Velkommen til personvernerklæringen vår.

GWIs undersøkelse gjennomføres av Trendstream Limited. Vi er et markedsundersøkelsesbyrå som har som mål å forstå meningene til Internett-brukere.

Personvernet ditt er viktig for oss. Derfor har vi på denne siden beskrevet hva slags informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker den, og hvor vi oppbevarer den.

Vi har prøvd å gjøre alt dette så klart og lettforståelig som mulig, men hvis du lurer på noe, er det bare å kontakte oss, så skal vi hjelpe deg. (Se avsnittet «Kontakt oss» under.)

Formålet med erklæringen

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler informasjon du gir oss når du fullfører en av undersøkelsene våre, og informasjon du velger å dele med oss eller eventuelle tredjeparts vertsnettsteder for undersøkelsene våre. All informasjon vi samler inn, er underlagt personvernerklæringen som gjelder på tidspunktet da informasjonen samles inn.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen samt eventuelle andre merknader om personvern eller behandling som kan gjelde i bestemte situasjoner når vi samler inn eller behandler personlige data om deg, slik at du er fullt klar over hvordan og hvorfor vi bruker dataene dine. Denne personvernerklæringen supplerer de andre merknadene og er ikke ment å overstyre dem.

Dette gjør vi

Målet vårt er å hjelpe selskaper å forstå hvordan og hvorfor folk bruker Internett, og hva de synes om ulike merker, produkter, tjenester og markedsføringskampanjer. I den forbindelse gjennomfører vi undersøkelser over hele verden med jevne mellomrom og spør hundretusenvis av mennesker hvert år hva de gjør på Internett, hvilke enheter de eier, og hva de synes om en rekke forskjellige tema.

Ved hjelp av resultatene fra disse undersøkelsene hjelper vi kundene våre å forstå de anonymiserte egenskapene og demografiske dataene til menneskene som besøker nettstedene deres, bruker produktene og tjenestene deres eller ser reklamen deres. Kort sagt hjelper vi merker og organisasjoner å forstå målgrupper på nettet.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan gjøre endringer i denne erklæringen fra tid til annen. Selv om vi gjør vårt beste for at slike endringer skal være små, og selv om vi vil informere deg og, hvis nødvendig, be om samtykke fra deg hvis vi har planer om å gjøre betydelige endringer i hvordan vi bruker dataene dine, anbefaler vi at du sjekker denne personvernerklæringen for oppdateringer med jevne mellomrom.

Dataene vi samler inn om deg

Personlige data betyr alle opplysninger om en enkeltperson som gjør det mulig å identifisere denne personen. Vi kan samle inn, bruke, oppbevare og overføre ulike typer data om deg:

 • Identitetsdata. I forbindelse med undersøkelsene våre kan vi gi dataene vi samler inn fra deg, en generisk unik ID (for eksempel en streng bestående av tall og/eller bokstaver).
 • Undersøkelsesdata. Når du fullfører en undersøkelse, samler vi inn svarene dine på spørsmålene i undersøkelsen.
 • Tekniske data. I forbindelse med undersøkelsene våre kan vi også samle inn IP-adressen din, nettlesertype og -versjon, tidssone og geografisk posisjon, typer og versjoner av nettlesertillegg, operativsystem (type og versjon) og informasjon om enheten (type og versjon) du bruker til å svare på undersøkelsen.
 • Informasjonskapsler. Som mange nettsteder og undersøkelser bruker vi informasjonskapsler og lignende analysedrevne teknologier. Se avsnittet «Informasjonskapsler» under og retningslinjene våre for informasjonskapsler (som du finner her) hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Når vi kombinerer identitetsdata med de andre dataene vi samler inn fra deg, blir alle disse kombinerte dataene behandlet som personlige data.

