Vítejte v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Průzkum společnosti GWI provádí společnost Trendstream Limited. Jsme výzkumná společnost, která se snaží porozumět názorům uživatelů internetu.

Vaše soukromí je naší prioritou. Na této stránce jsme proto nastínili, jaké informace o vás shromažďujeme, jak je používáme a kde je ukládáme.

Snažili jsme se, aby vše, co následuje, bylo co nejsrozumitelnější a nejjednodušší, ale pokud budete mít otázky, můžete nás kontaktovat a my vám rádi pomůžeme. (Viz část „Kontaktujte nás“ níže.)

Cíle zásad ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme informace, které nám poskytnete při vyplňování některého z našich průzkumů, a také informace, které se rozhodnete sdílet s námi nebo s webovými stránkami třetích stran, které hostují naše průzkumy. Veškeré informace, které shromažďujeme, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů platným v době, kdy jsou tyto informace shromažďovány.

Je důležité, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů přečetli spolu s každým dalším oznámením o ochraně osobních údajů nebo oznámením o řádném zpracování, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si plně uvědomovali, jak a proč vaše údaje používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují ostatní oznámení a nemají za cíl je nahradit.

Co děláme

Naším cílem je pomoci firmám pochopit, jak a proč lidé používají internet a jaký mají názor na různé značky, produkty, služby a marketingové kampaně. Provádíme proto pravidelné průzkumy po celém světě a každý rok oslovíme stovky tisíc lidí, abychom se jich zeptali, co na internetu dělají, jaká zařízení vlastní a jaké mají názory na širokou škálu témat.

Na základě výsledků našeho výzkumu pomáháme našim klientům porozumět anonymizovaným charakteristikám a demografickým údajům lidí, kteří navštěvují jejich stránky, používají jejich produkty a služby nebo vidí jejich reklamu. Jednoduše řečeno, pomáháme značkám a organizacím porozumět on-line publiku.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady můžeme čas od času změnit. Ačkoliv se budeme snažit zajistit, aby všechny takové změny byly malé, a pokud budeme mít v úmyslu podstatně změnit způsob, jakým vaše údaje používáme, budeme vás informovat a případně vás požádáme o souhlas, doporučujeme vám, abyste do těchto Zásad ochrany osobních údajů kvůli aktualizacím pravidelně nahlédli.

Údaje, které o vás shromažďujeme

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. Můžeme o vás shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé typy údajů:

 • Údaje o totožnosti. V rámci našeho výzkumu můžeme údajům, které od vás shromažďujeme, přiřadit obecný jedinečný identifikátor (např. ve formě řetězce čísel a/nebo písmen).
 • Údaje z průzkumu. Když vyplníte průzkum, shromažďujeme vaše odpovědi na otázky v průzkumu.
 • Technické údaje. V rámci našeho výzkumu můžeme také shromažďovat vaši adresu internetového protokolu (IP), typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém (typ a verzi) a informace o zařízení (typ a verzi), které používáte k přístupu k průzkumu a jeho vyplnění.
 • Soubory cookie. Stejně jako mnoho jiných webových stránek a průzkumů používáme soubory „cookie“ a podobné analytické technologie. Další informace o používání souborů „cookie“ najdete níže v oddílu „Soubory cookie“ a v našich Zásadách používání souborů cookie (k dispozici zde).

Pokud kombinujeme Údaje o totožnosti s dalšími údaji, které od vás shromažďujeme, považujeme všechny tyto kombinované údaje za osobní údaje.

Některé z vašich odpovědí v průzkumu o vás mohou odhalit informace považované za „zvláštní kategorii“ osobních údajů (může jít o údaje o vaší rase nebo etnickém původu, zdravotním stavu, sexuální orientaci nebo politických názorech). Otázky týkající se zvláštních kategorií údajů budeme klást pouze v případech, kdy nám to dovolují zákony vaší jurisdikce. Jako odpověď na všechny otázky týkající se zvláštních kategorií údajů vám také poskytneme možnost „nepřeji si uvádět“.

Jak se shromažďují vaše údaje?

