Welcome sa aming Patakaran ng Pagkapribado.

 

Ang survey ng GlobalWebIndex ay isinagawa ng Trendstream Limited. Kumpanya kami sa pananaliksik na naglalayong maunawaan ang mga pananaw ng mga gumagamit ng internet.

Prayoridad namin ang iyong pagkapribado. Kaya, binalangkas namin sa pahinang ito kung anong impormasyon ang kinokolekta namin tungkol sa iyo, kung paano namin ginagamit ito at kung saan namin iniimbak.

Sinubukan naming gawin ang lahat ng bagay na sumusunod bilang malinaw at madali hangga't maaari, ngunit kung mayroon kang mga katanungan, maaari kang makipag-ugnay sa amin, at magiging masaya kaming tumulong. (Tingnan ang seksyong "Makipag-ugnay sa Amin" sa ibaba.)

Mga layunin ng patakaran

Naglalayong magbigay sa iyo ng impormasyon ang Patakaran sa Pagkapribado na ito kung paano namin kinokolekta at pinoproseso ang impormasyon na ibinigay sa amin kapag nakumpleto mo ang isa sa aming mga survey, pati na rin ang impormasyon na pinili mong ibahagi sa amin o anumang third-party na mga site na nagho-host ng aming mga survey. Napapailalim sa aming Patakaran sa Pagkapribado ang anumang impormasyon na kinokolekta namin na may bisa sa panahong nakolekta ang impormasyon.

Mahalaga na basahin mo ang Patakaran sa Pagkapribado na ito kasama ang anumang iba pang abiso sa pagkapribado o makatarungang pabatid sa pagproseso na maaari naming ibigay sa mga partikular na okasyon kapag kinokolekta o pinoproseso namin ang personal na data tungkol sa iyo, upang lubos mong malaman kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong data. Dinadagdagan ng Patakaran sa Pagkapribado na ito ang iba pang mga abiso at hindi nilayon upang i-override ang mga ito.

Ang gagawin namin

Layunin naming matulungan ang mga kumpanya na maunawaan kung paano at bakit ginagamit ng mga tao ang internet, at kung ano ang nadarama nila tungkol sa iba't ibang mga tatak, produkto, serbisyo at mga kampanya sa marketing. Dahil dito, nagsasagawa kami ng regular na pananaliksik sa buong mundo, na nakikipanayam sa daan-daang libong tao bawat taon upang tanungin sila kung ano ang kanilang ginagawa sa internet, kung aling mga aparato ang pagmamay-ari nila, at kung ano ang kanilang mga pananaw sa malawak na hanay ng mga paksa.

Gamit ang mga resulta ng aming pananaliksik, tinutulungan namin ang aming mga kliyente na maunawaan ang mga hindi nakikilalang katangian at demograpiko ng mga taong bumibisita sa kanilang mga site, gamitin ang kanilang mga produkto at serbisyo o makita ang kanilang pag-aanunsyo. Sa madaling salita, tinutulungan namin ang mga tatak at organisasyon na maunawaan ang mga madla sa online.

Mga Pagbabago sa Patakaran ng Pagkapribado na ito

Maaari naming baguhin ang patakarang ito anumang oras. Kahit na magsisikap kami upang matiyak na maliit ang anumang naturang mga pagbabago, at ipapaalam namin sa iyo at, kung nararapat, hilingin ang iyong pahintulot kung balak naming baguhin ang paraan kung paano namin gagamitin ang iyong data, inirerekomenda namin na palaging kumonsulta ka sa Patakaran ng Pagkapribado na ito para sa mga pagbabago.

Ang data na kinokolekta namin tungkol sa iyo

Ang ibig sabihin ng personal na data ay anumang impormasyon tungkol sa isang indibidwal kung saan maaaring matukoy ang taong iyon. Maaari kaming mangolekta, gumamit, mag-imbak at maglipat ng iba't ibang uri ng data tungkol sa iyo:

 • Data ng Pagkakakilanlan. Bilang bahagi ng aming pananaliksik, maaring mag-assign kami ng natatanging pantukoy (hal. sa anyo ng string ng mga numero at/o mga letra) sa data na kokolektahin namin mula sa iyo.
 • Data ng Survey. Kapag nakumpleto mo ang isang survey, kokolektahin namin ang iyong mga sagot sa mga tanong sa survey.
 • Teknical na Data . Bilang bahagi ng aming pananaliksik, maaari din naming kolektahin ang iyong internet protocol (IP) address, uri ng browser at bersyon, setting ng time zone at lokasyon, mga uri at bersyon ng plug-in ng browser, Operating system (uri at bersyon) at impormasyon tungkol sa device (uri at bersyon) na gagamitin mo upang ma-access at kumpletuhin ang survey .
 • Cookies. Katulad ng maraming website at survey, gumagamit kami ng "cookies" at katulad na mga teknolohiyang analytics-driven. Tingnan ang seksyon ng "Cookies" sa ibaba at ang aming patakaran ng Cookies (magagamit dito [link] para sa karagdagang impormasyon sa aming paggamit ng cookies.

