuối tương tác với chiến dịch quảng cáo, trang web của khách hàng).

Thêm phản hồi khảo sát phụ của bạn vào bộ dữ liệu chính của chúng tôi.

Phản hồi khảo sát

Chúng tôi xử lý dữ liệu này để duy trì bộ dữ liệu chính của chúng tôi.

Việc xử lý này cần thiết để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đến khách hàng).

Cung cấp cho khách hàng kết quả thống kê của khảo sát phụ được thiết kế riêng cho chiến dịch quảng cáo, trang web hoặc thương hiệu của họ.

Phản hồi khảo sát

Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để cung cấp cho khách hàng kết quả thống kê liên quan đến các khảo sát về chiến dịch, trang web hoặc thương hiệu của họ mà chúng tôi đã thực hiện.

Việc xử lý này cần thiết để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đến khách hàng).

Đánh giá độ chính xác của quảng cáo trực tuyến.

(a) cookie

(b) mã định danh duy nhất

Cần thiết để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hỗ trợ khách hàng tìm hiểu nhân khẩu của người dùng cuối có tương tác với chiến dịch quảng cáo của khách hàng).

Mô hình hóa

cookie dữ liệu

Cần thiết để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hỗ trợ khách hàng tìm hiểu nhân khẩu của người dùng cuối có tương tác với chiến dịch quảng cáo của khách hàng).

Đồng bộ Cookie (tham khảo phần “đồng bộ cookie của chúng tôi với cookie của đối tác” bên dưới)

(a) cookie

(b) mã định danh duy nhất

Đối với các loại dữ liệu đặc biệt, chúng tôi chỉ xử lý chúng khi được bạn cho phép.

Đối với các loại dữ liệu khác, chúng tôi xử lý vì chúng cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của công ty (nhằm hỗ trợ nhà quảng cáo trong việc hiểu về thống kê của người dùng cuối tương tác với chiến dịch quảng cáo)

 

Thay đổi mục đích

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích mà chúng tôi thu thập nó, trừ khi chúng tôi cân nhắc cần dùng những dữ liệu đó vì lý do khác và lý do đó phù hợp với mục đích ban đầu. Nếu bạn muốn chúng tôi giải thích cách thức xử lý dữ liệu theo mục đích mới phù hợp với mục đích ban đầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ yêu cầu người vận hành trang khảo sát mà bạn dùng để hoàn thành khảo sát thông báo cho bạn và giải thích cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân vì những mục đích không liên quan.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn không biết hoặc không đồng ý khi luật pháp bắt buộc hoặc cho phép và tuân thủ các điều luật trên.

Cookie

Cookie là một tập tin nhỏ chứa một dãy ký tự được gửi đến thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi và/hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cả cookie theo phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web) và cookie lâu dài (lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi bị bạn xóa hoặc hết hạn – thông thường sau một năm). Chi tiết liên quan đến cookie mà chúng tôi và/hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng được trình bày trong thông báo cookie mà bạn xem khi bắt đầu mỗi khảo sát và trong chính sách cookie tại đây [liên kết].

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất và cũng để theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn cho những mục đích sau:

 • Mời bạn tham gia những khảo sát tương lai. Nếu cookie cho biết bạn đã xem một chiến dịch quảng cáo hoặc truy cập trang web mà một trong những khách hàng của chúng tôi quan tâm, chúng tôi có thể mời bạn tham gia một khảo sát để biết thêm quan điểm của bạn về nó. Lý do chúng tôi mời bạn tham gia khảo sát là vì chúng tôi cảm thấy phản hồi của bạn giúp khách hàng của chúng tôi hiểu được cảm giác của mọi người hoặc cách sử dụng trang web của họ và/hoặc xem xét rằng chiến dịch quảng cáo có hiệu quả hay không. Bạn chỉ được mời tham gia khảo sát dựa trên cookie của bạn khi chúng tôi quan sát thấy phản hồi khảo sát phụ của bạn có thể có ích cho khách hàng của chúng tôi.
 • Đánh giá độ chính xác của quảng cáo có mục tiêu. Nhiều nhà quảng cáo cố gắng sử dụng công nghệ và thuật toán để đưa truyền thông marketing đến những nhóm người tiêu dùng cụ thể. Dữ liệu này đa dạng về chất, đôi khi bạn sẽ thấy những quảng cáo không hề liên quan đến bạn. Chúng tôi kết hợp phản hồi nặc danh của bạn trong khảo sát (như tuổi và giới tính) với một cookie gắn liền với một quảng cáo trên mạng để giúp các nhà quảng cáo hiểu được độ chính xác khi họ xác định mục tiêu.
 • Mô hình hóa dữ liệu. Như đã nhắc ở trên, các nhà quảng cáo muốn hướng quảng cáo của họ đến một nhóm người cụ thể. Bằng cách quan sát hoạt động của các nhóm cookie ẩn danh trực tuyến, họ có thể ước tính xác suất những nhóm đó có cùng một đặc tính – dù một nhóm có khai báo một thông tin cụ thể về họ và nhóm còn lại thì không. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi sự tương tác với các chiến dịch quảng cáo của những người đã hoàn thành một trong những khảo sát của chúng tôi nhằm giúp các nhà quảng cáo hiểu được hoạt động có thể có của những nhóm người có tương tác với chiến dịch của họ.
 • Đồng bộ cookie của chúng tôi với cookie của đối tác. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác tìm hiểu người đang tương tác với trang web hoặc chiến dịch quảng cáo của họ bằng một quá trình gọi là đồng bộ cookie bằng cách cung cấp mã định danh duy nhất của chúng tôi cho họ nhằm cho phép họ biết rằng họ đã lưu những thông tin liên quan đến thiết bị mà cookie của chúng tôi lưu trữ ở đó hay chưa. Trong trường hợp một đối tác quyết định lưu trữ những thông tin liên quan đến người phản hồi khảo sát của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ với họ phản hồi của những người tương tự để họ có thể liên kết nó với những thông tin khác mà họ biết về người phản hồi nhằm mục đích phân tích hoặc tạo đối tượng tương tự. Dữ liệu được chuyển giao này không bao giờ được dùng để hướng trực tiếp quảng cáo, thông điệp hoặc dịch vụ đến bạn.

Lưu ý quan trọng về cookie: Khi bạn tham gia một trong những khảo sát của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý với sự điều chỉnh và sử dụng cookie của đối tác bên thứ ba của chúng tôi trong trình duyệt của bạn.

Chúng tôi luôn muốn bạn kiểm soát những thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi và có nhiều cách để bạn xóa hoặc chặn cookie bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo hướng dẫn trong trình duyệt Internet của bạn. Trong trường hợp bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể không tham gia quá trình này tại đây.

Nếu bạn không muốn tham gia quá trình đồng bộ cookie với đối tác của chúng tôi, bạn cũng có thể truy cập liên kết trong thông báo cookie của chúng tôi tại đây [liên kết] để không tham gia chính sách cookie của đối tác chúng tôi.

Khi bạn không tham gia, chúng tôi sẽ xóa những giá trị hiện tại trong cookie của chúng tôi trên thiết bị của bạn và thay bằng giá trị “opt out” để máy chủ của chúng tôi không tiếp tục theo dõi hoạt động của bạn. Chúng tôi sẽ bỏ qua mọi yêu cầu sau đó đến từ trình duyệt của bạn. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chặn cookie, quá trình không tham gia có thể không hoạt động bình thường. Vui lòng lưu ý thêm rằng nếu hiện tại bạn chọn không tham gia, nhưng trong tương lai bạn quyết định xóa, chặn, hoặc giới hạn cookie, hoặc trong trường hợp bạn sử dụng thiết bị, trình duyệt Internet khác, bạn cần bắt đầu lại quá trình không tham gia.

