Witaj w naszej polityce prywatności.

 

Ankieta GlobalWebIndex zostanie przeprowadzona przez firmę Trendstream Limited. Jesteśmy firmą badawczą, której celem jest zrozumienie poglądów użytkowników Internetu.

Twoja prywatność jest naszym priorytetem. Dlatego na tej stronie powiemy Ci, jakie informacje o Tobie zbieramy, jak je wykorzystujemy i gdzie je przechowujemy.

Staraliśmy się przedstawić poniższy tekst w jak najbardziej zrozumiały i prosty sposób, ale jeżeli masz pytania, możesz się z nami skontaktować i z chęcią udzielimy Ci pomocy. (Zobacz poniższa część „Kontakt”).

Cele niniejszej polityki

Celem niniejszej polityki prywatności jest udzielenie Ci informacji, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy informacje przekazywane nam przy okazji wypełniania jednej z naszych ankiet, a także informacje, którymi postanowisz podzielić się z nami lub z którymkolwiek z naszych partnerów, którzy udostępniają nasze ankiety na swoich stronach. Wszelkie gromadzone informacje podlegają naszej polityce prywatności obowiązującej w momencie zbierania informacji.

Ważne, aby zapoznać się z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi powiadomieniami dotyczącymi prywatności lub uczciwego przetwarzania danych, które możemy przekazywać w określonych przypadkach zbierania lub przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, jak i dlaczego używamy Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności stanowi dodatek do innych powiadomień i nie jest wobec nich nadrzędna.

Czym się zajmujemy

Naszym celem jest pomoc firmom w zrozumieniu, jak i dlaczego osoby korzystają z Internetu, a także co sądzą o różnych markach, produktach, usługach i kampaniach marketingowych. W związku z tym przeprowadzamy regularne badania na całym świecie, rozmawiamy z setkami tysięcy osób każdego roku i pytamy je, co robią w Internecie, jakie posiadają urządzenia, a także jakie mają opinie na różne tematy.

Wykorzystujemy wyniki naszych badań, aby pomóc naszym klientom zrozumieć anonimowe dane dotyczące charakterystyki i demografii osób, które odwiedzają ich strony, korzystają z ich produktów lub oglądają ich reklamy. Krótko mówiąc, pomagamy markom i organizacjom zrozumieć ich widownię w Internecie.

Zmiany dotyczące tej polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany dotyczące tej polityki. Choć dołożymy wszelkich starań, aby wszelkie takie zmiany były niewielkie, jak również będziemy Cię informować oraz, jeżeli to konieczne, prosić Cię o zgodę w sytuacji, gdy naszym zamiarem będzie wprowadzenie istotnych zmian w sposobie korzystania z Twoich danych, zalecamy regularnie sprawdzać niniejszą politykę prywatności pod kątem ewentualnych aktualizacji.

Charakter gromadzonych danych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby fizycznej, dzięki którym można ją zidentyfikować. Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać lub przenosić różne rodzaje danych na Twój temat:

 • Dane identyfikacyjne. Podczas naszego badania możemy przydzielić ogólny niepowtarzalny identyfikator (np. w formie ciągu cyfr i/lub liter) danym, które od Ciebie zbieramy.
 • Dane ankiety. Gdy wypełnisz ankietę, zbieramy Twoje odpowiedzi na pytania ankietowe.
 • Dane techniczne. Podczas naszego badania możemy również gromadzić informacje dotyczące adresu IP, typu i wersji przeglądarki, ustawień strefy czasowej i lokalizacji, typów i wersji wtyczek w przeglądarce, systemu operacyjnego (typ i wersja) oraz informacje na temat urządzenia (typ i wersja), którego używasz w celu uzyskania dostępu do ankiety i jej wypełnienia.
 • Pliki cookie. Podobnie jak inne witryny internetowe i ankiety, korzystamy z „plików cookie” oraz podobnych technologii analitycznych. Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w poniższej części „Pliki cookie” oraz w ramach naszej polityki dotyczącej plików cookie (dostępnej tutaj [link]).

