Gizlilik Politikamıza hoş geldiniz.

 

Bu GlobalWebIndex anketi Trendstream Limited tarafından yapılmaktadır. Şirketimiz, İnternet kullanıcılarının görüşlerini daha iyi anlamayı amaçlayan bir araştırma firmasıdır.

Gizliliğiniz ise bizim en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle, sizinle ilgili topladığımız bilgileri, bunları nasıl kullandığımızı ve nerede sakladığımızı bu sayfada açıkladık.

Mümkün olduğunca net ve basit şekilde takip edilebilecek bilgiler vermeye çalıştık, ancak sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan memnun oluruz. (Aşağıdaki "İletişim" kısmına başvurabilirsiniz.)

Gizlilik politikasının amaçları

Bu Gizlilik Politikası, anketlerimizden birini tamamladığınızda tarafımıza sunduğunuz, ya da bizimle veya anketlerimizi kullanan üçüncü şahıs İnternet siteleriyle paylaştığınız bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımızile ilgili size bilgi vermeyi hedeflemektedir. Topladığımız her türlü bilgi, bilginin verildiği esnada geçerli olan Gizlilik Politikamıza tabidir.

Bu Gizlilik Politikasını, sizinle ilgili kişisel verileri topladığımız veya kullandığımız belirli durumlarla sunabileceğimiz diğer tüm gizlilik veya adil kullanım bildirimleriyle beraber okumanız önemlidir; bu sayede verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızla ilgili kapsamlı bir fikir edinmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası, ilgili diğer bildirimleri geçersiz kılmamakta, aksine desteklemektedir.

Faaliyetlerimiz

Amacımız, insanların İnternet'i nasıl ve neden kullandığını, farklı markalar, ürünler, hizmetler ve pazarlama kampanyaları hakkında ne hissettiğini anlamada şirketlere yardımcı olmaktır. Dolayısıyla, dünya çapında düzenli aralıklarla araştırmalar yürütür, her yıl yüz binlerce kişiye İnternet'te ne yaptığını, hangi cihazlara sahip olduğunu ve çeşitli konulardaki görüşlerini sorarız.

Araştırmalarımızın sonuçlarını kullanarak müşterilerimize, İnternet sitelerini ziyaret eden, ürün veya hizmetlerini kullanan veya reklamlarını gören kitleyi anonim olarak karakter ve demografik özellikler açısından tanımada yardımcı oluruz. Basitçe açıklamak gerekirse, markalara ve kuruluşlara çevrim içi kitleleri anlamada destek oluruz.

Bu Gizlilik Politikasında meydana gelebilecek değişiklikler

Bu politikayı zaman zaman değiştirebiliriz. Mümkün olduğunca küçük değişiklikler yapmaya özen gösteriyor olsak da, verilerinizi kullanma şeklimizde belirgin bir değişiklik yapmayı düşünüyorsak sizi bilgilendirir ve gerekirse izninizi talep ederiz. Yine de olası güncellemelerden haberdar olmak için bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Sizinle ilgili topladığımız veriler

Kişisel veri, bir bireyin kimliğini belirlemede rol oynayabilecek her türlü bilgidir. Sizin hakkınızda farklı türde veriler toplar, kullanır, saklar ve aktarırız:

 • Kimlik Bilgileri. Araştırmamızın bir parçası olarak, sizden topladığımız verilere bir genel benzersiz tanımlayıcı atayabiliriz (ör. bir dizi sayı ve/veya harf şeklinde).
 • Anket Verileri. Bir anket doldurduğunuzda, anketteki sorulara verdiğiniz yanıtları toplarız.
 • Teknik Veriler. Araştırmaların bir parçası olarak, İnternet protokolü (IP) adresinizi, tarayıcınız ve sürümüyle ilgili bilgileri, saat dilimi ve konum ayarlarınızı, tarayıcı eklentileri ve sürümleriyle ilgili bilgileri, İşletim sistemi bilgilerinizi (tür ve sürüm) ve anketi doldurmada kullandığınız cihazınızla ilgili bilgileri (tür ve sürüm) de toplayabiliriz.
 • Çerezler. Birçok İnternet sitesi ve anket gibi biz de "çerezler" ve benzeri yardımcı analiz teknolojileri kullanmaktayız. Çerez kullanımı ilgili ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki "Çerezler" bölümüne veya Çerez politikamıza ([link] bağlantısına tıklayın) başvurabilirsiniz.

