Velkommen til vores Politik om behandling af personoplysninger

 

GlobalWebIndex-undersøgelsen udføres af Trendstream Limited. Vi er et analysefirma, som arbejder på at forstå internetbrugeres synspunkter.

Din ret til fortrolighed er af største vigtighed for os. Så på denne side forklarer vi, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi bruger dem, og hvor vi opbevarer dem.

Vi har forsøgt at gøre alt det, som følger, så klart og så enkelt som muligt, men hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte os. Vi står klar til at hjælpe. (Se sektionen “Kontakt os” nedenfor.)

Formålet med politikken

Nærværende politik om behandling af personoplysninger har til formål at give dig information om, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger, vi modtager, når du gennemfører en af vores undersøgelser, samt oplysninger, du vælger at dele med os eller eventuelle tredjepartswebsider, som hoster vores undersøgelser. Alle oplysninger, vi indsamler, er underlagt vores politik om behandling af personoplysninger, som er gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles.

Det er vigtigt, at du læser nærværende politik om behandling af personoplysninger sammen med eventuelle andre underretninger om fortrolighed eller retfærdig behandling af oplysninger, vi måtte udsende ved specifikke lejligheder, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, så du er fuldt klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger. Nærværende politik om behandling af personoplysninger supplerer de andre underretninger og har ikke til hensigt at tilsidesætte dem.

Vores serviceydelser

Det er vores mål at hjælpe virksomheder med at forstå, hvordan og hvorfor folk bruger internettet, og hvordan de har det med forskellige brands, produkter, serviceydelser og markedsføringskampagner. Derfor udfører vi regelmæssige undersøgelser over hele verden, hvor vi taler med hundredtusindvis af mennesker hvert år og spørger dem, hvad de gør på nettet, hvilke enheder de ejer, og hvad de mener om en lang række emner.

På baggrund af resultaterne af vores undersøgelser hjælper vi så vores kunder med at forstå de anonymiserede egenskaber og de demografiske karakteristika hos de mennesker, som besøger deres websider, bruger deres produkter og serviceydelser eller ser deres reklamer. Kort sagt hjælper vi brands og organisationer med at forstå deres online-publikum.

Ændringer af nærværende politik om behandling af personoplysninger

Vi vil måske fra tid til anden ændre nærværende politik. Selvom vi stræber efter at sikre, at eventuelle sådanne ændringer er små, og vi vil informere dig, og hvis det er relevant, søge din tilladelse, hvis vi har til hensigt væsentligt at ændre den måde, vi bruger dine oplysninger på, anbefaler vi, at du tjekker nærværende politik om behandling af personoplysninger for eventuelle opdateringer.

De oplysninger, vi indsamler om dig

Personoplysninger betyder alle oplysninger om en enkeltperson, på baggrund af hvilke den pågældende person kan identificeres. Vi vil måske indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige typer af oplysninger om dig:

 • Identitetsoplysninger. Som et led i vores undersøgelser vil vi måske tildele de oplysninger, vi indsamler fra dig, en generisk, unik identifikator (f.eks. i form af en stribe tal og/eller bogstaver).
 • Undersøgelsesoplysninger. Når du gennemfører en undersøgelse, indsamler vi dine svar på spørgsmålene i undersøgelsen.
 • Tekniske oplysninger. Som et led i vores undersøgelser vil vi måske også indsamle oplysninger om din internetprotokoladresse (IP-adresse), browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, din browsers typer og version af plug-ins, operativsystem (type og version) og oplysninger om den enhed (type og version), du bruger til at tilgå og gennemføre undersøgelsen.
 • Cookies. Som mange andre websider og undersøgelser bruger vi "cookies" og lignende analytiskdrevne teknologier. Se sektionen “Cookies” nedenfor og vores politik om brug af cookies (tilgængelig her [link]) for yderligere information om vores brug af cookies.

Når vi kombinerer identitetsoplysninger med de andre oplysninger, vi indsamler fra dig, behandler vi alle de kombinerede oplysninger som personoplysninger.