Ke shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody včetně:

 • Přímé interakce. Údaje z průzkumu nám poskytnete, když vyplníte některý z našich průzkumů.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Při vyplňování on-line průzkumu můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení a uživatelském chování. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií. Technické údaje o vás můžeme získat také v případě, že navštívíte jiné webové stránky využívající naše soubory cookie. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Jak používáme vaše údaje

Když se zaregistrujete na webové stránce s průzkumy, obvykle vás požádají, abyste jim o sobě sdělili různé informace, mezi něž může patřit vaše jméno nebo e-mailová adresa. Nikdy nebudeme mít přístup k vašemu jménu nebo e-mailové adrese a webovou stránku, která průzkumy provádí, nikdy nebudeme žádat, aby nám tyto informace poskytla.

Přestože se v našich otázkách ptáme na informace o vás, vašem chování a názorech na internetu, nepoužíváme tyto informace k vaší osobní identifikaci.

Vaše údaje z průzkumu také spojujeme s údaji z průzkumu obdrženými od jiných osob vyplňujících náš průzkum, a vytváříme tak agregované údaje z průzkumu. Přístup k těmto agregovaným údajům z průzkumů poskytujeme našim klientům v rámci služeb, které jim poskytujeme. Agregace dat tímto způsobem nám a našim klientům umožňuje analyzovat agregované odpovědi na průzkumy a tak porozumět chování uživatelů internetu. Ačkoli lze tyto agregované údaje z průzkumu odvodit z osobních údajů, jejich agregovaná povaha znamená, že naši klienti na základě poskytnutých informací nemohou identifikovat jednotlivého respondenta průzkumu.

Při agregaci údajů z průzkumu k nim připojujeme jedinečný identifikátor, který náš poskytovatel panelu může použít k vaší opětovné identifikaci. Přestože společnost GWI nemá možnost vás znovu identifikovat, někteří naši klienti mohou mít přístup k údajům, na jejichž základě by vás znovu identifikovat mohli. Budou tak moci učinit pouze v případě, že již mají přístup k vašim osobním údajům na základě jejich vlastního vztahu s vámi. Veškeré zpracování vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s jejich vlastními oznámeními o ochraně osobních údajů.

K vytvoření propojení mezi údaji z průzkumu a vaší interakcí s našimi klienty, včetně jejich webových stránek nebo reklamních kampaní, používáme soubory cookie, identifikátory FLoC a další podobné identifikátory. Toto propojení slouží našim klientům k pochopení profilu publika, které komunikuje s jejich webovou stránkou nebo reklamní kampaní, k vyhodnocení účinnosti a cílení reklamních kampaní nebo k vytvoření tzv. „look-alike“ publika pro cílení reklamy. Další informace o tom, jak s našimi partnery používáme soubory cookie, jsou uvedeny v oddílu o souborech cookie níže. Toto sledování on-line chování za účelem pochopení osobních preferencí se běžně označuje jako profilování.

Pokud zjistíme propojení mezi údaji z průzkumu a vaší interakcí s webovými stránkami nebo reklamními kampaněmi našeho klienta, můžeme vás pozvat k dodatečnému průzkumu, který se bude týkat webové stránky, reklamní kampaně nebo značky našeho klienta. Vámi poskytnuté dodatečné údaje z průzkumu používáme k tomu, abychom našim klientům poskytli další informace o účinnosti jejich kampaně nebo webové stránky.

Existuje mnoho důvodů, proč by informace, které od vás shromažďujeme, mohly pro nás a naše klienty být užitečné. Našim klientům slouží k pochopení demografických údajů lidí, kteří navštěvují jejich stránky, používají jejich produkty/služby nebo vidí jejich reklamu. Nám pomáhají pozvat k účasti v průzkumu ty správné lidi a také nám umožňují vytvořit si obrázek o tom, jak lidé z podobných skupin pravděpodobně odpovídají na otázky nebo co by na internetu mohli dělat. Pokud nám například sdělíte, že jste muž ve věku 25-34 let, můžeme vaši odpověď zkombinovat s odpověďmi stovek nebo tisíců dalších mužů ve věku 25–34 let, abychom o této konkrétní skupině zjistili více.

Náš základ pro zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případech, kdy nám to dovolí zákon. Níže formou tabulky uvádíme popis všech způsobů, kterými plánujeme používat vaše osobní údaje a právní základy, o které se při tom opíráme. Tam, kde je to vhodné, jsme také identifikovali naše oprávněné zájmy.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme.

Účel/Aktivita

Typ údajů

Právní základ pro zpracování včetně oprávněného zájmu

Pro přidání vašich odpovědi z průzkumu do našeho souboru základních údajů (kromě všech zvláštních kategorií údajů).

