Välkommen till vår integritetspolicy.

 

Undersökningen GlobalWebIndex genomförs av Trendstream Limited. Vi är ett undersökningsföretag som strävar efter att förstå internetanvändares perspektiv.

Din integritet är vår prioritet. Så, därför har vi på den här sidan beskrivit vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur vi använder och lagrar dem.

Vi har försökt att göra allt som följer så tydligt och enkelt som möjligt, men om du har några frågor kan du kontakta oss så hjälper vi dig gärna. (Se avsnittet ”Kontakta oss” nedan.)

Syftet med policyn

Denna integritetspolicy har som mål att informera dig om hur vi samlar in och behandlar de uppgifter vi får när du slutför någon av våra undersökningar, likväl som de uppgifter som du väljer att dela med oss eller någon webbplats från tredje part som är värd för våra undersökningar. Alla uppgifter som vi samlar in omfattas av vår integritetspolicy i samma ögonblick som uppgifterna samlas in.

Det är viktigt att du läser denna integritetspolicy och andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling, som vi kan komma att tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är fullständigt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Denna integritetspolicy kompletterar övriga meddelanden och är inte avsedd att åsidosätta dessa.

Vad vi gör

Vårt mål är att hjälpa företag att förstå hur och varför människor använder internet, och vad de tycker om olika varumärken, produkter, tjänster och marknadsföringskampanjer. Av detta skäl genomför vi regelbundet undersökningar i hela världen, talar med hundratusentals människor varje år och frågar dem om vad de gör på internet, vilka enheter de äger och vad deras åsikter är inom ett stort antal ämnen.

Med hjälp av resultatet från våra undersökningar hjälper vi våra kunder att förstå de anonymiserade egenskaperna och demografin för de personer som besöker deras webbplatser, använder deras produkter och tjänster, eller ser deras marknadsföring. Vi hjälper helt enkelt varumärken och organisationer att förstå sin målgrupp online.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan. Även om vi strävar efter att sådana ändringar ska vara små, och vi kommer att informera dig och om lämpligt, be om ditt samtycke om vi gör några stora förändringar i det sätt vi använder dina uppgifter, så rekommenderar vi att du kontrollerar denna integritetspolicy regelbundet för eventuella uppdateringar.

De uppgifter vi samlar in om dig

Personuppgifter avser alla de uppgifter om en individ som kan användas för att identifiera personen ifråga. Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av uppgifter om dig:

 • Identitetsuppgifter. Som en del i vår undersökning kan vi komma att tilldela en generisk, unik identifierare (t.ex. i form av en sträng med siffror och/eller bokstäver) till de uppgifter som vi samlar in från dig.
 • Undersökningsinformation. När du slutför en undersökning, samlar vi in dina svar på frågorna i undersökningen.
 • Teknisk information. Som en del i vår undersökning kan vi även komma att samla in din IP-adress, typ av webbläsare samt version, inställningar för tidszon och plats, plugin-program för webbläsare och dess versioner, operativsystem (typ och version) samt information om enheten (typ och version) som du använder för att få åtkomst till och slutföra undersökningen.
 • Cookies. Precis som många andra webbplatser och undersökningar, använder vi ”cookies” och liknande tekniker för analys. Se avsnittet om ”Cookies” nedan för vår policy om Cookies (tillgänglig här [link]) för ytterligare information om vår användning av cookies.

Där vi kombinerar identitetsuppgifter med andra uppgifter som vi samlar in om dig, behandlar vi alla uppgifter som personuppgifter.

Vissa av dina undersökningssvar kan komma att avslöja uppgifter om dig som anses höra till en ”särskild kategori” personuppgifter (detta kan innefatta uppgifter om din ras eller etnicitet, hälsa, religiösa övertygelse, sexuella läggning eller politiska åsikter). Vi kommer bara att ställa frågor som tillhör den ”särskilda kategorin” personuppgifter om vi tillåts göra det enligt lagstiftningen i din jurisdiktion. Vi kommer även att ge dig ett alternativ för ”föredrar att inte uppge” som svar på alla frågor som berör alla ”särskilda kategorier” av uppgifter.