Der er visse af dine undersøgelsessvar, som kan afsløre oplysninger om dig, som anses for at være en "særlig kategori" af personoplysninger (det kan inkludere oplysninger om din race eller etnicitet, helbred, seksuel orientering eller politiske synspunkter). Vi vil kun stille spørgsmål med relation til særlige kategorier af oplysninger, hvor lovene i din jurisdiktion tillader os det. Vi vil også give dig mulighed for at vælge svaret "ønsker ikke at oplyse" på alle de spørgsmål, som angår særlige kategorier af oplysninger.

Hvordan indsamles dine oplysninger?

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra og om dig. Disse inkluderer:

 • Direkte interaktioner. Du giver os Undersøgelsesoplysninger, når du gennemfører en af vores undersøgelser.
 • Automatiserede teknologier eller interaktioner. Når du gennemfører undersøgelsen online, vil vi måske automatisk indsamle Tekniske oplysninger om dit udstyr, browserhandlinger og -mønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved brug af cookies og andre lignende teknologier. Vi vil måske også modtage Tekniske oplysninger om dig, hvis du besøger andre websider, som gør brug af vores cookies. Læs venligst vores politik om cookies [LINK] for at få yderligere information.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

Når du tilmelder dig på en undersøgelseswebside, vil du typisk blive spurgt om forskelligt ting om dig, som kan omfatte navn og e-mail adresse. Vi vil aldrig have adgang til dit navn eller din e-mail adresse, og vi vil aldrig bede undersøgelseswebsiden om at levere sådanne oplysninger til os.

Selvom vores undersøgelsesspørgsmål beder om oplysninger om dig, din adfærd online og dine synspunkter, bruger vi ikke disse oplysninger til personligt at identificere dig.

Vi kombinerer også dine Undersøgelsesoplysninger med Undersøgelsesoplysninger, vi modtager fra andre enkeltpersoner, som gennemfører vores undersøgelse med henblik på at udarbejde Samlede Undersøgelsesoplysninger. Vi giver vores kunder adgang til sådanne Samlede Undersøgelsesoplysninger som et led i den service, vi yder dem. En samling af oplysninger på denne måde gør det muligt for os og vores kunder at analyse samlede undersøgelsessvar og dermed forstå internetbrugeres adfærd. Selvom sådanne Samlede Undersøgelsesoplysninger kan udledes af personoplysninger, betyder deres samlede karakter, at det ikke er muligt for vores kunder at identificere en individuel undersøgelsesrespondent ud fra de oplysninger, der er givet.

Vi bruger cookies til at fastslå en forbindelse mellem Undersøgelsesoplysninger og din interaktion med vores kunders websider eller reklamekampagner. Vi fastslår denne forbindelse for at hjælpe vores kunder med at forstå den profil, det publikum, der interagerer med deres webside eller reklamekampagne, har, med at evaluere effektiviteten af og målrette deres reklamekampagner eller for at skabe et såkaldt "look-alike" publikum med henblik på målretning af reklamer. Yderligere information om, hvordan vi bruger cookies sammen med vores partnere, finder du i sektionen "Cookies" nedenfor. Denne sporing af online-adfærd med henblik på at forstå personlige præferencer kaldes normalt profilering.

Hvis vi fastslår en forbindelse mellem Undersøgelsesoplysninger og din interaktion med vores kundes websider eller reklamekampagner, vil vi måske invitere dig til at deltage i en ekstra undersøgelse med relation til vores kundes webside, reklamekampagne eller brand. Vi bruger de yderligere Undersøgelsesoplysninger fra dig til at give vores kunder yderligere indsigt i effektiviteten af deres kampagner eller webside.

