Welkom bij ons Privacybeleid.

 

De GlobalWebIndex-enquête wordt uitgevoerd door Trendstream Limited. Wij zijn een onderzoeksbedrijf met als doel om de meningen van internetgebruikers te begrijpen.

Uw privacy is onze prioriteit. Daarom geven we op deze pagina aan welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze gebruiken en waar we de informatie opslaan.

We hebben geprobeerd om alles wat volgt zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen en helpen we u graag verder. (Raadpleeg het onderdeel 'Contact' hieronder.)

Doel van het beleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij informatie die aan ons wordt verstrekt wanneer u een van onze enquêtes invult, verzamelen en verwerken, evenals de informatie die u met ons of eventuele sites van derden die onze enquêtes beheren, wil delen. Op alle informatie die we verzamelen is ons Privacybeleid van kracht op het moment dat de informatie wordt verzameld.

Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest in combinatie met eventuele andere privacyverklaringen of eerlijke verwerkingsverklaringen die wij mogelijk verstrekken bij specifieke aangelegenheden waarbij we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze teniet te doen.

Wat wij doen

Ons doel is bedrijven te helpen begrijpen hoe en waarom mensen internet gebruiken en hoe ze denken over verschillende merken, producten, diensten en marketingcampagnes. Als zodanig doen we regelmatig en over de hele wereld onderzoek, spreken we honderdduizenden mensen per jaar om hen te vragen wat ze op internet doen, welke apparaten ze bezitten en wat hun mening is over een breed scala van onderwerpen.

Met de resultaten van ons onderzoek helpen we onze klanten de geanonimiseerde kenmerken en demografische gegevens te begrijpen van de mensen die hun sites bezoeken, hun producten en diensten gebruiken of hun advertenties zien. Eenvoudig gezegd helpen we merken en organisaties om online doelgroepen te begrijpen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Hoewel wij streven om ervoor te zorgen dat dergelijke wijzigingen klein zijn, en we u zullen informeren en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen als we van plan zijn de manier waarop we uw gegevens gebruiken wezenlijk te wijzigen, raden wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor updates.

De gegevens die we over u verzamelen

Persoonlijke gegevens omvat alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. We kunnen verschillende soorten gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

 • Identiteitsgegevens Als onderdeel van ons onderzoek kunnen we een generieke unieke identificatiecode (bijvoorbeeld in de vorm van een reeks cijfers en/of letters) toewijzen aan de gegevens die we van u verzamelen.
 • Onderzoeksgegevens Wanneer u een enquête invult, verzamelen we uw antwoorden op de vragen in de enquête.
 • Technische gegevens Als onderdeel van ons onderzoek kunnen we ook uw internetprotocoladres (IP), browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, type en versie van uw browserplugin, besturingssysteem (type en versie) en informatie (type en versie) over het apparaat dat u gebruikt om de enquête te openen en uit te voeren, verzamelen.
 • Cookies Zoals veel websites en enquêtes, gebruiken we 'cookies' en gelijkaardige analytische technologieën. Raadpleeg het onderdeel 'Cookies' en ons Cookiesbeleid (hier beschikbaar [link]) voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Waar we identiteitsgegevens combineren met de andere gegevens die we van u verzamelen, behandelen we al deze gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens.

Bepaalde antwoorden kunnen informatie over u onthullen die wordt beschouwd als een 'speciale categorie' van persoonlijke gegevens (deze kan gegevens bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid of politieke opvattingen). We zullen alleen vragen stellen met betrekking tot speciale gegevenscategorieën, waar dit volgens de wetten van uw rechtsgebied is toegestaan. We zullen u ook een optie geven om 'zeg ik liever niet' te antwoorden op vragen die betrekking hebben op speciale gegevenscategorieën.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties U geeft ons uw enquêtegegevens wanneer u een van onze enquêtes invult.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u de enquête online invult, kunnen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, internetacties en patronen verzamelen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door middel van cookies en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid [LINK] voor verdere gegevens.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Wanneer u zich registreert op een enquêtesite, wordt u meestal gevraagd om verschillende dingen over uzelf te vertellen, waaronder uw naam of e-mailadres. Wij krijgen nooit toegang tot uw naam of e-mailadres en we zullen de enquêtesite nooit vragen om deze informatie aan ons te verstrekken.