Enkelte av svarene dine i undersøkelsen kan avsløre informasjon om deg som regnes som personlige data i spesielle kategorier (dette kan omfatte opplysninger om etnisitet, helse, seksuell legning eller politiske meninger). Vi stiller bare spørsmål relatert til data i spesielle kategorier der dette tillates av lovverket der du befinner deg. Du kan også velge «Vil helst ikke svare» som svar på alle spørsmål som handler om data i spesielle kategorier.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

Vi samler inn data fra og om deg på ulike måter, inkludert følgende:

 • Direkte interaksjoner. Du gir oss undersøkelsesdataene dine når du fullfører en av undersøkelsene våre.
 • Automatiserte teknologier eller interaksjoner. Når du svarer på undersøkelsen på nettet, kan vi automatisk samle inn tekniske data om utstyret ditt og aktivitet i nettleseren. Disse personlige dataene samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende teknologier. Vi kan også motta tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre. Se retningslinjene for informasjonskapsler hvis du vil vite mer.

 

Hvordan vi bruker dataene dine

Når du registrerer deg på et nettsted med undersøkelser, blir du vanligvis bedt om å oppgi ulike opplysninger om deg selv, noe som kan inkludere navn eller e-postadresse. Vi får aldri tilgang til navnet ditt eller e-postadressen din, og vi kommer aldri til å be nettstedet om å få denne informasjonen.

Selv om spørsmålene i undersøkelsen vår ber om informasjon om deg, hva du gjør på nettet, og meningene dine, bruker vi ikke denne informasjonen til å identifisere deg personlig.

Vi kombinerer også undersøkelsesdataene dine med undersøkelsesdataene vi får fra andre enkeltpersoner som fullfører undersøkelsen vår, for å generere aggregerte undersøkelsesdata. Vi gir kundene våre tilgang til slike aggregerte undersøkelsesdata som en del av tjenesten vi leverer til dem. Å aggregere data på denne måten gjør at vi og kundene våre kan analysere aggregerte svar fra undersøkelser for å forstå hva brukere gjør på nettet. Selv om slike aggregerte undersøkelsesdata kan være avledet av personlige data, betyr dataenes aggregerte natur at det ikke er mulig for kundene våre å identifisere enkeltrespondenter ved hjelp av informasjonen de får.

Når vi aggregerer undersøkelsesdata, gir vi dataene en unik ID som panelleverandøren vår kan bruke til å reidentifisere deg. GWI har ikke mulighet til å reidentifisere deg, men noen av kundene våre kan ha tilgang til data som kan gjøre dem i stand til å reidentifisere deg. Dette vil de bare kunne gjøre hvis de allerede har tilgang til de personlige dataene dine som et resultat av deres egen relasjon til deg. All behandling av de personlige dataene dine gjøres i henhold til deres egne personvernerklæringer.

Vi bruker informasjonskapsler, FLoC-ID-er og lignende ID-er til å etablere en kobling mellom undersøkelsesdata og din interaksjon med kundene våre, inkludert nettstedene eller reklamekampanjene deres. Denne koblingen etableres for å hjelpe kundene våre å forstå profilen til menneskene som interagerer med nettstedene eller reklamekampanjene deres, for å evaluere effekten og målrettingen av reklamekampanjer eller for å opprette såkalte speilpublikum til bruk i målretting av reklame. Mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler i samarbeid med partnerne våre, finner du i avsnittet om informasjonskapsler under. Denne sporingen av aktivitet på nettet for å forstå personlige preferanser refereres vanligvis til som profilering.

Hvis vi etablerer en kobling mellom undersøkelsesdata og din interaksjon med nettstedene eller reklamekampanjene til kundene våre, kan vi invitere deg til å svare på ytterligere en undersøkelse relatert til en kundes nettsted, reklamekampanje eller merke. Vi bruker de ekstra undersøkelsesdataene fra deg til å gi kundene våre ytterligere innsikt i hvor stor effekt kampanjen eller nettstedet deres har.