Kimlik Bilgileri ile sizden topladığımız diğer verileri birlikte kullandığımız durumlarda, bu verilerin tamamını kişisel veri olarak ele alırız.

Anketteki sorulara verdiğiniz yanıtlardan bazıları, sizinle ilgili "özel kategori" olarak addedilen bilgiler içerebilir (ör. ırk, etnik köken, sağlık, dini inanç, cinsel yönelim veya siyasi görüş). Özel kategori sayılan verilerle ilgili soruları yalnızca, bağlı olduğunuz devletin kanunlarının izin verdiği ölçüde sormaktayız. Ayrıca, bahsi geçen özel kategori verilere ait sorularda "yanıt vermemeyi tercih ediyorum" seçeneği de yer almaktadır.

Verileriniz nasıl toplanıyor?

Sizinle ilgili verileri toplarken kullandığımız farklı yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • Doğrudan etkileşim. Anketlerimizden birini doldurduğunuzda bize Anket Verileri sağlamış olursunuz.
 • Otomatik teknolojiler veya etkileşimler. Çevrim içi bir anket doldurduğunuzda cihazınızla, gezinme faaliyetleriniz ve alışkanlıklarınızla ilgili bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Bu kişisel verileri, çerezler veya benzer diğer teknolojiler vasıtasıyla toplarız. Ayrıca, bizim çerezlerimizi kullanan diğer İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde de sizinle ilgili Teknik Veriler toplayabiliriz. Ayrıntılı bilgi için [LINK] bağlantısındaki çerez politikasına başvurabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Bir anket sitesine kaydolurken genellikle isminizi ve e-posta adresinizi de içeren çeşitli sorular sorulur. Biz asla isim ve e-posta adresi bilgilerine erişim sağlamayız ve anket sitesinden bize bu bilgileri vermesini talep etmeyiz.

Anket sorularımız sizinle, çevrim içi davranışlarınız ve tutumlarınızla ilgili bilgi istiyor olsa da, kimliğinizi tespit etmek amacıyla bu bilgileri asla kullanmayız.

Ayrıca, sizden aldığımız Anket Verilerini, anket dolduran diğer kişilerden topladığımız Anket Verileri ile birleştirerek Toplu Anket Verileri elde ederiz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin bir parçası olarak, onların bu Toplu Anket Verilerine erişimini sağlarız. Bu şekilde veri kümeleri oluşturmak, anketlerde verilen yanıtları toplu olarak analiz ederek İnternet'teki kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamamızı sağlar. Her ne kadar bu tür Toplu Anket Verileri kişisel verilerden elde edilebiliyor olsa da, bu verilerin birleştirilmiş yapısından dolayı, müşterilerimiz onlara sunulan bilgilerden ankete yanıt veren belirli bir kişinin kimliğini tespit edemez.

Müşterilerimizin İnternet siteleri ve reklam kampanyaları ile Anket Verileri arasında bağlantı kurmak için çerezler kullanırız. Bu bağlantı sayesinde müşterilerimiz, İnternet siteleri veya reklam kampanyaları yoluyla etkileşime girdiği kitlenin profilini anlayabilir, reklam kampanyalarının ne derece etkin ve hedefe yönelik olduğunu değerlendirebilir ve reklam yönlendirme için "kopya" denilen kitleler oluşturabilir. İş ortaklarımızla birlikte çerezleri kullanma şeklimize dair ayrıntılı bilgi için aşağıdaki çerezler bölümüne başvurabilirsiniz. Çevrim içi davranışların bu şekilde izlenerek kişisel tercihlerin öğrenilmesi, genellikle "profil çıkarma" olarak bilinir.