Der er mange årsager til, at de oplysninger, vi indsamler fra dig, når disse er blevet samlet og/eller pseudonymiseret, kan være nyttige for os og vores kunder. Vores kunder bruger dem til at forstå demografiske egenskaber hos de mennesker, der besøger deres websider, bruger deres produkter/serviceydelser eller ser deres reklamer. I vores tilfælde hjælper de os med at få inviteret de rigtige mennesker til at deltage i vores undersøgelser og få opbygget et billede af, hvordan mennesker fra nogenlunde ens grupper sandsynligvis vil besvare et spørgsmål, eller hvilke ting, de måske ville gøre på internettet. Hvis du f.eks. fortæller os, at du er en mand på mellem 25 og 34 år, vil vi måske kombinere dit svar med de andre hundrede eller tusinde mænd i alderen 25 til 34 for at forstå mere om den bestemte gruppe.

Vores grundlag for behandling af dine oplysninger

Vi vil kun behandle dine personoplysninger, når dette er tilladt ved lov. Vi har beskrevet alle de måder, vi har planer om at bruge dine personoplysninger i et skema nedenfor. Der er også anført, hvilket retsligt grundlag, der ligger til grund i de enkelte tilfælde. Vi har også identificeret, hvad vores legitime interesser er, når dette er hensigtsmæssigt.

Bemærk, at vi måske vil behandle dine personoplysninger af mere end én lovlig grund alt efter det specifikke formål, til hvilket vi bruger dine oplysninger.

Formål/Aktivitet

Type af oplysninger

Retsligt grundlag for behandling, inkl. grundlag for legitim interesse

For at føje dine undersøgelsessvar til vores kernedatasæt (andet end eventuelle særlige kategorier af data)

Undersøgelsessvar

Vi behandler sådanne oplysninger for at gøre det muligt for os at vedligeholde vores kernedatasæt.

En sådan behandling er nødvendig for vores legitime interesser (det gør det muligt for os at yde vores serviceydelser til vores kunder).

For at behandle særlige kategorier af data indsendt i dine Undersøgelsessvar

Undersøgelsessvar

BVi behandler sådanne oplysninger med dit udtrykkelige samtykke.

For at administrere vores forhold til dig, hvilket vil inkludere at bede vores tredjepartsundersøgelsespartnere om at kontakte dig, hvis vi gerne vil have dig til at deltage i en ekstra undersøgelse.

(a) cookies

(b) unik identifikator

Nødvendig for vores legitime interesser (for at gøre det muligt for os at kontakte dig med henblik på deltagelse i yderligere undersøgelser, som kan have interesse for vores kunder).

For at overvåge effektiviteten af vores kunders reklamekampagner

(a) cookies

(b) unik identifikator

Nødvendig for vores legitime interesser (for at hjælpe vores kunder med at forstå, hvordan slutbrugere interagerer med deres reklamekampagner og websider).

For at føje dine yderligere undersøgelsessvar til vores kernedatasæt.

Undersøgelsessvar

Vi behandler sådanne oplysninger for at gøre det muligt for os at vedligeholde vores kernedatasæt.

En sådan behandling er nødvendig for vores legitime interesser (det gør det muligt for os at yde vores serviceydelser til vores kunder).

For at levere de statistiske resultater af de ekstra undersøgelser målrettet deres reklamekampagner, websider eller brands til vores kunder.

Undersøgelsessvar

Vi behandler sådanne oplysninger for at levere statistiske resultater til vores kunder om undersøgelser, vi har gennemført med relation til deres kampagne, webside eller brand.

En sådan behandling er nødvendig for vores legitime interesser (det gør det muligt for os at yde vores serviceydelser til vores kunder).

For at evaluere nøjagtigheden af onlinemarkedsføring.

(a) cookies

(b) unik identifikator

Nødvendig for vores legitime interesser (for at hjælpe annoncører med at forstå de demografiske karakteristika ved slutbrugere, som interagerer med deres reklamekampagner).

Til at udforme data

cookies

Nødvendig for vores legitime interesser (for at hjælpe annoncører med at forstå de demografiske karakteristika ved slutbrugere, som interagerer med deres reklamekampagner).