Det finnes mange grunner til at informasjonen vi samler inn fra deg, kan være nyttig for oss og kundene våre. Kundene våre bruker den til å forstå de demografiske dataene om menneskene som besøker nettstedene deres, bruker produktene eller tjenestene deres eller ser reklamen deres. Vi bruker den til å gjøre det lettere for oss å invitere de riktige menneskene til undersøkelsene våre og til å danne oss et bilde av hvordan folk fra lignende grupper sannsynligvis vil svare på et spørsmål, eller hva de kan gjøre på Internett. Hvis du for eksempel forteller oss at du er en mann mellom 25 og 34 år, kan vi kombinere svaret ditt med svarene til hundrevis eller tusenvis av andre menn i samme aldersgruppe for å få en bedre forståelse av denne bestemte gruppen. 

Vårt grunnlag for å behandle dataene dine

Vi kommer bare til å bruke de personlige dataene dine når dette er lovlig. Under har vi lagd en tabell som beskriver alle måtene vi har planer om å bruke de personlige dataene dine på, og på hvilket juridisk grunnlag vi vil gjøre det. Der dette er aktuelt, har vi også beskrevet de legitime interessene våre.

Vær oppmerksom på at avhengig av det spesifikke formålet vi bruker de personlige dataene dine til, kan vi ha mer enn én lovlig grunn til å behandle dem.

Formål eller aktivitet

Type data

Behandlingens juridiske grunnlag, inkludert legitim interesse

For å behandle data i spesielle kategorier i svarene dine fra undersøkelsen.

Svar fra undersøkelse

Vi behandler slike data for at vi skal kunne opprettholde kjernedatasettet vårt.  

Slik behandling er nødvendig for de legitime interessene våre (den gjør det mulig for oss å levere tjenestene våre til kundene våre).

For å håndtere relasjonen vår med deg, som inkluderer å be tredjepartspartnerne våre om å kontakte deg hvis vi ønsker at du skal svare på en undersøkelse til.

Svar fra undersøkelse

Vi behandler slike data med ditt uttrykkelige samtykke.

For å håndtere relasjonen vår med deg, som inkluderer å be tredjepartspartnerne våre om å kontakte deg hvis vi ønsker at du skal svare på en undersøkelse til.

(a) informasjonskapsler

(b) unik ID

Nødvendig for de legitime interessene våre (for at vi skal kunne invitere deg til flere undersøkelser som kan være av interesse for kundene våre).

For å overvåke effekten av reklamekampanjene til kundene våre.

(a) informasjonskapsler

(b) unik ID

Nødvendig for de legitime interessene våre (for å hjelpe kundene våre å forstå hvordan sluttbrukere interagerer med nettstedene og reklamekampanjene deres).

For å legge til svarene dine fra ytterligere undersøkelser i kjernedatasettet vårt.

Svar fra undersøkelse

Vi behandler slike data for at vi skal kunne opprettholde kjernedatasettet vårt. 

Slik behandling er nødvendig for de legitime interessene våre (den gjør det mulig for oss å levere tjenestene våre til kundene våre).

For å gi kundene våre de statistiske resultatene fra ytterligere undersøkelser tilpasset reklamekampanjen, nettstedet eller merket deres.

Svar fra undersøkelse

Vi behandler slike data for å kunne gi kundene våre statistiske resultater fra undersøkelser vi har gjennomført i forbindelse med kampanjen, nettstedet eller merket deres.

Slik behandling er nødvendig for de legitime interessene våre (den gjør det mulig for oss å levere tjenestene våre til kundene våre).

For å evaluere nøyaktigheten til reklame på nettet.

(a) informasjonskapsler

(b) unik ID

Nødvendig for de legitime interessene våre (for å hjelpe annonsører å forstå de demografiske dataene om sluttbrukere som interagerer med reklamekampanjene deres).

For å modellere data.

informasjonskapsler

Nødvendig for de legitime interessene våre (for å hjelpe annonsører å forstå de demografiske dataene om sluttbrukere som interagerer med reklamekampanjene deres).