Habang pinagsasama namin ang Data ng Pagkakakilanlan sa ibang data na kokolektahin namin mula sa iyo, isinasaalang-alang namin ang pinagsamang data na iyan bilang personal na data.

Ang ilan sa iyong mga tugon sa survey ay maaaring magbunyag ng impormasyon tungkol sa iyo na itinuturing na "espesyal na kategoriya" ng personal na data ( maaaring kasama dito ang mga detalye tungkol sa iyong lahi o etnisidad, kalusugan, oryentasyong sekswal o mga opinyon sa pulitika). Magtatanong lamang kami ng mga katanungan na nauugnay sa mga espesyal na kategorya ng data kung saan pinahihintulutan kami na gawin ito sa pamamagitan ng mga batas ng iyong hurisdiksyon . Bibigyan ka rin namin ng opsyon na "mas gustong huwag sabihin" bilang tugon sa anumang mga katanungan na may kinalaman sa anumang mga espesyal na kategorya ng data .

Paano kinokolekta ang iyong data?

Ginagamit namin ang iba't ibang mga paraan upang mangolekta ng data mula sa at tungkol sa iyo kabilang ang sa pamamagitan ng:

 • Direktang pakikipag-ugnayan. Ibinibigay mo sa amin ang iyong Data ng Survey kapag nakumpleto mo ang isa sa aming mga survey.
 • Mga awtomatikong teknolohiya o pakikipag-ugnayan. Habang kinokompleto mo ang survey sa online, maaaring awtomatiko naming kokolektahin ang Teknikal na Data tungkol sa iyong kagamitan, mga pagkilos sa pag-browse at mga huwaran. Kinokolekta namin ang personal na data na ito sa pamamagitan ng paggamit ng cookies at iba pang katulad na mga teknolohiya. Maaari din kaming makatanggap ng Teknikal na Data tungkol sa iyo kung bibisita ka sa website na gumagamit ng aming cookies. Mangyaring tingnan ang aming [LINK] ng patakaran sa cookie para sa mga karagdagang detalye.

Paano namin ginagamit ang iyong data

Kapag nagparehistro ka sa isang survey site, karaniwang hihilingin ka nila na sabihin ang iba't ibang bagay tungkol sa iyo, na maaaring magsama ng iyong pangalan o email address. Hindi kami kailanman magkakaroon ng access sa iyong pangalan o email address at hindi namin hihilingin sa site ng survey na ibigay ang naturang impormasyon sa amin.

Habang humihiling ng impormasyon tungkol sa iyo ang mga tanong sa survey, ang iyong mga online na pag-uugali at paniniwala, hindi namin gagamitin ang impormasyong ito upang personal na makilala ka.

Pagsasamahin din namin ang iyong Data ng Survey sa Data ng Survey na natanggap namin mula sa ibang mga indibidwal na kumumpleto ng aming survey upang makabuo ng Pinagsama-samang Data ng Survey. Nagbibigay kami ng access sa naturang Pinagsamang Data ng Survey sa aming mga kliyente bilang bahagi ng serbisyong ibinibigay namin sa kanila. Ang pagsasama-sama ng data sa ganitong paraan ay nagbibigay-daan sa amin at sa aming mga kliyente upang masuri ang pinagsama-samang tugon sa survey upang maunawaan ang pag-uugali ng internet user. Habang maaaring makuha mula sa personal na data ang Data ng Pinagsama-samang Survey, ang pinagsama-samang kalikasan nito ay nangangahulugan na hindi posible na makilala ng aming mga kliyente ang isang indibidwal na sumasagot sa survey mula sa impormasyong ibinigay sa kanila.