Til cookie-synkronisering (se “til at synkronisere vores cookie med vores partneres” nedenfor)

(a) cookies

(b) unik identifikator

Hvis oplysningerne er en særlig kategori af oplysninger, behandler vi sådanne oplysninger med dit udtrykkelige samtykke.

Hvis oplysningerne ikke er en særlig kategori af oplysninger, behandler vi oplysningerne, som det er nødvendigt for vores legitime interesser (for at hjælpe annoncører med at forstå demografien for de slutbrugere, der interagerer med deres reklamekampagner)

 

Ændring af formål

Vi vil kun bruge dine personoplysninger til de formål, vi indsamlede dem til, medmindre vi med rimelighed anser det for sandsynligt, at vi vil få brug for dem af anden årsag, og den pågældende årsag er kompatibel med det oprindelige formål. Hvis du ønsker at få en forklaring på, hvordan behandlingen af dine oplysninger til det nye formål er kompatibel med det oprindelige formål, bedes du kontakte os.

Hvis vi har brug for at bruge dine personoplysninger til et ikke-relateret formål, vil vi bede operatøren af den undersøgelseswebside, du benyttede til at gennemføre vores undersøgelse, om at underrette dig og forklare det retslige grundlag, som tillader os at behandle personoplysninger til et sådant ikke-relateret formål.

Bemærk venligst, at vi måske vil behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit tilsagn i overensstemmelse med ovennævnte regler, hvor dette er påkrævet eller tilladt ved lov.

Cookies

En cookie er en lille fil, som indeholder en serie af tegn, der sendes til din enhed, når du besøger en webside. Når du deltager i vores undersøgelser, vil vi og/eller vores tredjepartspartnere måske bruge både sessionscookies (som udløber, når du lukker din webbrowser) og permanente cookies (som bliver på din enhed, indtil du slette dem, eller de udløber - normalt efter 1 år). Yderligere oplysninger i relation til de cookies, vi og/eller vores tredjepartspartnere kan benytte, kan du finde i den underretning om cookies, du får vist i starten af hver enkelt undersøgelse, og i vores politik om cookies her [link]

Vi og vores partnere bruger cookies til at give dig den bedst mulige brugeroplevelse og til at spore din online-aktivitet til følgende formål:

 • Til at invitere dig til at deltage i fremtidige undersøgelser. Hvis vores cookie fortæller os, at du har set en reklamekampagne eller besøgt en webside, som en af vores kunder er interesseret i, vil vi måske vælge at invitere dig til at deltage i en undersøgelse, hvor vi beder dig om dine synspunkter på det område. Hvis vi vælger at invitere dig til at deltage i en undersøgelse, er det, fordi vi føler, at dine svar vil hjælpe vores kunde med at forstå, hvordan folk har det med vedkommendes webside, eller hvordan de bruger websiden og/eller til at fastslå, om kundens markedsføring har været effektiv. Du vil kun blive inviteret til at gennemføre en undersøgelse baseret på en sporing af din cookie, hvis vi har fastslået, at yderligere undersøgelsessvar fra dig kan have særlig interesse for vores kunder.
 • For at evaluere nøjagtigheden af målrettet markedsføring. Mange annoncører forsøger at bruge teknologi og algoritmer til at sende markedsføringsmaterialer til specifikke forbrugergrupper. Disse data varierer meget i kvalitet, og nogle gange vil du måske se reklamer, som slet ikke er relevante for dig. Vi hjælper annoncører med at forstå nøjagtigheden af deres målrettede markedsføring ved at matche dine anonyme svar i en undersøgelse (som f.eks. alder og køn) med en cookie, der er blevet associeret med en online-reklame.
 • Til at udforme data. Som nævnt ovenfor kan annoncører godt lide at målrette deres reklamer mod specifikke typer af mennesker. Ved at observere adfærden hos anonyme grupper af cookies online, kan der fremsættes skøn over, hvor sandsynligt det er, at disse grupper deler de samme karakteristika - selv hvis én gruppe har erklæret en specifik oplysning om sig selv, og den anden ikke har. Vi hjælper annoncører med at forstå den sandsynlige adfærd hos store grupper af mennesker, der interagerer med deres kampagner, ved at bruge cookies til at spore interaktionen hos mennesker, som har gennemføre en af vores undersøgelser, med en sådan kampagne.
 • Til at synkronisere vores cookie med vores partneres. Vi hjælper partnere med at forstå, hvem det er, der interagerer med deres webside eller reklamekampagne, i en proces kaldet cookie-synkronisering ved at give dem vores unikke identifikatorer, som gør det muligt for dem at fastslå, om de allerede har information om den enhed, hvorpå vores cookie er lagret. Når en partner fastslår, at vedkommende har information med relation til vores undersøgelsessvarpersoner, kan vi eventuelt dele undersøgelsessvarene givet af sådanne svarpersoner med dem, så de kan forbinde dem med andre oplysninger, de har om sådanne svarpersoner med det formål at analysere oplysningerne eller bruge dem til lookalike-modellering. Disse overførte data vil aldrig blive brugt til direkte markedsføring, meddelelser eller serviceydelser rettet mod dig.