For å synkronisere informasjonskapsler (se «for å synkronisere informasjonskapselen vår med kapselen til partnerne våre» under) og/eller for å synkronisere data ved hjelp av nettbaserte ID-er, FLoC-ID-er og lignende.

(a) informasjonskapsler

(b) unik ID

(c) FLoC-ID-er

Data i spesielle kategorier behandles med ditt uttrykkelige samtykke.

Data som ikke tilhører spesielle kategorier, behandles fordi det er nødvendig for de legitime interessene våre (for å hjelpe annonsører å forstå de demografiske dataene om sluttbrukere som interagerer med reklamekampanjene deres).

 

Endring av formål

Vi kommer bare til å bruke de personlige dataene dine til formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi har rimelig grunn til å mene at vi trenger dem til et annet formål, og det formålet er kompatibelt med det opprinnelige formålet. Hvis du vil ha en forklaring av hvordan det nye formålet med behandlingen er kompatibelt med det opprinnelige, kan du kontakte oss.

Hvis vi må bruke de personlige dataene dine til et urelatert formål, ber vi operatøren av nettstedet du brukte til å fullføre undersøkelsen vår, om å varsle deg, så vil vi forklare på hvilket juridisk grunnlag vi behandler personlige data for et slikt urelatert formål.

Vær oppmerksom på at der dette er lovpålagt eller lovlig, kan vi behandle de personlige dataene dine i henhold til reglene over uten ditt samtykke eller uten at du vet om det.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten fil med en tegnstreng som sendes til enheten din når du besøker et nettsted. Når du deltar i undersøkelsene våre, kan vi og/eller tredjepartspartnerne våre bruke både midlertidige informasjonskapsler (som utløper når du lukker nettleseren) og mer permanente informasjonskapsler (som forblir på enheten til du sletter dem eller de utløper, noe som vanligvis skjer etter et år).  Mer informasjon om informasjonskapslene som vi og/eller tredjepartspartnerne våre kan bruke, finner du i erklæringen om informasjonskapsler, som er tilgjengelig i starten av hver undersøkelse, og i retningslinjene våre for informasjonskapsler, som du finner her.

Vi og partnerne våre bruker informasjonskapsler til å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig samt til å spore aktiviteten din på nettet for følgende formål:

 • For å invitere deg til fremtidige undersøkelser. Hvis informasjonskapselen vår forteller oss at du har sett en reklamekampanje eller besøkt et nettsted som er av interesse for en av kundene våre, kan vi invitere deg til en undersøkelse der vi spør deg om hva du synes om kampanjen eller nettstedet. Hvis vi velger å invitere deg til en slik undersøkelse, er det fordi vi tror at svarene dine vil hjelpe kunden vår å forstå hva folk mener om nettstedet, eller hvordan de bruker det, og/eller å fastslå om reklamen har hatt noen effekt. Du blir bare invitert til en undersøkelse basert på sporingen av informasjonskapselen hvis vi mener at ytterligere svar fra deg kan være spesielt interessante for kundene våre.
 • For å evaluere nøyaktigheten til målrettet reklame.  Mange annonsører prøver å bruke teknologi og algoritmer til å vise reklame til spesifikke forbrukergrupper. Kvaliteten på disse dataene er svært variabel, og av og til kan du se reklame som er helt irrelevant for deg. Vi hjelper annonsører å forstå nøyaktigheten til målrettingen deres ved å matche de anonyme svarene dine fra en undersøkelse (for eksempel alder og kjønn) med en informasjonskapsel som er forbundet med en reklame på nettet.
 • For å modellere data. Som nevnt over liker annonsører å målrette reklamen sin mot spesifikke typer mennesker. Ved å observere atferden til anonyme grupper med informasjonskapsler på nettet kan det estimeres hvor sannsynlig det er at disse gruppene har de samme egenskapene, selv om én gruppe har oppgitt en bestemt opplysning om seg selv og en annen ikke har det. Vi hjelper annonsører å forstå den sannsynlige atferden til store grupper med mennesker som interagerer med kampanjen deres, ved å bruke informasjonskapsler til å spore interaksjonen mellom folk som har fullført en av undersøkelsene våre, og kampanjen.
 • For å synkronisere informasjonskapselen vår med kapselen til partnerne våre. Vi hjelper partnerne våre å forstå hvem som interagerer med nettstedet eller reklamekampanjen deres, i en prosess kjent som synkronisering av informasjonskapsler. Dette innebærer å gi partnerne de unike ID-ene våre, slik at de kan finne ut om de allerede har informasjon om enheten der informasjonskapselen vår er lagret. Hvis en partner allerede har informasjon om respondentene våre, kan vi dele svarene til disse respondentene med dem, slik at de kan matche svarene med annen informasjon de har om slike respondenter, og bruke dem til analyser eller modellering av speilpublikum. Disse overførte dataene brukes aldri til direkte målretting av reklame, markedsføring eller tjenester mot deg.