Gumagamit kami ng cookies para magtatag ng koneksyon sa pagitan ng Data ng Survey at ang iyong pakikipag-ugnayan sa aming mga kliyente sa website o mga kampanyang ad. Ginagawa ang koneksyon upang matulungan ang aming mga kliyente na maunawaan ang profile ng madla na nakikipag-ugnayan sa kanilang website o kampanya ng ad, upang masuri ang pagiging epektibo at pagta-target ng kanilang mga kampanya ng ad o upang lumikha ng tinatawag na “look-alike” na mga madla para sa pag-target sa ad. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano namin ginagamit ang cookies sa aming mga kasosyo ay naitakda sa seksyon ng cookies sa ibaba. Karaniwang tinutukoy bilang profiling ang pagsubaybay sa online na pag-uugali upang maunawaan ang mga personal na kagustuhan.

Kung magtataguyod kami ng koneksyon sa pagitan ng Data ng Survey at ang iyong pakikipag-ugnayan sa websites ng aming mga kliyente o mga kampanya ng ad, maaari ka naming anyayahan na magsagawa ng karagdagang survey na may kaugnayan sa website ng aming kliyente, kampanyang ad o tatak. Ginagamit namin ang karagdagang Data ng Survey na ibinigay mo upang magbigay ng karagdagang pananaw sa aming mga kliyente tungkol sa pagiging epektibo ng kanilang kampanya o website.

May maraming mga kadahilanan kung bakit ang impormasyon na kinokolekta namin mula sa iyo, sa sandaling pinagsama-sama at/o na-pseudonymize, ay maaring makatulong sa amin at sa aming mga kliyente. Para sa aming mga kliyente, ginagamit ito upang maunawaan ang mga demograpiko ng mga taong bumibisita sa kanilang mga site, gumagamit ng kanilang mga produkto/serbisyo o makita ang kanilang pag-aanunsyo. Para sa amin, nakakatulong ito sa amin na imbitahan ang mga tamang tao na makilahok sa aming pananaliksik at nagbibigay-daan din sa amin na bumuo ng larawan kung paano malamang na sagutin ng mga tao mula sa katulad na mga grupo ang isang tanong o kung anong mga bagay ang maaarin nilang gawin sa internet. Halimbawa, kung sasabihin mo sa amin na lalaki ka na may edad na 25-34, maaari naming isama ang iyong sagot sa mga daan-daan o libu-libong iba pang mga lalaki na may edad na 25-34 upang higit na maunawaan ang partikular na pangkat na iyon.

Ang aming batayan sa pagpoproseso ng iyong data

Gagamitin lamang namin ang iyong personal na data ayon sa ipinapahintulot sa amin ng batas. Itinakda namin sa ibaba, sa anyong talahanayan, ang paglalarawan ng lahat ng mga paraan na aming pinaplanong paggamit ng iyong personal na data, at kung alin sa mga legal na batayan ang pinaninindigan namin upang gawin ito. Natukoy din namin kung ano ang naaangkop ang aming mga lehitimong interes.

Tandaan na maaari naming iproseso ang iyong personal na data para sa higit sa isang legal na batayan depende sa partikular na layunin kung saan namin ginagamit ang iyong data.

Layunin/Aktibidad

Uri ng data

Legal na batayan para sa pagproseso kabilang ang batayan ng lehitimong interes

Upang idagdag ang iyong mga tugon sa survey sa aming pangunahing hanay ng data (maliban sa anumang mga espesyal na kategorya ng data).

Mga sagot sa survey

Pinoproseso namin ang naturang data upang mapanatili namin ang aming pangunahing hanay ng data.

Kinakailangan ang ganitong pagproseso para sa aming mga lehitimong interes (nagbibigay-daan ito upang ibigay ang aming mga serbisyo sa aming mga kliyente).

Upang iproseso ang mga espesyal na kategorya ng data na isinumite sa iyong mga tugon sa Survey

Mga sagot sa survey

Pinoproseso namin ang ganitong data sa iyong tahasang pahintulot

Upang pamahalaan ang aming relasyon sa iyo na kasama ang pagtatanong sa aming mga third-party na kasosyo sa survey upang makipag-ugnay sa iyo kung nais ka naming kumpletuhin ang karagdagang survey.

(a) cookies

natatanging tagapagkilala

Kinakailangan para sa aming mga lehitimong interes (upang matulungan kaming makipag-ugnay sa iyo upang kumpletuhin ang karagdagang mga survey na maaaring maging interesado sa aming mga kliyente).

Upang subaybayan ang pagiging epektibo ng mga kampanya sa pag-aanunsyo ng aming mga kliyente

(a) cookies

natatanging tagapagkilala

Kinakailangan para sa aming mga lehitimong interes (upang tulungan ang aming mga kliyente na maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga gumagamit sa kanilang mga kampanya sa advertising at websites).