Gdy łączymy dane identyfikacyjne z innymi zbieranymi od Ciebie danymi, wszystkie te połączone dane traktujemy jako dane osobowe.

Niektóre z odpowiedzi w ankiecie mogą ujawniać informacje o Tobie, które są uznawane za „kategorię specjalną” danych osobowych (mogą zawierać dane na temat Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, zdrowia, wierzeń religijnych, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych). Będziemy zadawać pytania dotyczące specjalnych kategorii danych tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo w Twojej jurysdykcji. Damy Ci również opcję „Wolę nie odpowiadać” w odpowiedzi na wszelkie pytania, które dotyczą specjalnych kategorii danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Stosujemy różne metody zdobywania danych od Ciebie i o Tobie:

 • Interakcje bezpośrednie. Przekazujesz nam dane ankiety, gdy wypełniasz jedną z naszych ankiet.
 • Techniki lub interakcje zautomatyzowane. Gdy wypełniasz ankietę internetową, możemy automatycznie pobrać dane techniczne na temat Twojego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Możemy także otrzymywać dane techniczne na Twój temat, gdy odwiedzasz inne witryny internetowe używające naszych plików cookie. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w ramach naszej polityki dotyczącej plików cookie [LINK].

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Gdy rejestrujesz się w witrynie z ankietą, zazwyczaj padną pytania na temat różnych kwestii dotyczących Twojej osoby — mogą to być pytania o Twoje imię i nazwisko lub adres e-mail. Nigdy nie będziemy mieli dostępu do Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail, jak również nigdy nie poprosimy witryny z ankietą o przekazanie nam takich informacji.

W naszych ankietach znajdują się pytania dotyczące Ciebie, Twoich zachowań i poglądów wyrażanych w Internecie, jednak nie wykorzystujemy tych informacji w celu osobistej identyfikacji Twojej osoby.

Co więcej, łączymy Twoje dane ankiety z danymi ankiety otrzymanymi od innych respondentów, którzy wypełnili naszą ankietę, co umożliwia nam opracowanie zagregowanych danych ankietowych. Udzielamy dostępu do tych zagregowanych danych ankietowych naszym klientom w ramach świadczonych im usług. Agregowanie danych w ten sposób pozwala nam i naszym klientom analizować zagregowane odpowiedzi na pytania ankietowe, aby zrozumieć zachowanie użytkowników Internetu. Ponieważ tego typu zagregowane dane ankietowe mogą wywodzić się od danych osobowych, ich agregacja oznacza, że nasi klienci nie mogą zidentyfikować indywidualnych ankietowanych osób za pomocą przekazanych im informacji.

 

Korzystamy z plików cookie, aby ustalić związek między danymi ankietowymi a Twoimi interakcjami z witrynami internetowymi lub kampaniami reklamowymi naszych klientów. Ustalenie tego związku ma pomóc naszym klientom zrozumieć profil widowni, która ma styczność z ich witryną lub kampanią reklamową, a w rezultacie umożliwić ocenę skuteczności i grupy docelowej ich kampanii reklamowych lub pozwolić stworzyć tzw. widownie „sobowtóry” na potrzeby określenia grupy docelowej przekazu reklamowego. Dodatkowe informacje na temat naszych sposobów korzystania z plików cookie wraz z naszymi partnerami znajdują się w poniższej części „Pliki cookie”. Takie śledzenie zachowania online w celu zrozumienia osobistych preferencji jest często określane mianem profilowania.

Gdy ustalamy związek między danymi ankietowymi a Twoją interakcją z witrynami internetowymi lub kampaniami reklamowymi naszego klienta, możemy zaprosić Cię do wypełnienia dodatkowej ankiety dotyczącej witryny internetowej, kampanii reklamowej lub marki naszego klienta. Udzielonych przez Ciebie dodatkowych danych ankietowych używamy w celu przekazania naszym klientom dodatkowych wniosków dotyczących skuteczności ich kampanii lub witryny internetowej.