Viktig merknad om informasjonskapsler: Når du svarer på en av undersøkelsene våre, ber vi deg samtykke i at vi og tredjepartspartnerne våre lagrer informasjonskapsler i og leser dem fra nettleseren.

Vi vil alltid du skal ha kontroll over informasjonen du deler med oss, og du kan når som helst fjerne eller blokkere informasjonskapsler på en rekke måter, inkludert ved å følge instruksjonene i nettleserens hjelpefil. Men hvis du ikke vil gi oss samtykke til å bruke informasjonskapsler nå, kan du gjøre det her.

Hvis du ikke vil at vi synkroniserer informasjonskapsler med partnerne våre, kan du trekke tilbake samtykket i våre partneres retningslinjer for informasjonskapsler ved å følge lenken i vår erklæring om informasjonskapsler, som du finner her.

Når du trekker tilbake samtykket, sletter vi de eksisterende verdiene i informasjonskapselen på enheten din og erstatter dem med en verdi som forteller serveren vår at den ikke lenger skal spore aktiviteten din, og vi vil ignorere alle påfølgende forespørsler fra nettleseren din. Vær oppmerksom på at hvis du blokkerer informasjonskapsler, kan det være at prosessen for å trekke tilbake samtykket ikke fungerer som den skal. Vær også oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket nå, men senere bestemmer deg for å slette, blokkere eller på andre måter forhindre informasjonskapsler, eller hvis du bruker en annen enhet eller nettleser, må du trekke tilbake samtykket på nytt.

Hvis du bestemmer deg for å trekke tilbake samtykket til vår bruk av informasjonskapsler senere i stedet for nå, kan du alltid gå til nettstedet som først inviterte deg til å svare på en av undersøkelsene våre, og gjøre det der. Du kan også gjøre det på denne Trendstream-siden.

Utlevering av de personlige dataene dine

Vi kan utlevere de personlige dataene dine til for eksempel følgende tredjeparter:

 • andre selskaper i konsernet vårt
 • autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører som leverer IT- og administrasjonstjenester til oss for å hjelpe oss å levere tjenestene våre
 • profesjonelle rådgivere som advokater, bankansatte, revisorer og forsikringsgivere som leverer konsulenttjenester, banktjenester, juridiske tjenester, forsikringstjenester og regnskapstjenester 
 • tredjeparter vi kan velge å selge eller overdra deler av virksomheten eller aktiva til eller fusjonere med. Vi kan også velge å kjøpe opp eller fusjonere med andre selskaper.
 • kunder som vi har samtykket i å gi tilgang til de aggregerte undersøkelsesdataene våre, eller som vi har samtykket i å gjennomføre en undersøkelse på vegne av, eller som vi har samtykket i å hjelpe å overvåke hvor effektiv reklamekampanjen deres er, eller som vi har samtykket i å hjelpe ved å synkronisere informasjonskapsler eller legge til rette for lignende synkronisering ved hjelp av nettbaserte eller unike ID-er