Hur samlas dina uppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, inklusive:

 • Direkt interaktion. Du förser oss med undersökningsinformation när du slutför någon av våra undersökningar.
 • Automatiserade tekniker eller interaktioner. När du slutför undersökningen online, kan vi komma att automatiskt samla in teknisk information om din utrustning, webbläsaraktiviteter och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom användning av cookies och andra liknande tekniker. Vi kan även komma att ta emot teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår policy om cookies [LINK] för mer information.

Hur vi använder dina uppgifter

När du registrerar dig på en undersökningssida frågar de i de flesta fall olika saker om dig, vilket även kan inkludera ditt namn och din e-postadress. Vi kommer aldrig att ha tillgång till ditt namn och din e-postadress och vi kommer aldrig att be den undersökande webbplatsen att tillhandahålla sådana uppgifter till oss.

Även om våra undersökningsfrågor ber om uppgifter om dig, ditt beteende och dina åsikter online, så kommer vi aldrig att använda dessa uppgifter för att identifiera dig som person.

Vi sammanställer även din undersökningsinformation med undersökningsinformation som vi får från andra individer som slutfört vår undersökning för att producera en sammanställd undersökningsinformation. Vi ger åtkomst till sådan sammanställd undersökningsinformation till våra kunder som en del av den tjänst vi tillhandahåller åt dem. Sammanställning av information på detta sätt gör det möjligt för oss och våra kunder att analysera sammanställda undersökningssvar för att förstå beteenden hos internetanvändare. Även om sådan sammanställd undersökningsinformation kan hämtas från personuppgifter, innebär dess sammanställda form att det inte är möjligt för våra kunder att identifiera en individuell besvarare av en undersökning baserat på den informaton som de erhåller. 

Vi använder cookies för att skapa en koppling mellan undersökningsinformationen och din interaktion med vår kunds webbplats eller annonskampanj. Kopplingen sker för att hjälpa våra kunder att förstå profilen hos den målgrupp som interagerar med deras webbplats eller annonskampanj, för att utvärdera effektiviteten och inriktningen på deras annonskampanj eller för att skapa så kallade ”likvärdiga” målgrupper för riktad annonsering. Mer information om hur vi använder cookies hos våra samarbetspartners beskrivs i avsnittet cookies nedan. Denna spårning av beteenden online för att förstå personliga preferenser kallas vanligtvis för profilering.

Om vi etablerar en koppling mellan undersökningsinformationen och din interaktion med vår kunds webbplats, kan vi komma att bjuda in dig till ytterligare undersökningar relaterade till vår kunds webbplats, annonskampanj eller varumärke. Vi använder ytterligare undersökningsinformation som tillhandahållits av dig för att ge vår kund en större insikt gällande effektiviteten i deras kampanj eller webbplats.

Det finns många anledningar till varför de uppgifter vi samlar in från dig, när de väl är sammanställda och/eller pseudonymiserade, kan vara användbara för oss och våra kunder. Våra kunder använder dem för att förstå demografin för de människor som besöker deras webbplatser, använder deras produkter/tjänster eller ser deras annonsering. Oss hjälper den att bjuda in rätt personer att delta i våra undersökningar och den låter oss även bygga upp en bild av hur människor från liknande grupper sannolikt svarar på en fråga, eller vad de kan tänkas göra på internet. Om du exempelvis talar om för oss att du är en man i åldern 25-34 år, kan vi kombinera dina svar med hundratals eller tusentals andra män i åldrarna 25-34 för att förstå mer om denna specifika grupp.

Vår grund för att behandla dina uppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter om lagen tillåter oss att göra det. Vi har i tabellform nedan skapat en beskrivning över alla de sätt vi planerar att använda dina personuppgifter på, och de juridiska grunder vi baserar detta på. Vi har även identifierat vad vårt legitima intresse är där det är lämpligt.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter enligt mer än en juridisk grund beroende på det specifika ändamålet som vi tänker använda dina uppgifter för.