Hoewel onze enquêtevragen informatie vragen over u, uw online gedrag en overtuigingen, gebruiken wij deze informatie niet om u persoonlijk te identificeren.

We voegen uw enquêtegegevens ook samen met de enquêtegegevens die we ontvangen van andere personen die onze enquête invullen, om zo geaggregeerde onderzoeksgegevens te creëren. Wij bieden onze klanten toegang tot dergelijke geaggregeerde onderzoeksgegevens als onderdeel van de service die we hen aanbieden. Door gegevens op deze manier samen te voegen, kunnen wij en onze klanten geaggregeerde enquêtereacties analyseren om het gedrag van internetgebruikers te begrijpen. Hoewel dergelijke geaggregeerde onderzoeksgegevens kunnen afgeleid zijn van persoonlijke gegevens, worden deze niet beschouwd als persoonsgegevens conform de wet, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen.

Wij gebruiken cookies om een verband tot stand te brengen tussen onderzoeksgegevens en uw interactie met websites of advertentiecampagnes van onze klanten. Dit verband wordt gemaakt om onze klanten te helpen het profiel van het publiek dat interactie heeft met hun website of advertentiecampagne te begrijpen, om de effectiviteit en doelstelling van hun advertentiecampagnes te evalueren of om zogenaamde 'look-alike'-doelgroepen te maken voor advertentiedoelstellingen. Meer informatie over hoe we cookies met onze partners gebruiken vindt u in het onderstaande onderdeel over cookies. Dit volgen van online gedrag om persoonlijke voorkeuren te begrijpen, wordt gewoonlijk profilering genoemd.

Als we een verband tot stand brengen tussen onderzoeksgegevens en uw interactie met de websites of advertentiecampagnes van onze klant, kunnen we u uitnodigen om een aanvullende enquête in te vullen met betrekking tot de website, advertentiecampagne of het merk van onze klant. We gebruiken de aanvullende enquêtegegevens die door u zijn verstrekt om verdere informatie aan onze klanten te verstrekken over de effectiviteit van hun campagne of website.

Er zijn veel redenen waarom de informatie die we van u verzamelen, eenmaal samengevoegd en/of geanonimiseerd, nuttig zou kunnen zijn voor ons en onze klanten. Voor onze klanten wordt de informatie gebruikt om de demografische gegevens te begrijpen van de mensen die hun sites bezoeken, hun producten en diensten gebruiken, of hun advertenties zien. Daarnaast helpt het ons om de juiste mensen uit te nodigen voor deelname aan ons onderzoek; het stelt ons ook in staat om een beeld te vormen van hoe mensen uit vergelijkbare groepen een vraag waarschijnlijk zouden beantwoorden of welke dingen ze op internet zouden kunnen doen. Als u ons bijvoorbeeld vertelt dat u een man van 25-34 jaar bent, kunnen we uw antwoord combineren met het antwoord van honderden of duizenden andere mannen van 25-34 jaar om meer te weten te komen over die specifieke groep.

Onze basis voor het verwerken van uw gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. We hebben hieronder, in tabelvorm, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en welke rechtsgrondslagen ons toestaan om dit te doen. We hebben, indien van toepassing, ook vastgesteld waar onze legitieme belangen liggen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

Doel/activiteit

Gegevenstype

Wettelijke basis voor verwerking, inclusief basis van legitieme belangen

Om uw antwoorden aan onze verzameling kerngegevens toe te voegen (met uitzondering van gegevens die in speciale categorieën vallen).

Enquêteantwoorden

We verwerken dergelijke gegevens voor statistische doeleinden, om onze verzameling kerngegevens te onderhouden.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (het stelt ons in staat onze diensten aan onze klanten te leveren).

Om speciale gegevenscategorieën, die met uw antwoorden verstuurd zijn, te verwerken

Enquêteantwoorden

De verwerking is noodzakelijk voor statistische doeleinden (d.w.z. opname van dergelijke resultaten in onze verzameling kerngegevens).

Om onze relatie met u te onderhouden, wat inhoudt dat wij onze externe enquêtepartners vragen om contact met u op te nemen als we willen dat u een vervolgenquête invult.

(a) cookies

(b) unieke identificatiecode

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons in staat te stellen contact met u op te nemen om vervolgenquêtes in te vullen die van belang kunnen zijn voor onze klanten).