Anket Verileri ile müşterimizin İnternet sitesiyle olan etkileşiminiz arasında bir bağlantı kurabilirsek, müşterimizin İnternet sitesi, reklam kampanyası veya markası ile alakalı ilave bir anket doldurmanızı önerebiliriz. Bu ilave Anket Verilerini, kampanyasının veya İnternet sitesinin ne derece etkin olduğuna dair detaylı fikir sahibi olması için müşterimize sunarız.

Sizden topladığımız anonim ve/veya takma adla adlandırılan bilgiler/bilgi kümeleri, bize ve müşterilerimize birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Müşterilerimiz bu bilgileri, İnternet sitelerini ziyaret eden, ürünlerini/hizmetlerini kullanan veya reklamlarını gören kişilerin demografik analizini yapmak için kullanır. Biz de bu veriler sayesinde doğru kişileri araştırmamıza katılmaya davet edebilir, aynı zamanda benzer gruplara ait bireylerin bir soruya benzer yanıt verme olasılığı veya bu kişilerin İnternet'te neler yaptığı gibi konularda bir tablo oluşturabiliriz. Örneğin, 25-34 yaş aralığında bir erkek olduğunuzu belirttiğinizde, bu yaş aralığındaki yüz binlerce diğer erkeğin verdiği yanıtlarla sizinkini birleştirerek bu grup hakkında daha çok şey öğrenebiliriz.

Verilerinizi işleme ilkelerimiz

Kişisel verilerinizi yalnızca kanunların izin verdiği ölçüde kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi kullanmayı düşündüğümüz tüm yolları ve bunu hangi yasalar çerçevesinde yapacağımızı aşağıda bir tablo halinde açıkladık. Ayrıca, mümkün olduğu yerlerde, meşru menfaatlerimizi de belirttik.

Hatırlatmak isteriz ki, belirli bir amaca yönelik olarak ve yasalar çerçevesinde, kişisel verilerinizi birden fazla amaç için kullanmamız mümkündür.

Amaç/Faaliyet

Veri türü

Meşru menfaat temelinde verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

Ankette verdiğiniz yanıtların çekirdek veri kümemize eklenmesi (özel kategori veriler haricinde).

Ankette verilen yanıtlar

Bu verileri, çekirdek veri kümemizin varlığını sürdürebilmemiz için, istatistiksel amaçlara yönelik olarak işleriz.

Bu tür bir veri işleme süreci meşru menfaatimizi korumak adına gereklidir (bu süreç, müşterilerimize hizmet verebilmemizi sağlar).

Ankette verdiğiniz yanıtlardan alınan özel kategori verilerin işlenmesi

Ankette verilen yanıtlar

Bu verileri açık onayınızla işleriz

Başka bir anket daha doldurmanızı istememiz durumunda üçüncü şahıs anket ortaklarımızdan sizinle iletişime geçmelerini talep etmek dahil olmak üzere, sizinle olan ilişkimizin yönetilmesi.

(a) çerezler

(b) benzersiz tanımlayıcı

Meşru menfaatimiz için gerekli (müşterilerimize fayda sağlayabilecek başka anketleri de doldurmanız için sizinle iletişime geçmemizi sağlar).

Müşterilerimizin reklam kampanyalarının etkinliğinin takip edilmesi.

(a) çerezler

(b) benzersiz tanımlayıcı

Meşru menfaatimiz için gerekli (müşterilerimizin reklam kampanyaları ve İnternet siteleriyle son kullanıcıların nasıl etkileşime geçtiğini anlamalarında müşterilerimize yardımcı olmayı sağlar).

İlave anketlerde verdiğiniz yanıtların çekirdek veri kümemize eklenmesi.