Ändamål/aktivitet

Typ av uppgift

Juridisk grund för behandling inklusive grund för legitimt intresse

För att lägga till dina undersökningssvar i vår huvudsakliga datauppsättning (annat än för uppgifter i den ”särskilda kategorin”).

Svar på undersökningar

Vi behandlar sådana uppgifter för att göra det möjligt att bibehålla vår huvudsakliga datauppsättning.

Sådan behandling är nödvändig för våra legitima intressen (det låter oss tillhandahålla våra tjänster till våra kunder).

För att behandla särskilda kategorier uppgifter som lämnats i dina undersökningssvar

Svar på undersökningar

Vi behandlar sådana uppgifter med ditt uttryckliga samtycke.

För att hantera vår relation med dig vilket kommer att inkludera att våra samarbetspartners för undersökningen från tredje part kontaktar dig om vi vill att du ska utföra ytterligare en undersökning.

(a) cookies

(b) unik identifierare

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att kunna kontakta dig om att genomföra ytterligare undersökningar som kan vara av intresse för våra kunder).

För att övervaka effektiviteten i vår kunds annonskampanjer

(a) cookies

(b) unik identifierare

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hjälpa våra kunder att förstå hur slutanvändare interagerar med deras annonskampanjer och webbplatser).

För att lägga till ytterligare undersökningssvar i vår huvudsakliga datauppsättning.

Svar på undersökningar

Vi behandlar sådana uppgifter för att göra det möjligt att bibehålla vår huvudsakliga datauppsättning.

Sådan behandling är nödvändig för våra legitima intressen (det låter oss tillhandahålla våra tjänster till våra kunder).

För att förse våra kunder med statistiska resultat från ytterligare undersökningar som specialanpassats för deras annonskampanj, webbplats eller varumärke.

Svar på undersökningar

Vi behandlar sådana uppgifter för att tillhandahålla statistiska resultat till våra kunder gällande undersökningar som vi har genomfört i relation till deras kampanj, webbplats eller varumärke.

Sådan behandling är nödvändig för våra legitima intressen (det låter oss tillhandahålla våra tjänster till våra kunder).

För att utvärdera precisionen i annonsering online.

(a) cookies

(b) unik identifierare

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hjälpa annonsörer att förstå hur demografin för slutanvändare interagerar med deras annonskampanjer).

För att utforma information

cookies

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hjälpa annonsörer att förstå hur demografin för slutanvändare interagerar med deras annonskampanjer).

För att synkronisera cookies (se ”för att synkronisera våra cookies med våra samarbetspartners cookies” nedan)

(a) cookies

(b) unik identifierare

Där uppgifterna tillhör en särskild kategori, behandlar vi sådana uppgifter med ditt uttryckliga samtycke. När uppgifterna inte tillhör en särskild kategori, behandlar vi uppgifterna på det sätt som är nädvändigt för våra berättigade intressen (för att hjälpa annonsörer att förstå hur demografin för slutanvändare interagerar med deras annonskampanjer).

 

Ändring av ändamål

Vi kommer bara att använda dina personuppgifter för det ändamål som vi samlade in dem för, om vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål och det ändamålet är likvärdigt med det ursprungliga ändamålet. Om du vill få en förklaring på hur behandlingen för det nya ändamålet är likvärdigt med det ursprungliga ändamålet, kan du kontakta oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål, kommer vi att be operatören för den undersökande webbplatsen som används av dig för att slutföra vår undersökning, att meddela dig och förklara den juridiska grund som låter oss behandla personuppgifter för sådana icke-relaterade ändamål.

Observera att vi kan komma att behandla personuppgifter utan din kännedom eller samtycke, i enlighet med reglerna ovan, där detta krävs eller tillåts av lagstiftning.