Vi krever at alle tredjeparter må ivareta sikkerheten til de personlige dataene dine og behandle dem i henhold til gjeldende lover. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke de personlige dataene dine til sine egne formål, og de har bare tillatelse til å behandle de personlige dataene dine for spesifiserte formål og i henhold til instruksjonene våre. Hvis det skjer endringer i selskapet, kan de nye eierne bruke de personlige dataene dine på samme måte som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vær oppmerksom på at selv om vi ikke bruker informasjonen som vi mottar, eller eventuell teknisk informasjon som vi samler inn (for eksempel nettleserens type eller innstillinger og IP-adressen din), til å identifisere deg, kan vi aldri vite helt sikkert hva slags annen informasjon en tredjepart allerede har om deg, og det kan være at tredjeparter kan matche informasjonen vi gir dem, med annen informasjon du har delt direkte med dem. Eksempel: Tredjeparter som kundene våre (og våre kunders egne kunder) har sannsynligvis sine egne databaser, og det kan være at du har samtykket i at de oppbevarer informasjon om deg som kan gjøre dem i stand til å matche opplysningene de har, med dataene de får fra oss. Likeledes kan det være at hvis vi deler data med sosiale nettverk, så kan de kanskje matche dataene våre med den andre informasjonen om deg som du har samtykket i at de oppbevarer. Vær oppmerksom på at tredjeparter bare kan foreta denne matchingen på lovlig vis hvis du spesifikt har gitt dem tillatelse til å oppbevare og bruke dataene dine på denne måten. 

Internasjonale overføringer

Vi deler de personlige dataene dine med andre selskaper i konsernet vårt. Dette innebærer å overføre dataene dine til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Enkelte av våre eksterne tredjeparts tjenesteleverandører er basert utenfor EØS, så deres behandling av de personlige dataene dine innebærer å sende dem ut av EØS.

Når vi må sende de personlige dataene dine ut av EØS, forsikrer vi oss om at de får samme grad av beskyttelse, ved å innføre minst ett av følgende sikkerhetstiltak:

 • Vi vil bare overføre de personlige dataene dine til land som Europakommisjonen anser for å gi personlige data tilstrekkelig beskyttelse.
 • Når vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av Europakommisjonen som gir personlige data tilstrekkelig beskyttelse.

Datasikkerhet

Vi har innført egnede sikkerhetstiltak for å hindre at de personlige dataene dine blir borte ved et uhell, brukes eller fås tilgang til på en uautorisert måte, endres eller havner på avveie. I tillegg begrenser vi tilgangen til de personlige dataene dine til bare ansatte, representanter, leverandører og andre tredjeparter med et forretningsmessig behov for tilgang. De vil bare behandle de personlige dataene dine når vi ber dem om det, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har innført rutiner for håndtering av eventuelle mistenkte brudd på lover og regler om personlige data, og der dette er lovpålagt, vil vi varsle deg og alle aktuelle tilsynsorganer om slike brudd.

Hvor lenge brukes de personlige dataene mine?

Vi vil bare oppbevare de personlige dataene dine så lenge som kreves for å bruke dem til formålene de ble samlet inn for, inkludert for å oppfylle eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav.

Hvor lenge vi må oppbevare de personlige dataene dine, avhenger av mengden og typen personlige data og dataenes sensitivitet, den potensielle risikoen for skade som følge av uautorisert bruk eller utlevering av de personlige dataene, formålene med behandlingen av de personlige dataene og om disse formålene kan oppnås på andre måter, og de gjeldende juridiske kravene.

I enkelte tilfeller kan vi anonymisere de personlige dataene dine (slik at de ikke lenger kan forbindes med deg) for å bruke dem i analyser eller til statistiske formål, og da kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten å informere deg om dette.