Odpovědi z průzkumu

Takové údaje zpracováváme, abychom mohli udržovat náš soubor základních údajů.

Takové zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy (umožňuje nám poskytovat služby našim klientům).

Pro zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených ve vašich odpovědích z průzkumu

Odpovědi z průzkumu

Takové údaje zpracováváme s vaším výslovným souhlasem.

Pro spravování našeho vztahu s vámi, což bude zahrnovat požádání našich partnerů třetích stran, aby vás kontaktovali pokud bychom chtěli, abyste vyplnili další průzkum.

(a) soubory cookie

(b) jedinečný identifikátor

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (abychom vás mohli kontaktovat za účelem vyplnění dalších průzkumů, které mohou být pro naše klienty zajímavé).

Pro sledování účinnosti reklamních kampaní našich klientů

(a) soubory cookie

(b) jedinečný identifikátor

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (abychom našim klientům pomohli pochopit, jak koncoví uživatelé interagují s jejich reklamními kampaněmi a webovými stránkami).

Pro přidání vašich dodatečných odpovědi z průzkumu do našeho souboru základních údajů.

Odpovědi z průzkumu

Takové údaje zpracováváme, abychom mohli udržovat náš soubor základních údajů.

Takové zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy (umožňuje nám poskytovat služby našim klientům).

Abychom našim klientům poskytli statistické výsledky dodatečných průzkumů přizpůsobených jejich reklamní kampani, webové stránce nebo značce.

Odpovědi z průzkumu

Tyto údaje zpracováváme, abychom našim klientům poskytli statistické výsledky průzkumů, které jsme provedli v souvislosti s jejich kampaní, webovou stránkou nebo značkou.

Takové zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy (umožňuje nám poskytovat služby našim klientům).

Abychom vyhodnotili přesnost on-line reklamy.

(a) soubory cookie

(b) jedinečný identifikátor

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (abychom inzerentům pomohli pochopit demografické údaje koncových uživatelů interagujících s jejich reklamními kampaněmi).

Pro modelování dat

soubory cookie

Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (abychom inzerentům pomohli pochopit demografické údaje koncových uživatelů interagujících s jejich reklamními kampaněmi).

Pro synchronizaci souborů cookie (viz níže „pro synchronizaci našich souborů cookie se soubory cookie našich partnerů“) a/nebo synchronizaci údajů pomocí on-line identifikátorů, identifikátorů FLoC nebo podobných.

(a) soubory cookie

(b) jedinečný identifikátor

(c) identifikátory FLoC

Pokud se jedná o údaje zvláštní kategorie, takové údaje zpracováváme s vaším výslovným souhlasem.

Pokud se nejedná o zvláštní kategorii údajů, zpracováváme údaje, protože je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (abychom inzerentům pomohli pochopit demografické údaje koncových uživatelů interagujících s jejich reklamními kampaněmi).

Změna účelu

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud se nebudeme odůvodněně domnívat, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a ten důvod je slučitelný s původním účelem. Pokud budete chtít vysvětlení, jak se zpracování pro nový účel slučuje s původním účelem, kontaktujte nás prosím.

Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat použít pro nesouvisející účel, požádáme provozovatele webové stránky provádějící průzkumy, kterou jste použili k vyplnění našeho průzkumu, aby vás o tom informoval, a vysvětlíme vám právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje pro takový nesouvisející účel.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme v souladu s výše uvedenými pravidly zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který se při návštěvě webové stránky odešle do vašeho zařízení. Když se účastníte našeho výzkumu, můžeme my a/nebo naši partneři třetích stran používat jak soubory cookie relace (jejichž platnost vyprší, jakmile zavřete webový prohlížeč), tak trvalé soubory cookie (které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte nebo dokud nevyprší jejich platnost – obvykle po 1 roce). Další podrobnosti týkající se souborů cookie, které můžeme my a/nebo naši partneři třetích stran používat, jsou uvedeny v oznámení o souborech cookie, které vám poskytujeme na začátku každého průzkumu a v našich zásadách používání souborů cookie a v našich zásadách používání souborů cookie zde.

Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek a také abychom sledovali vaši on-line aktivitu, používáme my a naši partneři pro následující účely soubory cookie:

 • Abychom vás pozvali vás k účasti na budoucích průzkumech. Pokud nám náš soubor cookie sdělí, že jste si prohlédli reklamní kampaň nebo navštívili webovou stránku, o kterou se zajímá některý z našich klientů, můžeme vás vyzvat k účasti na průzkumu, ve kterém vás požádáme o názor. Pokud se vás rozhodneme vyzvat k účasti na průzkumu, je to proto, že se domníváme, že vaše odpověď našemu klientovi pomůže pochopit, jak se lidé cítí na jeho webových stránkách nebo jak je používají, a/nebo zjistit, zda je jeho reklama účinná. K vyplnění průzkumu vás pozveme pouze na základě sledování vašeho souboru cookie, pokud zjistíme, že vaše dodatečné odpovědi z průzkumu mohou být pro naše klienty zvláště zajímavé.
 • Bewerten der Genauigkeit gezielter Werbemaßnahmen.  Viele Werbetreibende versuchen, mit Hilfe von Technologien und Algorithmen Marketingmaterial an bestimmte Verbrauchergruppen zu liefern. Diese Daten sind sehr unterschiedlich in ihrer Qualität, und manchmal tauchen auch Anzeigen auf, die für Sie überhaupt nicht relevant sind. Wir helfen Werbetreibenden, die Genauigkeit ihres Targeting zu verstehen, indem wir Ihre anonymen Antworten aus einer Umfrage (wie Alter und Geschlecht) mit einem Cookie abgleichen, das mit einer Online-Anzeige verknüpft wurde.
 • Abychom vyhodnotili přesnost cílené reklamy. Mnoho inzerentů se snaží využívat technologie a algoritmy k doručování marketingových sdělení konkrétním skupinám spotřebitelů. Kvalita těchto dat se velmi liší a někdy se vám mohou zobrazovat reklamy, které pro vás vůbec nejsou relevantní. Pomáháme inzerentům zjistit přesnost jejich cílení tím, že vaše anonymní odpovědi z průzkumu (např. věk a pohlaví) přiřadíme k souboru cookie, který byl přiřazen k on-line reklamě.
 • Pro modelování dat. Jak bylo uvedeno výše, inzerenti své reklamy rádi cílí na konkrétní typy lidí. Pozorováním chování anonymních skupin souborů cookie on-line lze odhadnout, do jaké míry je pravděpodobné, že tyto skupiny sdílí stejné vlastnosti – i když jedna skupina o sobě uvedla určitou informaci a druhá ne. Inzerentům pomáháme pochopit pravděpodobné chování velkých skupin lidí interagujících s jejich kampaní, a to tak, že pomocí souborů cookie sledujeme interakci lidí, kteří vyplnili některý z našich průzkumů s takovou kampaní.
 • Abychom naše soubory cookie synchronizovali se soubory cookie našich partnerů. Pomáháme partnerům pochopit, kdo interaguje s jejich webovou stránkou nebo reklamní kampaní v procesu známém jako synchronizace souborů cookie tím, že jim poskytujeme naše jedinečné identifikátory, abychom jim umožnili zjistit, zda již mají informace týkající se zařízení, na kterém je uložen náš soubor cookie. Pokud partner zjistí, že má k dispozici informace týkající se respondentů našeho průzkumu, můžeme s ním sdílet odpovědi z průzkumů takových respondentů, aby je mohl propojit s dalšími informacemi, které o těchto respondentech zná, pro účely analýzy nebo „look-alike“ modelování. Tyto přenesené údaje nebudou nikdy použity k přímému cílení reklamy, zpráv nebo služeb na vás.

Důležitá poznámka o souborech cookie: Když se zúčastníte některého z našich průzkumů, požádáme vás o souhlas s nastavením a čtením našich souborů cookie a souborů cookie našich partnerů třetích stran ve vašem prohlížeči.

Chceme, abyste vždy měli kontrolu nad informacemi, které s námi sdílíte, a existuje řada způsobů, jak můžete soubory cookie kdykoli odstranit nebo zablokovat, včetně postupu podle pokynů v souboru nápovědy ve vašem internetovém prohlížeči. Pokud nám však chcete hned teď sdělit, že si nepřejete, abychom soubory cookie používali, můžete se z tohoto procesu odhlásit zde.

Pokud se chcete odhlásit ze synchronizace našich souborů cookie se soubory cookie našich partnerů, můžete se odhlásit také ze zásad používání souborů cookie našich partnerů, a to pomocí odkazu dostupného v našem oznámení o souborech cookie zde.