Cookies

En cookie är en liten fil som innehåller en sträng tecken som skickas till din enhet när du besöker en webbplats. När du deltar i vår undersökning, kan vi och/eller våra samarbetspartners från tredje part använda både sessions-cookies (som upphör att gälla när du stänger ner din webbläsare) och beständiga cookies (som stannar kvar på din dator tills du raderar dem, eller de upphör att gälla - vanligen efter ett år). Mer detaljerad information gällande cookies som vi och/eller våra samarbetspartners från tredje part kan tänkas använda förklaras i det meddelande om cookies som presenteras för dig inför varje undersökning och vår policy om cookies här [link]

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen, och även för att spåra din aktivitet online för följande ändamål:

 • För att bjuda in dig till framtida undersökningar. Om vår cookie talar om för oss att du har tittat på en annonskampanj eller besökt en webbplats som en av våra kunder är intresserade av, kan vi välja att bjuda in dig till en undersökning där vi frågar om dina åsikter om den. Vi väljer att bjuda in dig till undersökningen därför att vi tror att dina svar kan hjälpa vår kund att förstå vad personer tycker om, eller hur de använder deras webbplats, och/eller för att avgöra om deras annonsering har varit effektiv. Du kommer bara att bjudas in till en undersökning baserat på spårningen av din cookie där vi har bedömt att dina ytterligare undersökningssvar kan vara av särskilt intresse för våra kunder.
 • För att utvärdera precisionen i riktad annonsering. Många annonsörer försöker använda teknik och algoritmer för att leverera marknadskommunikation till specifika grupper av konsumenter. Denna information varierar stort i sin kvalitet, och ibland kan du få se annonser som inte alls är relevanta för dig. Vi hjälper annonsörer att förstå precisionen i sin inriktning genom att matcha dina anonyma svar på en undersökning (såsom ålder och kön) till en cookie som har kopplats till en annons online.
 • För att utforma information. Som nämndes ovan, vill annonsörer rikta sina annonser till specifika grupper av människor. Genom att iaktta beteenden hos anonyma grupper av cookies online, kan uppskattningar göras av hur sannolikt det är att dessa grupper delar samma egenskaper - även om en grupp har uppgett en viss del uppgifter om sig själva och andra inte. Vi hjälper annonsörer att förstå sannolika beteenden för stora grupper människor som interagerar med deras kampanj genom att använda cookies för att spåra interaktionen för personer som har slutfört en av våra undersökningar under en sådan kampanj.
 • För att synkronisera vår cookie med den hos våra kunder. Vi hjälper samarbetspartners att förstå vem som interagerar med deras webbplats eller annonskampanj i en process som kallas cookie-synkronisering genom att tillhandahålla vår unika identifierare till dem för att låta dem avgöra om de redan har uppgifter relaterade till enheten där vår cookie finns lagrad. I de fall då en samarbetspartner konstaterar att de har uppgifter som är relaterade till den som svarat på vår undersökning, kan vi dela undersökningssvar för sådana svarande med dem så att de kan koppla dessa till andra uppgifter som de känner till om dessa svarande för ändamålet att analysera och utforma likvärdig information. Dessa överförda uppgifter kommer aldrig att användas för marknadsföring, meddelanden eller tjänster direkt till dig.

Viktigt meddelande om cookies: När du genomför en av våra undersökningar kommer vi att be dig att samtycka till att vi och vår samarbetspartner från tredje part placerar och läser cookies i din webbläsare.

Vi vill alltid att du ska ha kontrollen över de uppgifter som du delar med oss, och det finns ett antal olika sätt som du kan ta bort eller blockera cookies på närsomhelst, inklusive att följa hjälpfilens anvisningar i din webbläsare. Men om du redan nu vill tala om att du inte vill att vi använder cookies, kan du välja bort det i processen här.