Dine juridiske rettigheter

Lovene om datasikkerhet gir deg visse rettigheter relatert til de personlige dataene dine:

 • Retten til innsyn: Dette er retten til å få bekreftet om personlige data behandles eller ikke, og hvis de blir det, få innsyn i de personlige dataene og informasjon om hvordan de behandles.
 • Retten til retting: Dette er retten til å få rettet feilaktige personlige data.
 • Retten til dataportabilitet: Dette er retten til å få de personlige dataene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.
 • Retten til sletting: Dette er retten til å få slettet de personlige dataene dine. Denne retten gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personlige data når det ikke finnes noen god grunn til at vi skal fortsette å behandle dem.
 • Retten til begrensning av behandling: Dette er retten til å «fryse» dataene dine, slik at de bare oppbevares og ikke behandles mer.
 • Retten til å protestere: Dette er retten til å protestere på hvordan de personlige dataene dine behandles (selv når det er nødvendig for våre legitime interesser eller interessene til en tredjepart).

Hvis du vil benytte deg av en av rettighetene over, kan du sende en e-post til privacy@gwi.com.

Bruk e-postmalen under til å fortelle oss hvilken rettighet du vil benytte deg av, og til å gi oss informasjon om dataene det gjelder.

Emne: <Rettigheten du vil benytte deg av>

Tekst:

<navn>

<Rettigheten du vil benytte deg av>

<hvorfor du tar kontakt (hvis aktuelt)>

<de personlige dataene som henvendelsen gjelder>

EUs personvernforordning gir deg også rett til ikke å bli rammet av en avgjørelse som utelukkende tas på bakgrunn av automatisert behandling, noe som inkluderer profilering. Som nevnt over tar vi ingen avgjørelser om vår bruk av dataene dine som utelukkende er basert på automatisert behandling.

Hva vi kan trenge fra deg

Hvis du vil benytte deg av en av rettighetene over, kan vi be deg om spesifikk informasjon for at vi skal kunne bekrefte identiteten din og forsikre oss om at du har rett til å få innsyn i de personlige dataene dine (eller til å benytte deg av noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak som skal sikre at personlige data ikke utleveres til noen som ikke har rett til å motta dem. For å kunne svare raskere kan vi også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon relatert til henvendelsen din.

Hvis vi ikke kan være sikre på at informasjonen som henvendelsen din gjelder, utelukkende er relatert til deg, kan det å utlevere slik informasjon til deg utgjøre en fare for personvernet til en tredjepart (for eksempel hvis en informasjonskapsel er forbundet med en enhet som brukes av mer enn én person). Vi vil behandle alle henvendelser om å benytte seg av noen av rettighetene over på individuell basis, og vi vil utlevere den ønskede informasjonen når vi er sikre på at dette ikke utgjør noen fare for personvernet til en tredjepart.

Andre ting som er verdt å vite

I undersøkelsene våre kan vi spørre deg om meningene dine eller om interaksjonene dine med velkjente nettsteder, apper, sosiale nettverk og så videre. Vi kan ofte ta med logoene deres i undersøkelsen, slik at du vet hva vi snakker om. Det faktum at vi bruker navnet eller logoen deres, betyr ikke at vi støtter, går god for, representerer eller er tilknyttet denne tredjeparten, og det betyr heller ikke at vi går god for sikkerhetstiltakene de har rundt personvern eller informasjon. Det betyr heller ikke at vi nødvendigvis kommer til å dele noen resultater med dem direkte, selv om noen av dem kan være blant kundene våre.

Vi vil ta alle nødvendige forholdsregler innen rimelighetens grenser for å sikre at de personlige dataene dine behandles på en sikker måte og i henhold til denne personvernerklæringen. Dessverre er ikke overføringen av informasjon via Internett helt sikker, og selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dataene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til dataene som overføres til oss. All overføring skjer derfor på egen risiko.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte oss på privacy@gwi.com. Du kan også skrive til oss på følgende adresse:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

London

EC4A 4AB, England