Upang idagdag ang iyong karagdagang mga tugon sa survey sa aming pangunahing hanay ng data.

Mga sagot sa survey

Pinoproseso namin ang naturang data upang mapanatili namin ang aming pangunahing hanay ng data.

Kinakailangan ang ganitong pagproseso para sa aming mga lehitimong interes (nagbibigay-daan ito upang ibigay ang aming mga serbisyo sa aming mga kliyente).

Upang magbigay sa aming mga kliyente ng mga resultang istatistika ng karagdagang mga survey na iniayon sa kanilang kampanya sa pag-aanunsyo, website o tatak.

Mga sagot sa survey

Pinoproseso namin ang naturang data upang magbigay ng mga resultang pang-istatistika sa aming mga kliyente tungkol sa mga survey na aming ginawa kaugnay sa kanilang kampanya, website o tatak.

Kinakailangan ang ganitong pagproseso para sa aming mga lehitimong interes (nagbibigay-daan ito upang ibigay ang aming mga serbisyo sa aming mga kliyente).

Upang suriin ang kawastuhan ng online na pag-aanunsyo.

(a) cookies

natatanging tagapagkilala

Kinakailangan para sa aming mga lehitimong interes (upang tulungan ang mga nag-aanunsyo na maunawaan ang demograpiko ng mga gumagamit na nakikipag-ugnay sa kanilang mga kampanya sa pag-aanunsyo).

Upang i-modelo ang data

cookies

Kinakailangan para sa aming mga lehitimong interes (upang tulungan ang mga nag-aanunsyo na maunawaan ang demograpiko ng mga gumagamit na nakikipag-ugnay sa kanilang mga kampanya sa pag-aanunsyo).

Upang magtugma ang cookie (tingnan ang ‘upang itugma ang aming cookies sa aming mga kasosyo sa ibaba)

(a) cookies

natatanging tagapagkilala

Kung saan isang espesyal na kategorya ng data ang data, pinoproseso namin ang naturang data sa iyong tahasang pahintulot.

Kung saan hindi isang espesyal na kategorya ng data ang data, pinoproseso namin ang data na kinakailangan para sa aming lehitimo na mga interes (upang matulungan ang mga tagapag-anunsyo na maunawaan ang mga demograpiko ng mga gumagamit na nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kampanya sa pag-aanunsyo)

 

Pagbabago ng layunin

Gagamitin lamang namin ang iyong personal na data para sa mga layunin kung saan kinolekta namin ito, maliban kung maingat naming isaalang-alang na kailangan naming gamitin ito para sa isa pang dahilan at ang dahilang iyon ay tugma sa orihinal na layunin. Kung nais mong makakuha ng paliwanag kung paano ang pagproseso ng bagong layunin ay tugma sa orihinal na layunin, mangyaring makipag-ugnay sa amin.

Kung kailangan naming gamitin ang iyong personal na data para sa walang kaugnayang layunin, hihilingin namin ang operator ng site ng survey na ginamit mo upang makumpleto ang aming survey upang abisuhan ka at ipaliwanag ang legal na batayan na nagpapahintulot sa amin na iproseso ang personal na data para sa naturang walang kaugnayang layunin.

Mangyaring tandaan na maaari naming iproseso ang iyong personal na data nang hindi mo nalalaman o pinapahintulutan, alinsunod sa mga panuntunan sa itaas, kung saan ito ay kinakailangan o pinahihintulutan ng batas.

Cookies

Isang maliit na file ang cookie na naglalaman ng isang string ng mga character na ipinadadala sa iyong aparato kapag binisita mo ang isang website. Kapag sumali ka sa aming pananaliksik, kami at/o ang aming third-party na mga kasosyo ay maaring gamitin ang parehong cookies ng sesyon (na mag-expire sa sandaling isara mo ang iyong web browser) at patuloy na cookies (na mananatili sa iyong aparato hanggang sa tanggalin mo ang mga ito o mag-e-expire - karaniwan pagkatapos 1 taon). Ang karagdagang detalye na may kaugnayan sa cookies na kami at/o ang aming third-party na mga kasosyo ay maaaring gamitin ay nakalagay sa abiso ng cookie na ibinigay sa iyo sa simula ng bawat survey at aming patakaran sa cookies at ang aming patakaran sa cookies dito [link]

Kami at ang aming mga kasosyo ay gumagamit ng cookies upang ibigay sa iyo ang pinakamahusay na posibleng karanasan ng gumagamit, at upang masubaybayan ang iyong online na aktibidad para sa mga sumusunod na layunin:

 • Upang anyayahan ka na lumahok sa mga survey sa hinaharap. Kung sasabihin ng aming cookie sa amin na nakakita ka ng isang kampanya sa pag-aanunsyo o bumisita sa isang website kung saan interesado dito ang isa sa aming mga kliyente, maaari naming piliin na imbitahan ka na kumuha ng isang survey kung saan hihilingin namin na magbigay ka ng iyong mga pananaw dito. Kung saan pinili naming imbitahan ka na kumuha ng isang survey, ito ay dahil nararamdaman namin na ang iyong sagot ay makakatulong sa aming kliyente na maunawaan kung ano ang nararamdaman ng mga tao tungkol sa o paggamit ng website nito, at/o upang matukoy kung epektibo ang kanyang pag-aanunsyo. Iimbitahan ka lamang na kumpletuhin ang isang survey batay sa pagsubaybay ng iyong cookie kung saan natukoy namin na magkaka-interes ang aming kliyente sa iyong mga karagdagang kasagutan sa survey.
 • Upang suriin ang kawastuhan ng naka-target na pag-aanunsyo. Maraming mga nag-aanunsyo ang nagsisikap na gumamit ng teknolohiya at mga algorithm upang maghatid ng mga komunikasyon sa marketing sa mga partikular na grupo ng mga mamimili. Lubos na mababago sa kalidad ang data na ito, at maaaring makakita ka ng mga ad kung minsan na lubusang hindi nauugnay sa iyo. Tinutulungan namin ang mga nag-aanunsyo na maunawaan ang katumpakan ng kanilang pag-target sa pamamagitan ng pagtutugma sa iyong mga hindi nakikilalang tugon sa survey (tulad ng edad at kasarian) sa isang cookie na nauugnay sa online na ad.
 • Upang i-modelo ang data. Tulad ng nabanggit sa itaas, gustong i-target ng mga nag-aanunsyo ang kanilang mga ad sa mga tukoy na uri ng tao. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa pag-uugali ng mga hindi nakikilalang grupo ng cookies sa online, maaaring gawin ang mga pagtatantya tungkol sa malamang na ang mga grupo ay nagbabahagi ng parehong mga katangian - kahit na nagpahayag ang isang grupo ng isang partikular na piraso ng impormasyon tungkol sa kanilang sarili at ang iba ay wala. Tinutulungan namin ang mga nag-aanunsyo na maunawaan ang malamang na pag-uugali ng malalaking grupo ng mga tao na nakikipag-ugnayan sa kanilang kampanya sa pamamagitan ng paggamit ng cookies upang subaybayan ang pakikipag-ugnayan ng mga tao na nakumpleto ang isa sa aming mga survey na may ganitong kampanya.
 • Upang itugma ang aming cookie sa aming kasosyo. Tinutulungan namin ang mga kasosyo sa pag-unawa kung sino ang nakikipag-ugnayan sa kanilang website o kampanya sa pag-aanunsyo sa isang proseso na kilala bilang cookie syncing sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming natatanging mga tagapagpakilala sa kanila upang magawa nilang matukoy kung mayroon na silang mga impormasyon na may kaugnayan sa aparato kung saan naka-imbak ang aming cookie. Kung tinutukoy ng isang kasosyo na mayroon silang impormasyon na may kinalaman sa aming mga respondent ng survey, maaari naming ibahagi ang mga sagot sa survey ng mga naturang respondent sa kanila upang maugnay nila ito sa iba pang impormasyon na alam nila tungkol sa mga naturang respondent para sa mga layuning analitika o lookalike na pagmomodelo. Ang inilipat na data na ito hindi kailanman magagamit upang direktang mag-target na pag-aanunsyo, pagmemensahe o mga serbisyo sa iyo .

Mahalagang tala tungkol sa cookies: Kapag kinuha mo ang isa sa aming mga survey, hihilingin ka na pumayag sa aming at ang aming mga setting at pagbabasa ng cookies mula sa iyong browser ng aming third-party na kasosyo.

Laging naming nais na kontrolin mo ang impormasyong iyong ibinabahagi sa amin, at may ilang mga paraan na maaari mong alisin o harangan i-block ang mga cookies sa anumang oras, kabilang ang sa pamamagitan ng pagsunod sa help file ng tulong sa iyong internet browser. Ngunit kung nais mong sabihin sa amin ngayon na ayaw mong gumamit kami ng mga cookies, maaari kang mag-opt out sa prosesong ito dito .