Om du vill välja bort vår synkronisering av cookies med våra samarbetspartners, kan du även välja bort våra samarbetspartners cookies genom att gå till länken som är tillgänglig i ditt meddelande om cookies här [link]

När du väljer bort cookies, raderar vi befintliga värden i vår cookie på din enhet och ersätter dessa med ett värde för ”valt bort” som talar om för vår server att inte fortsätta att spåra ditt beteende, och vi kommer att ignorera alla efterföljande förfrågningar från din webbläsare. Observera att om du har blockerat cookies, kommer vår process för att ”välja bort” inte att fungera korrekt. Observera även att om du väljer att ”välja bort” nu, men vid något senare tillfälle beslutar dig för att radera, blockera eller på annat sätt begränsa cookies, eller om du använder en annan enhet eller webbläsare, måste du förnya ditt val för att ”välja bort”.

Om du beslutar dig för att ”välja bort” vår cookie vid någon tidpunkt i framtiden istället för nu, kan du alltid gå tillbaka till den ursprungliga webbplatsen för undersökningen dit du först blev inbjuden att delta i någon av våra undersökningar, och tala om det för dem. Eller, så kan du komma tillbaka till ”välja bort”-sidan hos Trendstream.

Avslöjanden av dina personuppgifter

Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter för tredje part såsom:

 • Andra medlemmar i vår företagsgrupp.
 • Auktoriserade tjänsteleverantörer från tredje part som tillhandahåller IT- och administrationstjänster för att hjälpa oss att tillhandahålla vår tjänst.
 • Professionella rådgivare såsom jurister, banktjänstemän, revisorer och försäkringstjänstemän som tillhandahåller konsulttjänster, banktjänster, juridiska tjänster och bokföringstjänster.
 • Tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överföra, eller fusionera delar av vår verksamhet eller våra tillgångar till/med. Eller, så kan vi välja att förvärva andra verksamheter och fusionera dessa.
 • Våra kunder där vi har accepterat att ge tillgång till vår sammanställda undersökningsinformation, eller där vi har accepterat att genomföra en undersökning som ombud för dem, eller där vi har accepterat att hjälpa dem med övervakning av effektiviteten i deras annonskampanj, eller där vi har accepterat att synkronisera cookies med dem.

Vi kräver att tredje part respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dom i enlighet med lagstiftning. Vi tillåter inte att tjänsteleverantörer från tredje part använder dina personuppgifter för sina egna ändamål och ger dem bara tillgång till dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner. Om en förändring sker i vår verksamhet, kan de nya ägarna komma att använda dina personuppgifter på samma sätt som har beskrivits i detta integritetsmeddelande.

Observera att även om vi inte kommer att använda de uppgifter som vi tar emot, eller någon teknisk information som vi samlar in (såsom typ av webbläsare/inställningar och din IP-adress) för att identifiera dig, kan vi aldrig helt och hållet veta vilka uppgifter som en tredje part redan känner till om dig, och det kan vara så att en tredje part lyckas länka uppgifter som vi tillhandahåller med andra uppgifter som du tidigare har delat direkt med dem. Tredje part som exempelvis våra kunder (och våra kunders egna kunder) har sannolikt egna databaser, och det kan vara så att du har samtyckt till att de lagrar uppgifter om dig som gör att de kan matcha sina register med de uppgifter som vi tillhandahåller. På samma sätt kan det vara så att om vi delar uppgifter med sociala medier, kanske dessa kan matcha våra uppgifter med andra uppgifter som du har tillåtit dem att lagra om dig. Observera att tredje part bara kan genomföra denna ”matchning” på ett lagligt sätt om du har gett dem specifika rättigheter att lagra och använda dina uppgifter på ett sådant sätt. 

Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter med andra företag inom vår grupp. Detta kommer att innebära att uppgifter flyttas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vissa av våra tjänsteleverantörer från tredje part är baserade utanför EES så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES säkerställer vi att en liknande nivå av skydd upprätthålls finns så att minst en av följande skyddsåtgärder är implementerade:

 • Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter enligt Europakommissionen.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer, kan vi använda specifika avtal som godkänts av Europakommissionen som ger tillräckligt skydd för personuppgifter.