Nếu bạn quyết định không tham gia quá trình cookie của chúng tôi tại một thời điểm trong tương lai, bạn có thể truy cập lại trang khảo sát ban đầu khi bạn được mời tham gia một trong những khảo sát của chúng tôi và chọn không tham gia. Một cách khác là bạn có thể quay lại trang không tham gia của Trendstream.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba như:

 • Các thành viên khác trong tập đoàn của chúng tôi;
 • Nhà cung cấp dịch vụ thứ ba được cấp phép cung cấp dịch vụ IT và quản trị cho chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình;
 • Các nhà tư vấn chuyên nghiệp bao gồm luật sư, nhân viên ngân hàng, kiểm toán viên, nhân viên bảo hiểm, những người sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán;
 • Bên thứ ba mà chúng tôi chọn để bán, chuyển giao, sáp nhập một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Một điều khác nữa là chúng tôi sẽ mua lại hoặc sáp nhập những doanh nghiệp khác;
 • Các khách hàng mà chúng tôi đã đồng ý cấp quyền truy cập vào Dữ liệu Khảo sát Tổng hợp, hoặc chúng tôi đồng ý đại diện để thực hiện các cuộc khảo sát, hoặc chúng tôi đồng ý hỗ trợ trong việc theo dõi tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, hoặc chúng tôi đồng ý đồng bộ cookie với họ.

Chúng tôi bắt buộc tất cả các bên thứ ba tôn trọng bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu này theo quy định của luật pháp. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích của họ; chúng tôi chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích cụ thể và tuân theo hướng dẫn của chúng tôi. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh của chúng tôi thay đổi, người chủ mới có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như đã trình bày trong thông báo về quyền riêng tư này.

Vui lòng lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin chúng tôi nhận được hoặc bất kỳ thông tin kỹ thuật nào mà chúng tôi thu thập (như tên/cài đặt trình duyệt và địa chỉ IP của bạn) để định danh bạn, chúng tôi không bao giờ biết rõ những thông tin khác mà bên thứ ba hiện có về bạn. Bên thứ ba này có thể liên kết những thông tin chúng tôi cung cấp với những thông tin khác mà bạn đã chia sẻ trực tiếp với họ. Ví dụ, các bên thứ ba như khách hàng của chúng tôi (cùng khách hàng của họ) có thể có kho dữ liệu riêng của họ. Bạn có thể đã cho phép họ lưu trữ thông tin, điều đó cho phép họ ghép bản lưu của họ với dữ liệu chúng tôi cung cấp. Tương tự, nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các mạng xã hội, họ có thể ghép dữ liệu của chúng tôi với những thông tin khác về bạn mà bạn cho phép họ lưu trữ. Vui lòng lưu ý rằng các bên thứ ba chỉ được tiến hành quá trình “khớp” này một cách hợp pháp nếu bạn cho phép họ lưu trữ và sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này. 

Chuyển giao quốc tế

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi. Điều này nghĩa là dữ liệu của bạn có thể bị chuyển giao ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA). Một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có trụ sở ở ngoài khu vực EEA, do đó, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bao gồm việc chuyển giao dữ liệu ra ngoài khu vực EEA.

Mỗi khi chúng tôi chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi khu vực EEA, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo mật tương tự bằng cách áp dụng một trong những biện pháp bảo vệ sau:

 • Chúng tôi chỉ chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn đến những nước được Ủy ban châu Âu xem là có mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân đầy đủ.
 • Khi chúng tôi sử dụng những nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi sẽ dùng những hợp đồng cụ thể được Ủy ban châu Âu chấp thuận nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân đầy đủ.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã áp dụng những biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân bị thất lạc do tai nạn, bị sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị chỉnh sửa hoặc tiết lộ. Thêm vào đó, chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân cho những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba có phận sự được biết. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ có nghĩa vụ phải giữ bí mật.