Kung gusto mong mag-opt out sa aming pagtutugma ng cookie sa aming mga kasosyo, maaari ka ring mag-opt out sa patakaran ng cookie ng aming mga kasosyo sa pamamagitan ng pag-access sa link na magagamit sa aming abiso ng cookie dito [link]

Kapag nag-opt out ka, tatanggalin namin ang mga umiiral na halaga sa aming cookie sa iyong aparato at papalitan ang mga ito ng "opt out" na value na nagsasabi sa aming server na huwag patuloy na subaybayan ang iyong pag-uugali, at babalewalain namin ang lahat ng kasunod na mga kahilingan na nagmumula sa iyong browser. Mangyaring tandaan na kung hinarang mo ang cookies, maaaring hindi gumana nang maayos ang aming proseso ng pag-opt-out. Pakitandaan din na kung pipiliin mong mag-opt out ngayon, ngunit sa hinaharap ay magpasya kang tanggalin, harangan, o kung hindi man ay paghigpitan ang cookies, o kung gagamit ka ng ibang aparato o internet browser, kakailanganin mong i-renew ang iyong pagpili ng opt-out.

Kung nagpasya kang gusto mong mag-opt out sa aming proseso ng cookie sa hinaharap sa halip na ngayon, palaging maaari mong bisitahin ang orihinal na site ng survey kung saan unang naimbitahan ka upang makilahok sa isa sa aming mga survey, at sabihin sa kanila. Bilang kahalili, maaari kang bumalik sa pahinang ito ng pag-opt-out saTrendstream.

Pagsisiwalat g iyong personal na data

Maaari naming ibunyag ang iyong data sa mga third-party tulad ng:

 • Iba pang mga miyembro ng aming grupo ng mga kumpanya;
 • Mga awtorisadong third-party na provider ng serbisyo na nagbibigay ng mga serbisyo sa IT at pangangasiwa sa amin upang matulungan kaming ibigay ang aming mga serbisyo;
 • Mga propesyonal na tagapayo kabilang ang mga abogado, bangkero, tagasuri at mga tagaseguro na nagbibigay ng pagkonsulta, pagbabangko, legal, seguro at mga serbisyo sa accounting;
 • Mga ikatlong partido kung kanino maaari naming piliin na ibenta, ilipat, o i-merge ang mga bahagi ng aming negosyo o ang aming mga ari-arian. Bilang kahalili, maaari naming hanapin ang iba pang mga negosyo o maki-merge sa kanila;
 • Ang aming mga kliyente kung saan sumang-ayon kami na magbigay ng akses sa aming Pinagsama-samang Data ng Survey, o kung saan sumang-ayon kami na magsagawa ng survey sa kanilang ngalan, o kung saan sumang-ayon kami na tulungan sila sa pagsubaybay ng  pagiging epektibo ng kanilang kampanya sa pag-aanunsyo, o kung saan sumang-ayon kami sa pag-sync ng cookie sa kanila.

Kinakailangan namin ang lahat ng mga third party na igalang ang seguridad ng iyong personal na data at upang isaalang-alang ito alinsunod sa batas. Hindi namin pinapayagan ang aming mga third-party na provider na gamitin ang iyong personal na data para sa kanilang sariling mga layunin at pahintulutan lamang ang mga ito na iproseso ang iyong personal na data para sa tinukoy na mga layunin at alinsunod sa aming mga tagubilin.Kung mangyayari ang isang pagbabago sa aming negosyo, maaaring gamitin ng mga bagong may-ari ang iyong personal na data sa parehong paraan tulad ng nakalagay sa paunawa sa pagkapribado na ito.

Mangyaring tandaan na bagaman hindi namin gagamitin ang impormasyong natatanggap namin, o anumang teknikal na impormasyon na kinokolekta namin (tulad ng iyong uri ng browser/mga setting at iyong IP address) upang makilala ka, hindi namin lubos na nalalaman kung ano ang iba pang impormasyon na hawak na ng third-party tungkol sa iyo, at maaaring ang mga third-party na ito ay makakapag-link ng impormasyon na aming ibinibigay sa iba pang impormasyon na dati mong ibinahagi nang direkta sa kanila. Halimbawa, ang mga third-party tulad ng aming mga kliyente (at sariling mga kliyente ng aming mga kliyente) ay malamang na magkaroon ng kanilang sarili na mga database, at maaaring pumayag ka sa mga may hawak ng impormasyon tungkol sa iyo na maaaring magpapahintulot sa kanila upang itugma ang kanilang mga rekord sa data na aming ibinibigay. Sa katulad na paraan, kung magbabahagi kami ng data sa mga social network, maaaring ito ay matutugma nila ang aming data sa iba pang impormasyon na pinahintulutan mo sa kanila na hawakan tungkol sa iyo. Pakitandaan na ang mga third-parties ay dapat na legal na maisagawa lamang ang "pagtutugma" na ito kung binigyan mo sila ng tiyak na pahintulot upang hawakan at gamitin ang iyong data sa naturang paraan. 