Jest wiele powodów, dla których gromadzone przez nas informacje mogą być przydatne nam i naszym klientom po ich zagregowaniu i/lub pseudonimizacji. Nasi klienci używają tych informacji, aby zrozumieć demografię osób odwiedzających ich witryny, korzystających z ich produktów/usług lub oglądających ich reklamy. Nam z kolei pomagają one zapraszać odpowiednie osoby do udziału w naszych badaniach, a także możemy dzięki nim ustalać sposób, w jaki osoby z podobnych grup mogą prawdopodobnie odpowiedzieć na dane pytanie, lub co takie osoby mogą robić w Internecie. Jeśli na przykład powiesz nam, że jesteś mężczyzną w wieku 25–34 lata, możemy połączyć Twoją odpowiedź z setkami lub tysiącami innych mężczyzn w wieku 25–34 lata, aby dowiedzieć się więcej na temat tej konkretnej grupy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są wykorzystywane tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo. W poniższej tabeli przedstawiliśmy opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystać Twoje dane osobowe, jak również podstawy prawne takich działań. W odpowiednich miejscach przedstawiliśmy również nasze rzeczywiste interesy.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego korzystamy z Twoich danych.

Cel/działalność

Typ danych

Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa rzeczywistych interesów

Aby dodać Twoje odpowiedzi na ankietę do naszego głównego zestawu danych (oprócz wszelkich specjalnych kategorii danych).

Odpowiedzi na ankietę

Takie dane przetwarzamy w celach statystycznych, aby utrzymać nasz główny zestaw danych.

Takie przetwarzanie jest konieczne ze względu na nasze rzeczywiste interesy (pozwala nam świadczyć usługi klientom).

Aby przetwarzać specjalne kategorie danych przekazane w twoich odpowiedziach na ankietę.

Odpowiedzi na ankietę

Przetwarzamy takie dane za Twoją wyraźną zgodą.

Aby zarządzać relacjami z Tobą, w tym prosić naszych niezależnych partnerów ankiety o kontakt z Tobą, gdybyśmy chcieli Cię poprosić o wypełnienie dodatkowej ankiety.

(a) pliki cookie

(b) niepowtarzalny identyfikator

Konieczne dla naszych rzeczywistych interesów (pozwalają nam skontaktować się z Tobą w celu wypełnienia dalszych ankiet, które mogą interesować naszych klientów).

Aby monitorować skuteczność kampanii reklamowych naszych klientów.

(a) pliki cookie

(b) niepowtarzalny identyfikator

Konieczne dla naszych rzeczywistych interesów (pomagają naszym klientom zrozumieć, jak użytkownicy końcowi reagują na ich kampanie reklamowe i witryny internetowe).

Aby dodać Twoje odpowiedzi udzielone w dodatkowej ankiecie do naszego głównego zestawu danych.

Odpowiedzi na ankietę

Takie dane przetwarzamy w celach statystycznych, aby utrzymać nasz główny zestaw danych.

Takie przetwarzanie jest konieczne ze względu na nasze rzeczywiste interesy (pozwala nam świadczyć usługi klientom).

Aby zapewnić naszym klientom wyniki statystyczne dotyczące dodatkowych ankiet dopasowanych do ich kampanii reklamowej, witryny internetowej lub marki.

Odpowiedzi na ankietę

Przetwarzamy te dane w celach statystycznych, aby zapewnić naszym klientom wyniki statystyczne w związku z ankietami, które przeprowadziliśmy na temat ich kampanii, witryny internetowej lub marki.

Takie przetwarzanie jest konieczne ze względu na nasze rzeczywiste interesy (pozwala nam świadczyć usługi klientom).

Aby ocenić trafność reklam w Internecie.