Vigtig bemærkning om cookies: Når du deltager i en af vores undersøgelser, vil vi bede om din tilladelse til, at vi og vores tredjepartspartnere sætter og læser cookies fra din browser.

Vi ønsker altid, at du skal have kontrol over de oplysninger, du deler med os, og der er en række måder, hvorpå du til enhver tid kan fjerne eller blokere cookies. Du finder anvisninger i din internetbrowsers hjælpemenu. Men hvis du gerne vil fortælle os, at du ikke ønsker, vi skal bruge cookies, kan du fravælge processen her.

Hvis du ønsker at fravælge vores cookie-synkronisering med vores partnere, kan du også framelde den iht. vores partneres politik om cookies ved at tilgå det link, der er tilgængeligt som en del af vores underretning om cookies her [link]

Når du fravælger cookies, vil vi slette de eksisterende værdier i vores cookie på din enhed og erstatte dem med en "afmeldingsværdi", som fortæller vores server, at den ikke fortsat skal spore din adfærd, og vi vil dernæst ignorere alle efterfølgende anmodninger fra din browser. Bemærk venligst, at vores afmeldingsprocesser måske ikke fungerer korrekt, hvis du blokerer for cookies. Bemærk venligst også, at hvis du vælger at framelde cookies nu, men så på et senere tidspunkt beslutter at slette, blokere eller på anden vis begrænse cookies, eller hvis du benytter en anden enhed eller internetbrowser, vil du skulle forny din afmelding.

Hvis du beslutter at framelde vores cookieproces på et tidspunkt ude i fremtiden i stedet for nu, kan du altid gå ind på den oprindelige undersøgelseswebside, hvor du først blev inviteret til at deltage i en af vores undersøgelser, og fortælle os det der. Alternativt kan du gå tilbage til denne Trendstream frameldingsside.

Formidling af dine personoplysninger

Vi må formidle dine oplysninger til tredjeparter, som f.eks.:

 • Andre medlemmer af vores koncern;
 • Bemyndigede tredjepartsserviceudbydere, som leverer IT- og administrationsserviceydelser, så vi kan levere vores serviceydelser;
 • Professionelle rådgivere, inkl. advokater, bankrådgivere, revisorer og forsikringsagenter, som giver os råd og vejledning inden for følgende områder: bankvæsen, jura, forsikring og regnskab;
 • Tredjeparter, til hvem vi måske vil beslutte at sælge, overføre eller fusionere en del af vores forretning eller vores aktiver. Alternativt kan det være, at vi vil søge at erhverve eller fusionere med dem;
 • Vores kunder, hvor vi har aftalt at give adgang til vores Samlede Undersøgelsesoplysninger, eller hvor vi har aftalt at foretage en undersøgelse på deres vegne, eller hvor vi har aftalt at hjælpe dem med at overvåge effektiviteten af deres reklamekampagne, eller hvor vi har aftalt at synkronisere cookies med dem.