Mga pandaigdigang paglilipat

Ibinahagi namin ang iyong personal na data sa iba pang mga kumpanya sa loob ng aming grupo. Kabilang dito ang paglilipat ng iyong data sa labas ng European Economic Area (EEA). Ang ilan sa aming mga panlabas na provider ng serbisyo na third-party ay nakabatay sa labas ng European EEA kaya ang kanilang pagproseso ng iyong personal na data ay may kasangkot na paglilipat ng data sa labas ng EEA.

Sa tuwing ililipat namin ang iyong personal na data mula sa EEA, tinitiyak namin ang katulad na antas ng proteksyon ay ibinibigay dito sa pamamagitan ng pagtiyak ng hindi bababa sa isa sa mga sumusunod na pananggalang na ipinapatupad:

 • Ililipat lamang namin ang iyong personal na data sa mga bansa na itinuring na magbigay ng sapat na antas ng proteksyon para sa personal na data ng European Commission.
 • Kung saan gagamit kami ng ilang mga provider ng serbisyo, maaari naming gamitin ang mga partikular na kontrata na inaprubahan ng European Commission na nagbibigay ng sapat na proteksyon sa personal na data.

Seguridad ng data

Inilagay namin ang mga angkop na hakbang sa seguridad upang maiwasan ang iyong personal na data mula sa sinasadyang pagkawala, paggamit o pag-access sa hindi awtorisadong paraan, binago o isiwalat. Bilang karagdagan, nililimitahan namin ang pag-access sa iyong personal na data sa mga empleyado, ahente, kontratista at iba pang mga third-party na may isang negosyo na kailangang malaman. Iproseso lamang nila ang iyong personal na data ayon sa aming mga tagubilin at napapailalim sila sa isang tungkulin ng pagiging kompidensyal.

Naglagay kami ng mga pamamaraan sa pagharap sa anumang pinaghihinalaang personal na paglabag sa data at aabisuhan ka at anumang naaangkop na regulator ng paglabag kung saan kinakailangan kaming legal na gawin ito.

Gaano katagal ninyong gamitin ang aking personal na data?

Susuriin lamang namin ang iyong personal na data hangga't kinakailangan upang matupad ang mga layuning aming tinipon para sa, kabilang ang para sa mga layunin ng pagtupad sa anumang mga kinakailangan sa legal, accounting, o kinakailangang pag-uulat.

Upang matukoy ang naaangkop na panahon ng pagpapanatili para sa personal na data, isinasaalang-alang namin ang halaga, kalikasan, at pagiging sensitibo ng personal na data, ang potensyal na panganib ng pinsala mula sa hindi awtorisadong paggamit o pagsisiwalat ng iyong personal na data, ang mga layunin kung saan pinoproseso namin ang iyong personal na data at kung maaari nating makamit ang mga layuning iyon sa pamamagitan ng ibang paraan, at ang naaangkop na mga legal na kinakailangan.

Sa ilang mga sitwasyon, maaari naming gawing anonimo ang iyong personal na data (upang hindi na ito maiugnay sa iyo) para sa mga layunin ng pananaliksik o istatistika, kung saan maaari naming gamitin ang impormasyong ito nang walang katiyakan nang walang karagdagang paunawa sa iyo.