(a) pliki cookie

(b) niepowtarzalny identyfikator

Konieczne dla naszych rzeczywistych interesów (pomagają reklamodawcom zrozumieć demografię użytkowników końcowych reagujących na ich kampanie reklamowe).

Aby tworzyć modele danych.

pliki cookie

Konieczne dla naszych rzeczywistych interesów (pomagają reklamodawcom zrozumieć demografię użytkowników końcowych reagujących na ich kampanie reklamowe).

Aby dopasowywać synchronizować pliki cookie (zobacz "aby zsynchronizować nasze ciasteczka, które nasi partnerzy" poniżej)

(a) pliki cookie

(b) niepowtarzalny identyfikator

Jeżeli dane należą do specjalnej kategorii danych, przetwarzamy takie dane za twoją wyraźną zgodą.

Jeżeli dane nie należą do specjalnej kategorii danych, przetwarzamy takie dane dla naszych niezbędnych i rzeczywistych interesów (pomoc reklamodawcom w zrozumieniu demografii użytkowników końcowych, którzy zwracają uwagę na ich kampanie reklamowe)

 

Zmiana celu

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko do celów, dla których je gromadzimy, chyba że w sposób uzasadniony uznamy, że musimy ich używać z innego powodu, a ten powód będzie zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli chcesz otrzymać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie z innego powodu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeżeli musimy użyć Twoich danych osobowych w innym, niezwiązanym celu, poprosimy operatora witryny z ankietą, używanej przez Ciebie przy wypełnianiu ankiety, o powiadomienie Cię o tym fakcie. Wyjaśnimy również podstawę prawną, która pozwala nam przetwarzać dane osobowe w takim niezwiązanym celu.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Pliki cookie

Cookie to niewielki plik zawierający ciąg znaków, który zostaje wysłany do Twojego urządzenia, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Gdy bierzesz udział w naszym badaniu, my lub nasi niezależni partnerzy możemy używać plików cookie sesji (kończącej się w momencie, gdy zamkniesz przeglądarkę internetową) lub trwałych plików cookie (pozostających na urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz lub nie ulegną przedawnieniu, zazwyczaj po upływie roku). Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie, których możemy używać my lub nasi niezależni partnerzy, znajdują się w powiadomieniu o plikach cookie, które przekazujemy Ci na początku każdej ankiety, jak również w ramach naszej polityki dotyczącej plików cookie ([link]).

My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby zapewnić Ci możliwie najlepsze doświadczenia podczas wypełniania ankiety, jak również w celu śledzenia Twojej aktywności online z następujących powodów:

 • Aby zaprosić Cię do udziału w ankietach w przyszłości. Jeżeli na podstawie pliku cookie stwierdzimy, że oglądałeś(-aś) kampanię reklamową lub odwiedziłeś(-aś) witrynę internetową, którą zainteresowany jest jeden z naszych klientów, możemy zaprosić Cię do udziału w ankiecie, w której poprosimy Cię o opinię na ten temat. Zaproszenie do udziału w ankiecie jest przejawem naszego przekonania, że Twoja odpowiedź pomoże naszemu klientowi zrozumieć, co osoby sądzą lub jak używają jego witryny internetowej, i/lub ustalić, czy jego reklamy są skuteczne. Wyślemy Ci zaproszenie do wypełnienia ankiety wyłącznie na podstawie monitorowania pliku cookie, jeżeli ustalimy, że Twoje odpowiedzi na dodatkową ankietę mogą w szczególności zainteresować naszych klientów.
 • Aby ocenić trafność reklam kierowanych do grup docelowych. Wielu reklamodawców próbuje korzystać z technologii i algorytmów, aby dostarczyć przekaz marketingowy określonym grupom konsumentów. Takie dane bardzo się różnią, jeśli chodzi o jakość, a czasami możesz zobaczyć reklamy, które w ogóle Ciebie nie dotyczą. Pomagamy reklamodawcom zrozumieć trafność doboru grupy docelowej poprzez dopasowanie Twoich anonimowych odpowiedzi w ankiecie (np. wiek i płeć) do pliku cookie, który skojarzono z reklamą internetową.
 • Aby tworzyć modele danych. Jak wyżej wspomniano, reklamodawcy lubią kierować swoje reklamy do konkretnych rodzajów osób. Obserwując zachowania anonimowych grup plików cookie w Internecie, można oszacować prawdopodobieństwo, z jakim te grupy wykazują takie same cechy — nawet jeśli jedna grupa zadeklarowała konkretną informację na temat siebie, a inna nie. Pomagamy reklamodawcom zrozumieć prawdopodobne zachowania dużych grup osób reagujących na ich kampanię, korzystając z plików cookie śledzących interakcje osób, które wypełniły jedną z naszych ankiet, z tą kampanią.
 • Aby dopasować zsynchronizować nasz plik cookie do plików cookie naszych partnerów. Pomagamy partnerom zrozumieć, kto wchodzi w interakcje z ich witrynami internetowymi lub kampaniami reklamowymi, w ramach procesu zwanego synchronizowaniem plików cookie. W tym procesie przekazujemy partnerom nasze niepowtarzalne identyfikatory, aby umożliwić im ustalenie, czy posiadają już informacje dotyczące urządzenia, na którym znajduje się nasz plik cookie. Jeżeli partner stwierdzi, że posiada informacje dotyczące naszych respondentów, możemy podzielić się z nim odpowiedziami tych respondentów na ankietę, aby mógł połączyć te dane z innymi znanymi mu informacjami na temat tych respondentów w celach analitycznych lub do stworzenia modeli sobowtórowych. Takie przenoszone dane nigdy nie będą wykorzystywane w celu bezpośredniego targetowania przekazu reklamowego, wiadomości lub usług w taki sposób, aby trafiły do Ciebie..

Ważna informacja dotycząca plików cookie: Gdy wypełniasz jedną z naszych ankiet, prosimy Cię o zgodę, abyśmy my i nasi niezależni partnerzy mogli ustawić i odczytywać pliki cookie z Twojej przeglądarki.

Chcemy, abyś zawsze w pełni kontrolował(a) informacje, którymi się z nami dzielisz. W każdej chwili możesz na kilka sposobów usunąć lub zablokować pliki cookie, na przykład możesz skorzystać z instrukcji podanych w pliku pomocy Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli jednak chcesz już teraz nam powiedzieć, że nie chcesz, abyśmy używali plików cookie, możesz zrezygnować z tego procesu tutaj.

Jeżeli chcesz zrezygnować z dopasowywania synchronizowania plików cookie do naszych partnerów, możesz także zrezygnować z polityki naszego partnera dotyczącej plików cookie za pomocą łącza dostępnego w powiadomieniu o plikach cookie ([link]).

Po otrzymaniu Twojej rezygnacji usuniemy istniejące wartości z pliku cookie na Twoim urządzeniu i zastąpimy je wartością „opt out”, która powie naszemu serwerowi o konieczności zaprzestania śledzenia Twojego zachowania. Będziemy także ignorowali wszelkie następne żądania pochodzące z Twojej przeglądarki. Pamiętaj, że jeżeli blokujesz pliki cookie, nasz proces rezygnacji może nie zadziałać prawidłowo. Pamiętaj również, że jeżeli postanowisz teraz zrezygnować, ale później zdecydujesz się usunąć, zablokować lub w inny sposób ograniczyć nasze pliki cookie, lub jeżeli użyjesz innego urządzenia lub przeglądarki internetowej, konieczne będzie ponowienie decyzji o rezygnacji.