Ankette verilen yanıtlar

Bu verileri, çekirdek veri kümemizin varlığını sürdürebilmemiz için, istatistiksel amaçlara yönelik olarak işleriz.

Bu tür bir veri işleme süreci meşru menfaatimizi korumak adına gereklidir (bu süreç, müşterilerimize hizmet verebilmemizi sağlar).

Müşterilerimizin reklam kampanyalarına, İnternet sitesine veya markasına göre özel tasarlanmış ilave anketlerin istatistiksel sonuçlarının onlara sunulması.

Ankette verilen yanıtlar

Bu tür verileri, müşterilerimize kendi kampanyaları, İnternet siteleri veya markaları ile ilgili olarak yaptığımız anketlerin sonuçlarını sunabilmek için, istatistiksel amaçlara yönelik olarak işleriz.

Bu tür bir veri işleme süreci meşru menfaatimizi korumak adına gereklidir (bu süreç, müşterilerimize hizmet verebilmemizi sağlar).

Çevrim içi reklam hizmetlerinin hassasiyetinin değerlendirilmesi.

(a) çerezler

(b) benzersiz tanımlayıcı

Meşru menfaatimiz için gerekli (reklamverenlerin kendi kampanyaları ile etkileşime geçen son kullanıcıların demografik bilgilerini anlamalarında onlara yardımcı olmayı sağlar).

Veri modelleme

çerezler

Meşru menfaatimiz için gerekli (reklamverenlerin kendi kampanyaları ile etkileşime geçen son kullanıcıların demografik bilgilerini anlamalarında onlara yardımcı olmayı sağlar).

Çerez eşleştirme senkronize etme
(aşağıda bkz. ‘Çerezlerimizi ortaklarımızınkilerle senk. etme’)

(a) çerezler

(b) benzersiz tanımlayıcı

Veriler özel veri kategorisindeyse, bu verileri açık onayınızla işleriz.

Veriler özel veri kategorisinde değilse, verileri meşru çıkarlarımız için gerekli şekilde işleriz (reklam vericileri, reklam kampanyalarıyla etkileşime giren nihai kullanıcıların demografilerini anlamada yardımcı olmak için)

 

Amaç değişimi

Kişisel verilerinizi, toplarken belirttiğimiz amaçlar dışında kullanmamız makul olarak gerekmediği ve bu diğer amaçlar esas amaçla paralel olmadığı sürece, yalnızca toplarken belirttiğimiz amaçla kullanacağız. Yeni amacın esas amaçla aynı doğrultuda olması ile ilgili bir açıklama yapılmasını isterseniz bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

Kişisel verilerinizi alakasız bir amaçla kullanmamız gerekirse, anketi doldurmak için ziyaret ettiğiniz İnternet sitesinin operatöründen sizi bilgilendirmesini talep ederiz ve bu yolla, söz konusu yeni amaç için kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren yasal dayanağı açıklarız.

Hatırlatmak isteriz ki, yukarıdaki kurallar uyarınca ve yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda, kişisel verilerinizi bilginiz veya izniniz olmaksızın işleyebiliriz.

Çerezler

Çerezler, bir İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza gönderilen bir dizi karakterden oluşan küçük dosyalardır. Araştırmamıza katıldığınızda, biz ve/veya üçüncü şahıs iş ortaklarımız hem oturum çerezleri (İnternet tarayıcınızı kapattığınızda silinen çerezler) hem de kalıcı çerezler (siz silinceye veya süresi doluncaya kadar -genellikle 1 yıl- cihazınızda kalan çerezler) kullanabiliriz. Bizim ve/veya üçüncü şahıs iş ortaklarımızın kullandığı çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgiler, her bir anketin başında size sunulan çerez bildiriminde ve çerez politikamızda ([link] bağlantısına tıklayın) sunulmaktadır.