Když se odhlásíte, odstraníme stávající hodnoty našeho souboru cookie ve vašem zařízení a nahradíme je hodnotou „opt out“ (odhlásit), která našemu serveru říká, aby nepokračoval ve sledování vašeho chování, a budeme ignorovat všechny další požadavky přicházející z vašeho prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookie blokujete, náš proces odhlášení nemusí fungovat správně. Vezměte prosím rovněž na vědomí, že pokud se nyní rozhodnete pro odhlášení, ale později se rozhodnete soubory cookie vymazat, blokovat nebo jinak omezit, nebo pokud použijete jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, budete své rozhodnutí o odhlášení muset obnovit.

Pokud se někdy v budoucnu rozhodnete, že se z našeho procesu zpracování souborů cookie chcete odhlásit, můžete vždy navštívit původní webovou stránku s průzkumy, kde jste byli poprvé vyzváni k účasti na některém z našich průzkumů, a sdělit jim to. Případně se můžete vrátit na tuto stránku pro odhlášení od společnosti Trendstream.

Zpřístupnění vašich osobních údajů

Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, jako jsou:

 • Ostatní členové naší skupiny společností;
 • Autorizovaní poskytovatelé služeb třetích stran, kteří nám poskytují IT a administrativní služby, aby nám pomohli poskytovat naše služby;
 • Odborní poradci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojistitelů, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby;
 • Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo s nimi sloučit části našeho podnikání nebo našich aktiv. Případně můžeme usilovat o akvizici jiných společností nebo o fúzi s nimi;
 • Ti naši klienti, u kterých jsme souhlasili s poskytnutím přístupu k našim Agregovaným údajům z průzkumu nebo s provedením průzkumu jejich jménem, nebo u kterých jsme souhlasili s tím, že jim pomůžeme se sledováním účinnosti jejich reklamní kampaně, nebo u kterých jsme souhlasili se synchronizací souborů cookie nebo s usnadněním podobné synchronizace pomocí on-line nebo jedinečných identifikátorů.

Od všech třetích stran vyžadujeme, aby dodržovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem. Našim poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami, nedovolujeme používat vaše osobní údaje pro vlastní účely a umožňujeme jim je zpracovávat pouze pro stanovené účely a v souladu s našimi pokyny. Pokud v naší společnosti dojde ke změně, pak mohou noví vlastníci vaše osobní údaje používat stejným způsobem, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli informace, které obdržíme, ani žádné technické informace, které shromáždíme (jako je váš typ/nastavení prohlížeče a vaše IP adresa), nepoužijeme k vaší identifikaci, nikdy nemůžeme zcela vědět, jaké další informace o vás třetí strana již má, a může se stát, že třetí strany jsou schopny propojit informace, které jim poskytneme, s jinými informacemi, které jste jim dříve přímo sdělili. Například třetí strany, jako jsou naši klienti (a klienti našich klientů), mají pravděpodobně své vlastní databáze a je možné, že jste jim dali souhlas s uchováváním informací o vás, které by jim umožnily porovnat jejich záznamy s údaji, které jim poskytneme. Podobně pokud sdílíme údaje se sociálními sítěmi, může se stát, že mohou spárovat naše údaje s dalšími informacemi, které jste jim povolili o vás uchovávat. Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany by měly být v souladu se zákonem oprávněny provádět toto „spárování“ pouze tehdy, pokud jim udělíte výslovné povolení k uchovávání a používání vašich údajů tímto způsobem.

Mezinárodní převody

Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími společnostmi v rámci naší skupiny. To bude zahrnovat přenos vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Někteří z našich poskytovatelů služeb třetích stran sídlí mimo EHP, takže zpracování vašich osobních údajů těmito poskytovateli služeb bude zahrnovat přenos údajů mimo EHP.

Kdykoli vaše osobní údaje přenášíme mimo EHP, zajišťujeme pro ně podobný stupeň ochrany tím, že zajistíme implementaci alespoň jedno z následujících ochranných opatření:

 • Vaše osobní údaje přenášíme pouze do zemí, které Evropská komise označila za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • Pokud používáme určité poskytovatele služeb, můžeme používat konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které osobním údajům poskytují odpovídající ochranu.

Zabezpečení údajů

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, použití nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, ale i jejich změně nebo vyzrazení. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, kteří je potřebují znát z pracovních důvodů. Vaše osobní údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů a podléhají povinnosti zachovávat důvěrnost.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů a v případě, že jsme povinni tak učinit ze zákona, oznámíme vám a příslušnému regulačnímu orgánu porušení ochrany osobních údajů.