Om de effectiviteit van de advertentiecampagnes van onze klanten te controleren

(a) cookies

(b) unieke identificatiecode

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze klanten te helpen begrijpen hoe eindgebruikers interactie hebben met hun advertentiecampagnes en websites).

Om uw aanvullende antwoorden aan onze verzameling kerngegevens toe te voegen.

Enquêteantwoorden

We verwerken dergelijke gegevens voor statistische doeleinden, om onze verzameling kerngegevens te onderhouden.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (het stelt ons in staat onze diensten aan onze klanten te leveren).

Om onze klanten de statistische resultaten te bieden van vervolgenquêtes toegespitst op hun reclamecampagne, website of merk.

Enquêteantwoorden

We verwerken dergelijke gegevens voor statistische doeleinden om onze klanten statistische resultaten te bieden van enquêtes die we hebben uitgevoerd met betrekking tot hun campagne, website of merk.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (het stelt ons in staat onze diensten aan onze klanten te leveren).

Om de nauwkeurigheid van online reclame te evalueren.

(a) cookies

(b) unieke identificatiecode

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om adverteerders te helpen bij het begrijpen van de demografische gegevens van eindgebruikers die interactie hebben met hun advertentiecampagnes).

Om gegevens te modelleren

cookies

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om adverteerders te helpen bij het begrijpen van de demografische gegevens van eindgebruikers die interactie hebben met hun advertentiecampagnes).

Om cookies te matchen

(a) cookies

(b) unieke identificatiecode

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om adverteerders te helpen bij het begrijpen van de demografische gegevens van eindgebruikers die interactie hebben met hun advertentiecampagnes).

 

Wijziging van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we de exploitant van de site waar u onze enquête heeft ingevuld, vragen om u hiervan op de hoogte te stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons in staat stelt persoonsgegevens te verwerken voor een dergelijk niet-gerelateerd doel.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming mogen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje met een reeks tekens dat naar uw apparaat wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. Wanneer u deelneemt aan ons onderzoek, kunnen wij en/of onze externe partners zowel sessiecookies gebruiken (die verlopen na het sluiten van uw browser) als permanente cookies (die op uw apparaat blijven totdat u ze verwijdert of ze verlopen - gewoonlijk na 1 jaar). Verdere gegevens met betrekking tot de cookies die wij en/of onze externe partners kunnen gebruiken, zijn uiteengezet in de cookieverklaringbeleid die u aan het begin van elke enquête wordt aangeboden, en in ons cookiebeleid hier [link]

Wij en onze partners gebruiken cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden en om uw online activiteiten voor de volgende doeleinden te volgen:

 • Om u uit te nodigen voor deelname aan toekomstige enquêtes. Als onze cookie weergeeft dat u een advertentiecampagne hebt bekeken of een website hebt bezocht waar een van onze klanten in geïnteresseerd is, kunnen we ervoor kiezen u uit te nodigen voor een enquête waarin we u vragen uw mening hierover te geven. Waar we ervoor kiezen om u uit te nodigen voor een enquête, is dit omdat we denken dat uw antwoord onze klant zal helpen te begrijpen hoe mensen over zijn website denken of deze gebruiken en/of om te bepalen of zijn advertenties effectief zijn geweest. U wordt alleen uitgenodigd om een enquête in te vullen op basis van het volgen van uw cookie, waarbij we hebben vastgesteld dat uw vervolgantwoorden op de enquête van bijzonder belang kunnen zijn voor onze klanten.
 • Om de nauwkeurigheid van gerichte advertenties te evalueren. Veel adverteerders proberen technologie en algoritmen te gebruiken om marketingcommunicatie aan specifieke groepen consumenten te leveren. Deze gegevens zijn zeer variabel in kwaliteit en soms ziet u mogelijk advertenties die voor u helemaal niet relevant zijn. We helpen adverteerders de nauwkeurigheid van hun doelgerichtheid te begrijpen door uw anonieme reacties in een enquête (zoals leeftijd en geslacht) te koppelen aan een cookie die is gekoppeld aan een online advertentie.
 • Om gegevens te modelleren. Zoals hierboven vermeld, willen adverteerders hun advertenties richten op specifieke types mensen. Door het gedrag van anonieme groepen cookies online te observeren, kunnen schattingen worden gemaakt over hoe waarschijnlijk het is dat die groepen dezelfde kenmerken delen - zelfs als één groep een specifiek stuk informatie over zichzelf heeft aangegeven en de andere groep dat niet heeft gedaan. We helpen adverteerders het waarschijnlijke gedrag te begrijpen van grote groepen mensen die interactie hebben met hun campagne door cookies te gebruiken om de interactie te volgen van mensen die een van onze enquêtes met een dergelijke campagne hebben voltooid.
 • Om onze cookie te matchen met die van onze partners. We ondersteunen partners bij het begrijpen wie interactie heeft met hun website of advertentiecampagne in een proces dat bekend staat als “cookies synchroniseren” door onze unieke identificatiecodes aan ze te verstrekken, zodat ze in staat zijn om te bepalen of ze al informatie hebben over het apparaat waarop onze cookie is opgeslagen. Wanneer een partner vaststelt dat hij informatie met betrekking tot onze enquêtedeelnemers heeft, kunnen we de antwoorden van dergelijke deelnemers met hem delen, zodat hij deze kan koppelen aan andere informatie die hij over deze deelnemers heeft, ten behoeve van analyse of “lookalike” modellering. Deze overgedragen gegevens zullen nooit worden gebruikt om reclame, berichten of diensten rechtstreeks aan u te richten.