Biz ve iş ortaklarımız, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve aynı zamanda bazı amaçlarla çevrim içi faaliyetlerinizi takip etmek için çerezler kullanırız. Bu amaçlar:

 • İleride yapacağımız anketlere sizi davet etmek. Çerezlerimiz, müşterilerimizden birinin ilgileneceği bir reklam kampanyasını görüntülediğinizi veya İnternet sitesini ziyaret ettiğinizi bize bildirirse, bunun hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek için bir anket doldurmanızı isteyebiliriz. Bunu istememizin sebebi, müşterimizin İnternet sitesi hakkında insanların ne düşündüğünü anlamada yanıtınızın müşterimize yardımcı olacağını düşünmemiz ve/veya reklamın etkili olup olmadığını belirlemek istememizdir. Çerezlerinizi takip eder ve yalnızca bu ilave ankette vereceğiniz yanıtların müşterimize fayda sağlayacağını belirlememiz durumunda bir anket doldurmanızı isteriz.
 • Hedeflenmiş reklam hizmetlerinin hassasiyetini değerlendirmek. Birçok reklamveren, spesifik tüketici gruplarına pazarlama iletişimi sunmak için bazı teknolojiler ve algoritmalar kullanır. Bu verilerin kalitesi oldukça değişkendir ve bazen ilgi alanınıza hiç girmeyen reklamlar görürsünüz. Bir ankette verdiğiniz anonim yanıtları bir çevrim içi reklamla ilişkilendirilmiş bir çerezle eşleştirerek, reklamverenlere hedeflenmiş reklamlarının hassasiyetini anlamada yardımcı oluruz.
 • Verileri modellemek. Yukarıda belirtildiği gibi, reklamverenler reklamlarının belirli tipte insanları hedeflemesini ister. Anonim çerez gruplarının çevrim içi davranışlarını gözlemleyerek, bu grupların aynı özellikleri paylaşmasının ne derece olası olduğu konusunda tahminler yapılabilir (bu gruplardan biri, diğerinin verdiği bir bilgiyi vermemişse bile). Belirli bir reklam kampanyası yoluyla anketlerimizden birini doldurmuş kişilerin etkileşimini takip etmek amacıyla çerezler kullanarak, reklam kampanyalarıyla etkileşime geçen büyük insan gruplarının olası davranışlarını anlamada reklamverenlere yardımcı oluruz.
 • Çerezlerimizi iş ortaklarımızın çerezleriyle eşleştirme senkronize etme. İnternet siteleri veya reklam kampanyalarıyla kimlerin etkileşime geçtiğini anlamada iş ortaklarımıza yardımcı oluruz. Bunu yapmak için "çerez senkronizasyonu" adlı bir işlem kullanarak, iş ortaklarımıza benzersiz tanımlayıcılarımızı verir ve çerezlerimizin saklandığı cihazlarla alakalı herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıklarını belirlemelerini sağlarız. Bir iş ortağımız, anket katılımcılarıyla ilgili bir bilgiye sahip olduğunu tespit ederse, bu katılımcının anketteki yanıtlarını onunla paylaşırız; bu sayede iş ortağımız, analiz veya kopya modelleme amacıyla bu katılımcıyla ilgili sahip olduğu diğer bilgilerle bağlantı kurabilir. Aktarılan bu veriler, size doğrudan hedeflenmiş reklam, mesaj veya hizmet yönlendirilmesinde asla kullanılmaz.

Çerezler hakkında önemli not: Anketlerimizden birine katıldığınızda, bizim ve üçüncü şahıs iş ortaklarımızın tarayıcınızda çerez kaydetmesi ve okuması için izninizi talep ederiz.

Bizimle paylaştığınız bilgilerle ilgili kontrolün daima sizde olmasını isteriz. Dilediğiniz zaman çerezleri kaldırmanız veya engellemeniz için birçok yol mevcuttur; bunun için İnternet tarayıcınızdaki ilgili yardım talimatlarını izleyebilirsiniz. Ancak çerez kullanmamızı istemediğinizi bize hemen şimdi bildirmek isterseniz, buraya tıklayarak izninizi geri çekebilirsiniz.