Vi kræver, at alle tredjeparter respekterer sikkerheden af dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med gældende love. Vi tillader ikke vores tredjepartsserviceudbydere at bruge dine personoplysninger til deres egne formål, og vi tillader dem kun at tilgå dine personoplysninger til specificerede formål og i overensstemmelse med vores anvisninger. Hvis der sker en ændring i vores forretning, vil de nye ejere måske bruge dine personoplysninger på samme måde som anført i nærværende underretning om behandling af personoplysninger.

Bemærk venligst, at selvom vi ikke vil bruge de oplysninger, vi modtager, eller eventuelle tekniske oplysninger, vi indsamler (som f.eks. din type af browser og dens indstillinger og din IP-adresse), til at identificere dig, kan vi aldrig helt vide, hvilke andre oplysninger en tredjepart allerede har om dig, og det kan være, at tredjeparter er i stand til at forbinde de oplysninger, vi leverer, med andre oplysninger, du tidligere har delt med dem direkte. Det er f.eks. sandsynligt, at tredjeparter som f.eks. vores kunder (og vores kunders egne kunder) har egne databaser, og det kan være, at du allerede har givet tilsagn til, at de må opbevare information om dig, som kunne gøre dem i stand til at matche deres egne optegnelser med de oplysninger, vi leverer. Det kan ligeledes være, at de, hvis vi udveksler data med sociale netværk, kan matche vores oplysninger med de andre oplysninger, du har tilladt dem at opbevare om dig. Bemærk venligst, at tredjeparter kun juridisk set må foretage denne "matching", hvis du har givet dem specifik tilladelse til at opbevare og bruge dine oplysninger på en sådan måde. 

Internationale overførsler

Vi udveksler dine personoplysninger med andre selskaber inden for vores koncern. Dette vil omfatte, at vi overfører dine oplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Nogle af vores eksterne tredjepartsserviceudbydere er baseret uden for EØS, så deres behandling af dine personoplysninger vil omfatte en overførsel af oplysninger uden for EØS.

Når vi overfører dine personoplysninger ud af EØS, sikrer vi, at der ydes et tilsvarende beskyttelsesniveau ved implementering af mindst én af følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Vi vil kun overføre dine personoplysninger til lande, hvorom EU-kommissionen har fastlagt, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau mht. personoplysninger.
 • Hvor vi bruger visse serviceudbydere, kan vi benytte specifikke kontrakter, der er godkendt af EU-kommissionen, og som sikrer tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger.

Datasikkerhed

Vi har etableret hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger uforsætligt mistes, bruges eller tilgås på en ikke-autoriseret måde, ændres eller videreformidles. Derudover begrænser vi adgang til dine personoplysninger til de medarbejdere, befuldmægtigede, leverandører og andre tredjeparter, som et har forretningsmæssigt behov for at kende de pågældende oplysninger. De vil kun behandle dine personoplysninger iht. vores anvisninger, og er underlagt en fortrolighedsklausul.

Vi har etableret procedurer til håndtering af eventuelle misligholdelser på personoplysninger, vi måtte have mistanke om, og vi vil underrette dig og eventuelle relevante myndigheder om en sådan misligholdelse, hvis dette er påkrævet ved lov.

Hvor længe vil I bruge mine personoplysninger?

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, vi indsamlede dem til, inkl. opfyldelse af eventuelle lovmæssige, regnskabsmæssige og rapporteringsmæssige krav.

For at fastslå den hensigtsmæssige opbevaringsperiode for personoplysninger overvejer vi mængden, karakteren og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade forvoldt af uautoriseret brug eller videreformidling af dine personoplysninger, formålene til hvilke vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder samt de gældende lovkrav på området.

Under nogle omstændigheder vil vi måske anonymisere dine personoplysninger (så de ikke længere kan associeres med dig) til undersøgelsesmæssige eller statistiske formål. I så fald vil vi måske bruge disse oplysninger uendeligt uden yderligere underretning af dig derom.