Jak dlouho budete mé osobní údaje používat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který jsme je shromáždili, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských povinností.

Při určování vhodné délky doby pro uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a to, zda těchto účelů můžeme dosáhnout jinými prostředky, a příslušné právní předpisy.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (takže již nebude možné je s vámi spojovat) pro výzkumné nebo statistické účely, v takovém případě můžeme tyto informace používat bez dalšího upozornění po neomezenou dobu.

Vaše zákonná práva

Za určitých okolností máte podle zákonů o ochraně osobních údajů v souvislosti se svými osobními údaji práva:

 • Právo na přístup: vaše právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a v takovém případě přístup k osobním údajům spolu s podrobnostmi o povaze zpracování.
 • Právo na opravu: vaše právo získat opravu nepřesných osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost: vaše právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo být zapomenut: vaše právo na vymazání osobních údajů. Toto vám umožňuje požádat nás o výmaz nebo odstranění osobních údajů, pokud z naší strany neexistuje žádný dobrý důvod pro jejich další zpracování.
 • Právo na omezení zpracování: vaše právo na to, aby vaše údaje byly v podstatě „zmrazeny“; uloženy a dále nezpracovávány.
 • Právo na námitku: vaše právo vznést námitku proti způsobu zpracování vašich osobních údajů, pokud se opíráme o oprávněný zájem (nebo zájmy třetí strany).

Pokud byste chtěli uplatnit některé z výše uvedených práv, napište prosím e-mail na adresu privacy@gwi.com.

Pro potvrzení práva, které si přejete uplatnit, prosím použijte níže uvedený vzor e-mailu a uveďte podrobnosti o údajích, kterých se toto právo týká.

Předmět: <Právo, které chcete uplatnit>

Tělo:
<jméno>
<Právo, které chcete uplatnit>
<důvody vaší žádosti (pokud je to relevantní)>
<osobní údaje, které jsou předmětem žádosti o práva>

Předpisy EU na ochranu údajů rovněž obsahují právo, abyste nebyli předmětem rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatizovaného zpracování, které zahrnuje profilování. Jak bylo uvedeno výše, v souvislosti s používáním vašich údajů neprovádíme žádná rozhodnutí, která by byla založena na automatizovaném zpracování bez lidského zásahu.

Co od vás můžeme potřebovat

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžeme si od vás vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo na uplatnění některého z vašich dalších práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, které má zajistit, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny žádné osobě, která nemá právo je získat. Rovněž vás můžeme kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti, abychom urychlili naši odpověď.

Pokud nejsme schopni s jistotou určit, zda se vámi požadované informace týkají výhradně vás, může jejich zpřístupnění vám představovat riziko ohrožení osobních údajů třetí strany (např. pokud je soubor cookie přiřazen zařízení používanému více než jednou osobou). Každou žádost o uplatnění některého z výše uvedených práv posoudíme individuálně a požadované informace poskytneme, pokud dojdeme k přesvědčení, že takové zveřejnění nepředstavuje riziko ohrožení osobních údajů žádné třetí strany.

Další důležité informace

V rámci našich průzkumů se vás můžeme ptát na vaše názory nebo interakce se známými webovými stránkami, aplikacemi, sociálními sítěmi apod. Často můžeme do našeho průzkumu zahrnout jejich loga, abyste věděli, o kterých stránkách mluvíme. Skutečnost, že používáme jejich jméno nebo logo, neznamená, že je podporujeme, zastupujeme nebo jsme k této třetí straně přidruženi, ani to není podpora jejích zásad ochrany osobních údajů nebo politiky a postupů v oblasti bezpečnosti informací. Ani to nutně neznamená, že s nimi budeme přímo sdílet jakékoli výsledky, i když někteří z nich by mohli být našimi klienty.

Podnikneme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný, a přestože se budeme snažit vaše údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů, které nám předáváte, a proto je jakýkoli přenos na vaše vlastní riziko.

Kontaktujte nás

Pokud nám chcete položit jakékoli otázky, kontaktujte nás na adrese privacy@gwi.com. Můžete nám také napsat na následující adresu:

Trendstream Limited
Nexus Building
Floor 2
25 Farringdon Street
London
EC4A 4AB