İş ortaklarımızla çerez eşleştirme senkronize etme konusunda izninizi geri çekmek istiyorsanız, [link] bağlantısına tıklayarak çerez bildirimimize erişim sağlayabilir ve iş ortaklarımızın çerez politikasından çıkabilirsiniz.

Bu işlemleri yapmanız durumunda, cihazınızdaki çerezlerimizde bulunan değerleri siler ve bu değerleri sunucumuza artık eylemlerinizi izlememesini bildiren bir "izin geri çekme" değeri ile değiştiririz. Sonrasında, tarayıcınızdan gelen tüm talepler göz ardı edilecektir. Unutmayın, çerezleri engellemeniz durumunda geri çekme işlemi düzgün çalışmayabilir. Ayrıca, şimdi izninizi geri çekmeyi tercih eder ve ileri bir tarihte çerezleri silmeye, engellemeye veya başka türlü kısıtlamaya karar verirseniz, veya farklı bir cihaz ya da İnternet tarayıcı kullanmaya başlarsanız, geri çekme talebinizi yenilemeniz gerekecektir.

Şimdi değil de ileri bir tarihte çerezlerle ilgili izninizi geri çekmek isterseniz, anketlerimizden birine katılmak için davet edildiğiniz ilk anket sitesini ziyaret edebilir ve işlemi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Alternatif olarak, bu Trendstream geri çekme sayfasına başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin ifşası

Verilerinizi ifşa edebileceğimiz bazı üçüncü şahıslar:

 • Şirket grubumuza üye diğer şirketler;
 • IT ve yönetim hizmetleri veren, birlikte çalıştığımız üçüncü şahıs yetkili hizmet sağlayıcılar;
 • Danışmanlık, bankacılık, hukuk, sigorta ve muhasebe gibi hizmetler sunan avukat, bankacı, denetçi ve sigortacı gibi profesyoneller; ve
 • İşletmelerimizin veya varlıklarımızın bir kısmını satmaya, aktarmaya veya birleştirmeye karar verdiğimiz üçüncü şahıslar. Ayrıca, başka işletmeleri satın almaya veya onlarla şirketimizi birleştirmeye de karar verebiliriz.
 • Birleştirilmiş anket Verilerimize erişim sağlamayı veya onların adına anket yapmayı ya da reklam kampanyalarının etkinliğini takip etme konusunda destek sağlamayı veya çerez senkronizasyonu yapmayı kabul ettiğimiz müşterilerimiz.

Birlikte çalıştığımız tüm üçüncü şahısların, kişisel verilerinizin güvenliğine saygı göstermesini ve verilerinize yasalara uygun şekilde davranmasını şart koşmaktayız. Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımızın, kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmasına izin vermeyiz; yalnızca önceden belirtilen amaçlar ve bizim talimatlarımız doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemesine izin veririz. İşletmemizde bir yönetim değişikliği gerçekleşirse, yeni sahipler kişisel verilerinizi yalnızca bu gizlilik bildiriminde belirtildiği şekilde kullanabilir.