Datasäkerhet

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag tappas bort, används, ändras, avslöjas eller går att komma åt på ett obehörigt vis. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till enbart de anställda, agenter, underentreprenörer och annan tredje part som har ett verksamhetsbehov. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de är bundna av tystnadsplikt.

Vi har skapat rutiner för att hantera misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och eventuella reglerande myndigheter om en incident när detta krävs enligt lag.

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som vi samlade in dom för, inklusive ändamålet att uppfylla alla lag-, bokförings- och rapporteringskrav.

För att avgöra lämplig lagringsperiod för personuppgifter, överväger vi mängd, typ och känslighet för personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, ändamålen för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan åstadkomma dessa ändamål på andra sätt, och tillämpliga juridiska krav.

I vissa fall kan vi komma att pseudonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, och i detta fall kommer vi att använda uppgifterna under obestämd tid utan ytterligare meddelanden till dig.

Dina juridiska rättigheter

Under vissa förutsättningar har du rättigheter till dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningar. Klicka på länken nedan för att ta reda på mer om dessa rättigheter:

 • Rätten till tillgång: din rättighet att inhämta bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte, och om så är fallet, få åtkomst till dina personuppgifter tillsammans med information om behandlingens natur.
 • Rätten till rättelse: din rättighet att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Rätten till dataportabilitet: din rättighet att få ut dina personuppgifter som du tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätten att bli bortglömd: din rättighet att radera personuppgifter.
 • Rätten till begränsning av behandling: din rättighet att få dina uppgifter ”frysta”, lagrade och inte vidare behandlade.
 • Rätten att göra invändningar: din rättighet att invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Skicka dina rättigheter här:

<ange e-postadress>

<ange namn>

<höger listmeny + förklaring>

<fri text>

EU:s dataskyddsförordning innehåller även rättigheter för dig att inte bli föremål för ett beslut som baseras enbart på automatiserad behandling, vilket inkluderar profilering. Som nämnts ovan, tas inga beslut av oss i relation till vår användning av dina uppgifter som är baserade på automatiserad behandling utan mänsklig inblandning.

Vad vi kan tänkas behöva från dig

När du önskar utöva dina rättigheter enligt listan ovan, kan vi komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter till att få åtkomst till dina personuppgifter (eller utöva någon annan av dina rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta del av dessa uppgifter. Vi kan även komma att kontakta dig för att be om mer information i relation till din begäran för att få fram vårt svar snabbare.

I de fall där vi inte kan avgöra med säkerhet om uppgifterna som efterfrågas berör dig exklusivt, kan vårt avslöjande av sådana uppgifter innebära en integritetsrisk för en tredje part (exempelvis, där en cookie är kopplad till en enhet som används av fler än en person). Vi kommer att bedöma varje begäran om utövande av någon av rättigheterna i listan ovan individuellt baserat på sina egna meriter, och kommer att avslöja de begärda uppgifterna när vi är trygga i att ett sådant avslöjande inte innebär en integritetsrisk för någon tredje part.

Andra saker du bör känna till

I våra undersökningar kan vi komma att fråga dig om dina åsikter eller interaktioner med välkända webbplatser, appar, sociala medier etc. Många gångar inkluderar vi deras logotyper i våra undersökningar så att du ska veta vilka webbplatser vi menar. Det faktum att vi använder deras namn eller logotyper är inte en bekräftelse, auktorisering eller representation på att vi är sammankopplade med denna tredje part, och det är inte heller en bekräftelse på deras policyer och rutiner för integritet, information eller säkerhet. Det innebär inte heller nödvändigtvis att vi delar några resultat med dem direkt, även om några av dem kan finnas bland våra kunder.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker, och även om vi gör vårt bästa för att skydda din information, kan vi inte garantera säkerheten hos den information som skickas till oss, och därav sker all överföring på din egen risk.

Kontakta oss

Om du vill ställa några frågor till oss, kan du kontakta oss på privacy@globalwebindex.com. Eller så kan du skriva till oss på följande adress:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

London

EC4A 4AB