Belangrijke opmerking over cookies: Wanneer u een van onze enquêtes invult, zullen we uw toestemming vragen voor de plaatsing en het lezen van cookies in uw browser door ons en onze externe partners.

We willen altijd dat u de controle houdt over de informatie die u met ons deelt, en er zijn een aantal manieren waarop u cookies op elk gewenst moment kunt verwijderen of blokkeren, bijvoorbeeld door de aanwijzingen in het Helpbestand in uw internetbrowser te volgen. Maar als u ons nu meteen wilt vertellen dat u niet wilt dat we cookies gebruiken, dan kunt u ervoor kiezen dit proces hier te weigeren.

Als u niet akkoord gaat met het matchen van onze cookies met onze partners, kunt u ook het cookiebeleid van onze partners weigeren door de link die hier in onze cookieverklaring beschikbaar is, te openen [link]

Wanneer u zich afmeldt, verwijderen we de bestaande waarden in onze cookie op uw apparaat en vervangen we deze door een 'opt-out'-waarde die onze server vertelt om niet door te gaan met het volgen van uw gedrag, en zullen we alle volgende verzoeken van uw browser negeren. Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, ons ‘opt-out’-proces mogelijk niet correct zal werken. Houd er ook rekening mee dat als u er nu voor kiest om te weigeren, maar later op enig moment besluit cookies te verwijderen, blokkeren of anderszins te beperken, of als u een ander apparaat of internetbrowser gebruikt, u uw ‘opt-out’-beslissing moet herhalen.

Als u, in plaats van nu, op enig moment in de toekomst besluit dat u ons cookieproces wil weigeren, dan kunt u altijd de oorspronkelijke enquêtesite, waar u in eerste instantie bent uitgenodigd om deel te nemen aan een van onze enquêtes, bezoeken en dit daar aangeven. Ook kunt u naar deze Trendstream-weigeringspagina terugkeren.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden, zoals:

 • Andere leden van onze bedrijfsgroep;
 • Geautoriseerde externe dienstverleners die IT- en administratiediensten aan ons leveren om ons te helpen onze diensten te leveren;
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies, bankzaken, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen; en
 • Externe partijen aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa willen verkopen of overdragen, of waarmee we delen van ons bedrijf of onze activa mee willen fuseren. Ook kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren.

Wij eisen van alle externe partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan alleen toe dat zij uw persoonlijke gegevens voor gespecificeerde doeleinden, en in overeenstemming met onze instructies, verwerken. Als er een verandering optreedt binnen ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

Hoewel we de informatie die we ontvangen of de technische informatie die we verzamelen (zoals uw browsertype/instellingen en uw IP-adres) niet zullen gebruiken om u te identificeren, kunnen we nooit volledig weten welke andere informatie een externe partij reeds over u bezit, en het kan zijn dat derden de informatie die wij verstrekken kunnen koppelen aan andere informatie die u eerder rechtstreeks met hen hebt gedeeld. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat externe partijen, zoals onze klanten (en de klanten van onze klanten) over eigen databases beschikken, en het kan zijn dat u ermee heeft ingestemd dat zij informatie over u bewaren waarmee zij hun gegevens kunnen vergelijken met de gegevens die wij aanleveren. Evenzo, als we gegevens delen met sociale netwerken, kan het zijn dat deze netwerken onze gegevens vergelijken met andere informatie die u aan deze netwerken heeft toevertrouwd. Houd in gedachten dat derden deze 'matching' alleen legaal kunnen uitvoeren als u hen specifieke toestemming hebt gegeven om uw gegevens op een dergelijke manier te bewaren en gebruiken. 