Hatırlatmak isteriz ki, sizden aldığımız bilgileri veya topladığımız teknik bilgileri (ör. tarayıcı tipinizi/ayarlarınız ve IP adresiniz) kimlik tespiti yapmada kullanmayacak olsak da, sizinle ilgili başka bir üçüncü şahsın halihazırda hangi bilgilere sahip olabileceğini tamamen bilmemiz mümkün değildir. Üçüncü şahıslar, bizim sunduğumuz bilgilerle daha önce doğrudan diğer üçüncü şahıslarla paylaşmış olduğunuz bilgiler arasında bağlantı kuruyor olabilir. Örneğin, müşterilerimiz ve onların müşterileri gibi üçüncü şahısların kendine ait veri tabanları mevcuttur ve sizinle ilgili bizim sunduğumuz verilerle kendi kayıtlarının eşleşmesini sağlayan bazı bilgilere sahip olmalarına izin vermiş olabilirsiniz. Benzer şekilde, sosyal ağlarla bilgi paylaşmamız durumunda, bizim sunduğumuz verilerle sizin onlarla paylaştığınız ve saklamalarına izin verdiğiniz verilerin eşleştirilmesi mümkün olabilir. Unutmayın, üçüncü şahıslara verilerinizi bu şekilde kullanmak için spesifik olarak izin vermişseniz, bu eşleştirmeyi yasal olarak gerçekleştirmeleri mümkündür. 

Uluslararası veri aktarımı

Şirketler grubumuzun diğer üyeleriyle kişisel verilerinizi paylaşırız. Bu, verilerinizin Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) dışına da aktarılmasını içerir. Bazı harici üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarımız EEA dışında yer almaktadır, bu nedenle kişisel verilerinizin işlenmesi esnasında EEA dışına veri aktarımı söz konusu olacaktır.

Verilerinizi EEA dışına aktardığımız durumlarda, aşağıdaki güvenlik önlemlerinden en az birinin alınmasını garanti ederek verileriniz için benzer düzeyde koruma sağlarız:

 • Verilerinizi yalnızca, Avrupa Komisyonu tarafından kişisel verilerin korunmasında yeterli düzeyde olduğu addedilen ülkelere aktarırız.
 • Bazı hizmet sağlayıcılarla Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan özel anlaşmalar yaparak kişisel verilerinizin uygun şekilde korunmasını sağlarız.

Veri güvenliği

Kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, yetkisiz olarak kullanılmasını veya erişilmesini, değiştirilmesini ya da ifşa edilmesini önlemek amacıyla almış olduğumuz bazı güvenlik önlemleri mevcuttur. Ek olarak, işi gereği bilgilerinize erişim sağlaması gereken çalışanlar, yükleniciler ve diğer üçüncü şahıslar dışında kimsenin bilgilerinize erişememesini sağlarız. Söz konusu taraflar da kişisel verilerinizi yalnızca talimatlar çerçevesinde ve gizlilik kurallarına tabi olarak kullanabilecektir.

Herhangi bir kişisel veri ihlalinden şüphelenirsek, durumu ele almak için gerekli prosedürlerimiz mevcuttur. Böyle bir durumda sizi ve şüpheli kişiyi bilgilendirmemiz yasal olarak gerekliyse bildirim sağlarız.

Kişisel verilerimi ne zamana kadar kullanacaksınız?

Kişisel verilerinizi, onları toplama amacımız için gerekli olduğu süre boyunca saklarız. Bu süreye her türlü hukuk, muhasebe ve raporlama gerekliliğinin yerine getirilmesi dahildir.

Kişisel verilerin saklanması gereken doğru süreyi belirlerken; kişisel verinin miktarını, yapısını, hassasiyetini, yetkisiz kullanım veya ifşa durumunda oluşabilecek riskleri, verilerinizi kullanma amacımızla birlikte bu amaçlara başka yollardan ulaşıp ulaşamayacağımızı ve tüm bunlarla ilgili yasal gereklilikleri göz önüne alırız.

Bazı durumlarda, araştırma veya istatistik amaçlı olarak kişisel verilerinizi anonim hale getirebiliriz (böylece sizinle ilişkilendirilemez). Bu durumda, bu bilgileri size ayrıca bildirim yapmaksızın süresiz olarak kullanabiliriz.