Jeżeli postanowisz zrezygnować z naszego procesu plików cookie w przyszłości, a nie obecnie, zawsze możesz odwiedzić witrynę z ankietą, skąd pochodziło oryginalne zaproszenie do udziału w jednej z naszych ankiet, i przekazać stosowną informację. Możesz również wrócić na tę stronę rezygnacji Trendstream.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać Twoje dane osobom trzecim, takim jak:

 • inni członkowie naszej grupy firm;
 • autoryzowani niezależni dostawcy usług, którzy świadczą nam usługi IT i administracyjne, aby pomóc nam w świadczeniu naszych usług;
 • profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe;
 • Naszym klientom, jeżeli zgodziliśmy się udzielić dostęp do naszych skonsolidowanych danych ankiety lub przeprowadzić w ich imieniu ankietę lub pomóc im w monitorowaniu skuteczności ich kampanii reklamowej lub zsynchronizować z nimi pliki cookies.

Zobowiązujemy każdą stronę trzecią do uszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym niezależnym dostawcom usług na korzystanie z Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych jedynie dla określonych celów oraz zgodnie z naszymi instrukcjami. Jeżeli nasza firma ulegnie zmianom, nowy właściciele mogą używać Twoich danych osobowych w ten sam sposób, który przedstawiono w niniejszym powiadomieniu dotyczącym prywatności.

Pamiętaj, że chociaż nie wykorzystamy informacji przez nas otrzymanych, ani żadnych informacji technicznych przez nas zebranych (takich jak typ/ustawienia przeglądarki i adres IP) w celu zidentyfikowania Twojej osoby, nigdy nie jesteśmy całkowicie pewni, jakie inne informacje na Twój temat już posiada osoba trzecia. Możliwe, że taka osoba trzecia ma możliwość powiązania przekazywanych przez nas informacji z innymi informacjami, których udzieliłeś(-aś) jej bezpośrednio w przeszłości. Na przykład, osoby trzecie (np. nasi klienci i klienci naszych klientów) prawdopodobnie posiadają swoje własne bazy danych i jest możliwe, że wyraziłeś(-aś) zgodę na posiadanie przez nich informacji o Tobie, które mogą pozwolić im dopasować ich archiwa do przekazywanych przez nas danych. Analogicznie, jeżeli udostępniamy dane portalom społecznościowym, istnieje prawdopodobieństwo, że są one w stanie dopasować nasze dane z innymi informacjami, na których posiadanie udzieliłeś(-aś) im zgody. Pamiętaj, że osoby trzecie powinny w sposób zgodny z prawem być zdolne do takiego „dopasowania” tylko wtedy, gdy udzieliłeś(-aś) im wyraźnej zgody na takie wykorzystywanie Twoich danych. 

Przekazy międzynarodowe

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym firmom w ramach naszej grupy. Twoje dane zostaną między innymi przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców usług znajdują się poza terytorium EEA, dlatego przetwarzanie przez nich Twoich danych osobowych będzie oznaczało przekazanie danych poza obszar EEA.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar EEA, upewniamy się, że uzyskują one podobny stopień ochrony za pomocą stosowania przynajmniej jednego z poniższych środków bezpieczeństwa:

 • Przekażemy Twoje dane osobowe tylko do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 • Gdy korzystamy z określonych dostawców usług, możemy wykorzystać szczegółowe kontrakty zatwierdzone przez Komisję Europejską, które udzielają odpowiedniej ochrony danym osobowym.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające przypadkowemu zagubieniu, wykorzystaniu lub udostępnieniu w sposób nieautoryzowany Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Oprócz tego, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, podwykonawców i innych osób trzecich, którzy mają biznesową potrzebę znajomości tych danych. Osoby te przetworzą Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury dotyczące podejrzeń wycieku danych osobowych i poinformujemy Cię oraz każdy odpowiedni urząd regulacyjny o wycieku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Jak długo będą używane moje dane osobowe?

Zachowamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne w celu wypełnienia celów, dla których je zebraliśmy, w tym dla celów związanych z wypełnianiem wszelkich obowiązków prawnych, księgowych i sprawozdawczych.

Przy ustalaniu odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieautoryzowanego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, to, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami, a także stosowne wymogi prawne.