Ang iyong mga legal na karapatan

Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, mayroon kang mga karapatan sa ilalim ng mga batas sa proteksyon ng data na may kaugnayan sa iyong personal na data. Mangyaring mag-click sa mga link sa ibaba upang malaman ang higit pa tungkol sa mga karapatang ito:

 • Ang karapatan ng pag-access: ang iyong karapatangmakakuha ng kumpirmasyon kung pinoproseso o hindi ang personal na data, at, kung magkagayon, ang pag-access sa personal na data kasama ang mga detalye tungkol sa uri ng pagproseso.
 • Ang karapatan ng pagwawasto: ang iyong karapatang makuha ang pagtutuwid ng di-tumpak na personal na data.
 • Ang karapatan na maaaring dalhin: ang iyong karapatang tumanggap ng personal na data tungkol sa ibinigay sa amin, sa nakabalangkas, karaniwang ginagamit at format na nababasa ng makina.
 • Ang karapatang malimutan: ang iyong karapatan na burahin ang iyong personal na data.
 • Ang karapatang paghigpitan ang pagpoproseso: ang iyong karapatan para sa iyong data upang maging epektibong 'ma-frozen'; nakaimbak at hindi na ipoproseso. Ang karapatang magpasiya : ang iyong karapatang sumalungat sa kung paano naproseso ang iyong personal na data.
 • Ang karapatang sumalungat: ang iyong karapatang sumalungat sa kung paano maproseso ang iyong personal na data.

Isumite ang iyong karapatan dito:

<ipasok ang email>

<ipasok ang pangalan>

<drop down ng karapatan + paliwanag>

<libreng teksto>

Naglalaman din ang batas ng proteksyon ng data ng EU ng isang karapatan para sa iyo na huwag sumailalim sa desisyon na ginawa lamang sa awtomatikong pagpoproseso, na kinabibilangan ng pag-profile. Tulad ng nabanggit sa itaas, walang mga desisyon ang gagawin namin na may kaugnayan sa aming paggamit ng iyong data na batay sa awtomatikong pagpoproseso na walang interbensyon ng tao.

 

Ano ang maaaring kailanganin namin mula sa iyo

Kung saan nais mong tamasahin ang mga karapatan na nakalista sa itaas, maaaring kailanganin naming humiling ng tukoy na impormasyon mula sa iyo upang matulungan kaming kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan at matiyak ang iyong karapatang ma-access ang iyong personal na data (o gamitin ang alinman sa iba pang iyong mga karapatan). Isa itong panukala ng seguridad upang matiyak na ang personal na data ay hindi isiniwalat sa sinumang tao na walang karapatang tumanggap nito. Maaari ka ring makipag-ugnay sa iyo upang hilingin sa iyo ang karagdagang impormasyon na may kaugnayan sa iyong kahilingan upang pabilisin ang aming tugon.

Kung saan hindi namin matukoy sa anumang antas ng katiyakan kung ang impormasyon na hiniling mo ay may kaugnayan lamang sa iyo, ang aming pagsisiwalat ng naturang impormasyon sa iyo ay maaaring mag-pose ng isang panganib sa pagkapribado sa isang third-party (halimbawa, kung saan nauugnay ang isang cookie sa isang aparato na ginagamit ng higit sa isang tao). Susuriin namin ang bawat kahilingan na tamasahin ang alinman sa mga karapatan na nakalista sa itaas nang paisa-isa sa mga merito nito at ibubunyag ang hiniling na impormasyon kung saan nasiyahan kami na hindi kumakatawan sa isang panganib sa pagkapribado sa anumang third-party ang naturang pagsisiwalat.

Iba mga Bagay na Malaman

Sa loob ng aming mga survey, maaari ka naming tanungin tungkol sa iyong mga pananaw o pakikipag-ugnayan sa kilalang websites, apps, mga social network at iba pa. Kadalasan, maaari naming isama ang kanilang mga logo sa aming survey upang malaman mo kung aling mga site ang aming sinasabi. Ang katotohanan na ginagamit namin ang kanilang pangalan o logo ay hindi isang pag-endorso, pahintulot o representasyon na kaanib kami sa third-party, o iisa itong pag-endorso ng kanilang mga patakaran sa pagkapribado o seguridad o mga kasanayan. Hindi rin nangangahulugan ito na direktang ibabahagi namin ang anumang mga resulta sa kanila, bagaman maaaring kabilang sa aming mga kliyente ang ilan sa mga ito.

Gagawin namin ang lahat ng makatwirang hakbang na kinakailangan upang matiyak na isaalang-alang ang iyong data nang ligtas at alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito . Sa kasamaang palad hindi lubos na ligtas ang pagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng internet, at bagaman gagawin namin ang aming makakaya upang protektahan ang iyong data, hindi namin magagarantiyahan ang seguridad ng iyong data na ipinadala sa amin; at sa gayon nasa iyong sariling panganib ang anumang paghahatid.

Makipag-ugnay sa Amin

Kung nais mong magtanong sa amin ng anuman, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa privacy@globalwebindex.com . O maaari kang sumulat sa amin sa sumusunod na address:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

London

EC4A 4AB