Yasal haklarınız

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizle alakalı olarak, veri koruma yasaları kapsamında belirli haklarınız olacaktır. Bu haklarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:

 • Erişim hakkı: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair bilgi alma, işleniyorsa verilerin kendisine ve işleme sürecinin yapısıyla ilgili detaylara erişim sağlama hakkınız.
 • Düzeltme hakkı: doğru olmayan kişisel verilerinizi düzeltme hakkınız.
 • Taşınırlık hakkı: bize sağlanan kişisel verilerinizi düzenli, yaygın kullanılan ve bilgisayar tarafından okunabilecek formatta alma hakkınız.
 • Yok etme hakkı: kişisel verilerinizi silme hakkınız.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: verilerinizin etkin şekilde "dondurulmasını," yani saklanmasını ancak işlenmemesini isteme hakkınız.
 • İtiraz hakkı: kişisel verilerinizin işlenme şekline itiraz etme hakkınız.

Hakkınızla ilgili talebi girin:

<enter email>

<enter name>

<right drop down + explanatory>

<free text>

AB veri koruma mevzuatında, profil çıkarma dahil olmak üzere otomatik işleme süreçleri sonucunda alınan herhangi bir karara tabi olmamayı isteme hakkınız bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, verilerinizin tarafımızdan kullanılması ile ilgili olarak, insan müdahalesi olmaksızın otomatik işleme yoluyla herhangi bir karar almamaktayız.

Sizden talep edebileceklerimiz

Yukarıdaki hakları kullanmak istediğiniz durumlarda, kimliğinizi doğrulamak ve kişisel verilerinize erişim hakkınızı sunabilmek (veya diğer herhangi bir hakkınızı kullanmanızı sağlamak) için sizden bazı bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel verilerinizin yetkisiz kişilere ifşa edilmesini engellemek için aldığımız bir güvenlik önlemidir. Ayrıca, talebinize daha hızlı yanıt verebilmek adına sizden daha detaylı bilgi almak için sizinle iletişime geçebiliriz.

Tarafınızdan talep edilen bilgilerin yalnızca sizinle ilgili olup olmadığını kesin olarak tespit edemediğimiz durumlarda, bu bilgilerin size ifşa edilmesi üçüncü bir şahsın gizliliğini tehlikeye atabilir (örneğin, birden fazla kişi tarafından kullanılan bir cihazdaki çerezler). Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasıyla ilgili tüm talepleri kendine has niteliklerini göz önüne alarak ayrı ayrı değerlendirir, ancak ve ancak bu bilgilerin ifşasının herhangi bir üçüncü şahsın gizliliğini tehlikeye atmadığından emin olmamız durumunda talep edilen bilgiyi sunarız.

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

Anketlerimizde; tanınmış İnternet siteleriyle, uygulamalarla, sosyal ağlarla, vb. ilgili görüşleriniz ve etkileşimleriniz hakkında sorular sorabiliriz. Hangi sitelerden bahsettiğimizi anlamanız amacıyla, anketimizde bu platformların logolarını kullanırız. Belirli sitelerin ismini veya logosunu kullanmamız, bu sitelerle ilgili herhangi bir destek, yetki veya temsil ilişkimiz bulunduğunu veya onların gizlilik ve bilgi güvenliği politikalarına ve uygulamalarına tabi olduğumuzu göstermez. Bu durum ayrıca, aynı zamanda müşterimiz de değillerse, onlarla herhangi bir araştırma sonucunu paylaşacağımız anlamına da gelmez.

Verilerinizin güvenli tutulduğundan ve bu Gizlilik Politikası uyarınca kullanıldığından emin olmak için gereken her adımı atmaktayız. Ne yazık ki, İnternet üzerinden yapılan hiçbir bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Verilerinizi korumak için mümkün olan tüm aksiyonları alsak da, bize aktardığınız bilgilerin güvenliğini tam anlamıyla garanti edemeyiz; dolayısıyla, bilgi aktarımıyla ilgili her türlü risk tarafınıza aittir.

İletişim

Herhangi bir sorunuz olursa, bizimle privacy@globalwebindex.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Veya aşağıdaki adresi kullanarak bize yazabilirsiniz:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

Londra

EC4A 4AB