Internationale overdracht

We delen uw persoonlijke informatie met andere bedrijven binnen onze groep. Dit betekent dat uw gegevens overgedragen worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Sommige van onze externe dienstverleners zijn buiten de Europese EER gevestigd, dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens houdt een overdracht van gegevens buiten de EER in.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen naar een locatie buiten de EER, zorgen wij ervoor dat uw gegevens een vergelijkbare mate van bescherming genieten; dit doen wij door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen waarvan de Europese Commissie geoordeeld heeft dat ze een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.
 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens voldoende bescherming bieden.

Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend worden op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden voor wie dit noodzakelijk is om hun werk te kunnen uitvoeren. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens, en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een inbreuk wanneer dit wettelijk verplicht is.

Hoelang gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

 • Het recht van toegang: uw recht om bevestiging te krijgen op de vraag of persoonlijke gegevens worden verwerkt en, waar dat het geval is, op toegang tot de persoonsgegevens en details over de aard van de verwerking.
 • Het recht op rectificatie: uw recht om onjuiste persoonlijke gegevens te laten rectificeren.
 • Het recht op overdraagbaarheid: uw recht om de betrokken persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.
 • Het recht om vergeten te worden: uw recht om uw persoonlijke gegevens te wissen.
 • Het recht om verwerking te beperken: uw recht om uw gegevens effectief te 'bevriezen'; ze zijn dan opgeslagen en worden niet verder verwerkt.
 • Het recht om bezwaar te maken: uw recht om bezwaar te maken over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Verstuur uw recht hier:

<voer e-mailadres in>

<voer naam in>

<rechter uitvouw + uitleg>

<vrije tekst>

De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bevat ook het recht voor u om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering. Zoals hierboven vermeld, worden door ons geen beslissingen genomen met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking zonder menselijke tussenkomst.

Houd er rekening mee dat, waar we uw informatie verwerken voor statistische doeleinden, u niet kunt beschikken over bepaalde van de bovenstaande rechten. Neem hier contact met ons op [link] voor meer informatie over welke van de bovenstaande rechten niet van toepassing zijn op onze verwerking van persoonlijke gegevens voor statistische doeleinden.

Wat we van u nodig hebben

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, moeten we mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens verifiëren (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben. Om ons antwoord te versnellen, kunnen we ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek.

Wanneer we niet met enige zekerheid kunnen vaststellen of de door u gevraagde informatie uitsluitend betrekking heeft op u, kan onze openbaarmaking van dergelijke informatie aan u een privacyrisico vormen voor een derde (bijvoorbeeld wanneer een cookie wordt geassocieerd met een apparaat dat door meer dan één persoon wordt gebruikt). We zullen elk verzoek om een van de hierboven genoemde rechten uit te voeren afzonderlijk beoordelen en zullen de gevraagde informatie openbaar maken wanneer we ervan overtuigd zijn dat deze openbaarmaking geen privacyrisico voor een derde partij vormt.

Andere dingen om te weten

In onze enquêtes kunnen we u vragen over uw opvattingen of interacties met bekende websites, apps, sociale netwerken enz. Vaak voegen we hun logo's toe aan onze enquête, zodat u weet over welke sites we het hebben. Het feit dat we hun naam of logo gebruiken, is geen goedkeuring, toestemming of verklaring dat we bij die derde partij zijn aangesloten, noch is het een goedkeuring van hun privacy- of informatiebeveiligingsbeleid of -praktijken. Het betekent ook niet noodzakelijk dat we resultaten rechtstreeks met hen zullen delen, hoewel sommige van hen tot onze klanten behoren.

We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig en hoewel we ons best zullen doen om uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die aan ons worden doorgegeven niet garanderen. Daarom is elke verzending op eigen risico.

Contact

Als u ons vragen wil stellen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@globalwebindex.com. Of u kunt ons schrijven op het volgende adres:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

Londen

EC4A 4AB