Chúng tôi cũng đã áp dụng những thủ tục để xử lý vi phạm khả nghi về dữ liệu cá nhân và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý nào liên quan về vi phạm này khi chúng tôi bắt buộc phải làm theo pháp luật.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích khi thu thập nó, bao gồm cả những mục đích đáp ứng yêu cầu về pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để quyết định thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân phù hợp, chúng tôi cân nhắc về số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, rủi ro tiềm ẩn từ việc những dữ liệu cá nhân của bạn bị sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, khả năng chúng tôi có thể đạt được những mục đích trên thông qua cách thức khác và các yêu cầu pháp lý liên quan.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể vô danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn (dữ liệu không còn gắn với bạn) vì mục đích nghiên cứu hoặc thống kê. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Quyền pháp lý của bạn

Trong những trường hợp nhất định, bạn có các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhânn theo các luật bảo mật dữ liệu. Vui lòng nhấn vào những liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về các quyền này:

 • Quyền truy cập: bạn có quyền xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không và nếu có, truy cập dữ liệu cá nhân cũng như các chi tiết liên quan đến bản chất việc xử lý.
 • Quyền sửa chữa: bạn có quyền sửa chữa những dữ liệu cá nhân không chính xác.
 • Quyền được cung cấp thông tin: bạn có quyền được nhận những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng một định dạng có cấu trúc, sử dụng phổ biến và máy tính có thể đọc được.
 • Quyền được quên: bạn có quyền được xóa dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Quyền giới hạn xử lý: bạn có quyền “đóng băng”, lưu trữ và ngừng xử lý dữ liệu của bạn.
 • Quyền phản đối: bạn có quyền phản đối cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Gửi thắc mắc về các quyền của bạn ở đây:

<nhập email>

<nhập tên>

<danh sách quyền + giải thích>

<viết tự do>

Luật bảo mật dữ liệu châu Âu cũng cho bạn quyền không bị phụ thuộc vào một quyết định hoàn toàn dựa theo việc xử lý tự động, bao gồm cả profiling (lập hồ sơ). Như đã nhắc ở trên, chúng tôi không ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn dựa theo xử lý tự động mà không hề có sự can thiệp của con người.

Chúng tôi cần gì ở bạn

Nếu bạn muốn thực thi những quyền đã nêu bên trên, chúng tôi có thể yêu cầu những thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền bạn được truy cập thông tin cá nhân (hoặc thực thi những quyền khác) của bạn. Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho những người không có quyền nhận dữ liệu. Chúng tôi cũng có thể liên hệ bạn để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để đẩy nhanh tốc độ phản hồi của chúng tôi.

Nếu chúng tôi không thể quyết định chắc chắn rằng thông tin bạn yêu cầu chỉ có liên quan đến một mình bạn, thì việc tiết lộ những thông tin này cho bạn có thể mang lại rủi ro riêng tư cho một bên thứ ba (ví dụ nếu cookie gắn liền với một thiết bị được nhiều người sử dụng). Chúng tôi sẽ đánh giá riêng lẻ theo bản chất mỗi yêu cầu thực thi những quyền đã nêu bên trên và chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin được yêu cầu nếu chúng tôi biết rằng việc tiết lộ này không thể mang lại rủi ro riêng tư cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Những điều khác cần biết

Trong những khảo sát của chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi về quan điểm hoặc tương tác của bạn với những trang web, app, mạng xã hội nổi tiếng và tương tự thế. Thông thường, chúng tôi sẽ đính kèm logo của họ vào khảo sát để bạn có thể biết chúng tôi đang nói về trang web nào. Việc chúng tôi sử dụng tên hoặc logo của họ không phải là sự ủng hộ, cho phép hoặc biểu thị rằng chúng tôi có hợp tác với bên thứ ba này; điều đó cũng không phải là sự ủng hộ chính sách hoặc tập quán bảo mật thông tin riêng tư của họ. Điều đó cũng không nhất thiết chúng tôi sẽ trực tiếp chia sẻ bất kỳ kết quả gì với họ, mặc dù một số có thể là khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước cần thiết, hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý bảo mật và tuân thủ theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Thật không may là việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm tính bảo mật của những thông tin được truyền tải đến chúng tôi. Do đó, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm việc truyền tải thông tin.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ privacy@globalwebindex.com. Hoặc bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

London

EC4A 4AB