W niektórych przypadkach możemy przeprowadzić anonimizację Twoich danych osobowych (aby nie można już ich było połączyć z Twoją osobą) dla celów badawczych lub statystycznych. W tym przypadku możemy korzystać z tych informacji w nieskończoność, bez przekazywania Ci dalszych powiadomień.

Twoje prawa

W pewnych okolicznościach masz prawa wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Kliknij poniższe łącza, aby dowiedzieć się więcej na temat tych praw:

 • Prawo do dostępu — prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce — do dostępu do danych osobowych, wraz z informacjami na temat charakteru ich przetwarzania.
 • Prawo do wprowadzania poprawek — prawo do skorygowania nieprawdziwych danych osobowych.
 • Prawo do przenośności — prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących udzielonych nam informacji, w formie uporządkowanej, masowo używanej i odczytywalnej maszynowo.
 • Prawo do bycia zapomnianym — prawo do wymazania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania — prawo, aby Twoje dane zostały w skuteczny sposób „zamrożone”, tj. przechowywane bez dalszego przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przedstaw swoje prawo poniżej:

<podaj adres e-mail>

<podaj imię i nazwisko>

<prawa lista rozwijana + wyjaśnienie>

<dowolny tekst>

Ustawodawstwo UE dotyczące ochrony danych obejmuje także Twoje prawo do uniknięcia poddaniu Cię decyzji podjętej wyłącznie w ramach przetwarzania automatycznego, co obejmuje także profilowanie. Jak wspomniano powyżej, żadne decyzje podjęte przez nas w sprawie naszego korzystania z Twoich danych i oparte o automatyczne przetwarzanie nie są podejmowane bez interwencji ludzkiej.

Jakich informacji możemy od Ciebie potrzebować

Jeżeli pragniesz skorzystać z jednego z powyższych praw, możemy poprosić Cię o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i upewnić się, że masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych (albo skorzystać z innego z Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymywać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić o dodatkowe informacje dotyczące Twojego wniosku w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić z żadną pewnością, czy informacje, o które prosisz, dotyczą wyłącznie Twojej osoby, ujawnienie Ci przez nas tych informacji może oznaczać zagrożenie prywatności innej osoby (jeśli na przykład plik cookie jest przypisany do urządzenia, z którego korzysta więcej niż jedna osoba). Każdy wniosek o skorzystanie z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej będziemy badać indywidualnie na podstawie jego treści, a informacje, których dotyczy wniosek, ujawnimy w przypadku uzyskania pewności, ze takie ujawnienie nie stanowi zagrożenia dla prywatności żadnej innej osoby.

Co jeszcze trzeba wiedzieć

W ramach naszych ankiet możemy pytać Cię o Twoje poglądy lub interakcje z dobrze znanymi witrynami internetowymi, aplikacjami, portalami społecznościowymi itd. Często w naszej ankiecie możemy zamieścić ich logo w celu sprawienia, czy rozpoznasz witryny, o których mowa. Fakt wykorzystania przez nas nazwy i logo takiej witryny nie stanowi poparcia, autoryzacji ani reprezentacji, że jesteśmy związani z tą osobą trzecią, ani nie jest poparciem jej polityk lub praktyk w zakresie prywatności czy bezpieczeństwa informacyjnego. Nie musi to również oznaczać, że będziemy się dzielić wynikami bezpośrednio z tą osobą trzecią, chociaż niektóre z takich osób mogą być naszymi klientami.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Niestety, przekazywanie informacji drogą internetową nie jest całkowicie bezpieczne i chociaż zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przekazywanych naszej firmie. Z tego powodu każdy przekaz danych odbywa się na Twoje ryzyko.

Kontakt

Jeżeli chcesz nam zadać pytania, skontaktuj się z nami pod adresem:privacy@globalwebindex.com. Możesz również napisać do nas na adres korespondencyjny:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

Londyn

EC4A 4AB