Dine lovmæssige rettigheder

Du har under visse omstændigheder rettigheder i forhold til dine personoplysninger iht. databeskyttelseslovgivning. Klik venligst på linkene nedenfor for at finde ud af mere om disse rettigheder:

 • Ret til adgang: Din ret til at få bekræftet, om personoplysninger behandles, og hvis det er tilfældet, adgang til personoplysningerne sammen med oplysninger om behandlingen.
 • Ret til at få oplysninger tilrettet: Din ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet.
 • Ret til dataoverførsel: Din ret til at få de pågældende personoplysninger, vi har modtaget, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format.
 • Ret til at blive glemt: Din ret til at få dine personoplysninger slettet.
 • Ret til at begrænse behandling: Din ret til rent faktisk at få dine oplysninger 'fastfrosset'; opbevaret, men ikke behandlet yderligere.
 • Ret til at gøre indsigelse: Din ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger behandles.

Indsend din rettighed her:

<indtast e-mail>

<indtast navn>

<vælg rettighed + forklaring>

<fri tekst>

EUs databeskyttelseslovgivning indeholder også en ret for dig til ikke at blive genstand for en beslutning, som træffes udelukkende på automatiseret behandling, hvilket inkludering profilering. Som nævnt ovenfor træffer vi ingen beslutninger med relation til vores brug af dine oplysninger, som er baseret på automatiseret behandling uden menneskelig mellemkomst.Hvad vi måske har brug for fra dig

Når du ønsker at udøve en af de ovennævnte rettigheder, vil vi måske skulle bruge specifik information fra dig for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at tilgå dine personoplysninger (eller til at udøve eventuelle af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, som skal sikre, at personoplysninger ikke videreformidles til en person, som ikke har ret til at modtage dem. Vi vil måske også kontakte dig for at bede om yderligere information i relation til din anmodning, så vi på den måde kan svare hurtigere.

Hvis vi ikke er i stand til at fastslå med en vis sikkerhed, om de oplysninger, du beder om, kun har relation til dog, vil vores formidling af sådanne oplysninger til dig måske udgøre en fortrolighedsrisiko for en tredjepart (f.eks. hvor en cookie er associeret med en enhed, der bruges af mere end én person). Vi vil bedømme hver enkelt anmodning om udøvelse af eventuelle af dine rettigheder, der er anført ovenfor, individuelt på sagens karakter, og vi vil formidle de oplysninger, der anmodes om, hvor vi er sikre på, at en sådan formidling ikke repræsenterer en fortrolighedsrisiko for eventuelle tredjeparter.

Andre ting, du skal vide

Det kan være, vi i vores undersøgelser vil spørge dig om dine synspunkter på eller interaktioner med velkendte websider, apps, sociale netværk mm. Vi vil ofte inkludere deres logoer i vores undersøgelser, så du ved, hvilke sider vi snakker om. Det faktum, at vi bruger deres navn eller logo, er ikke en godkendelse af, autorisation af eller en tilkendegivelse af, at vi er tilknyttet den pågældende tredjepart, ej heller er det en godkendelse af deres politikker eller praksisser mht. behandling af personoplysninger eller deres informationssikkerhed. Det betyder heller ikke nødvendigvis, at vi vil udveksle eventuelle resultater med dem direkte, selvom nogen af dem kan være at finde blandt vores kunder.

Vi vil gøre alt, der er rimeligt, for at sikre, at dine oplysninger behandles på sikker vis og i overensstemmelse med nærværende Politik om behandling af personoplysninger. Desværre er overførslen af oplysninger over nettet ikke helt sikker, og selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, der overføres til os, og enhver overførsel sker derfor på egen risiko.

Kontakt os

Hvis du har eventuelle spørgsmål, må de endelig kontakte os på privacy@globalwebindex.com. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Trendstream Limited

Nexus Building

Floor 2

25 Farringdon Street

London

EC4A 4AB