Добре дошли в нашата Политика за поверителност.

Анкетата на GWI се провежда от Trendstream Limited. Ние сме компания за изследвания, която се стреми да осмисли възгледите на потребителите на интернет.

Вашата поверителност е наш приоритет. Затова на тази страница сме изложили накратко каква информация събираме за Вас, как я използваме и къде я съхраняваме.

Опитахме се да направим всичко, което следва, възможно най-ясно и просто, но ако имате въпроси, можете да се свържете с нас и ще Ви помогнем с удоволствие. (Вижте по-долу раздел „Връзка с нас“.) 

Предназначение на политиката

Настоящата Политика за поверителност цели да Ви предостави информация за това, как събираме и обработваме предоставената ни информация, когато Вие попълвате някоя от нашите анкети, а също и информацията, която решите да споделите с нас или със сайтове на трети страни, които хостват нашите анкети. Всякаква информация, която събираме, е обект на спазване на нашата Политика за поверителност, която е в сила към момента на събиране на информацията.

Важно е да прочетете настоящата Политика за поверителност, както и всички останали известия за поверителност или известия за добросъвестно обработване, които е възможно да изпращаме в конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме Вашите данни. Настоящата Политика за поверителност допълва останалите известия и няма за цел да ги отменя.

Какво правим ние

Целта ни е да помогнем на компаниите да осмислят как и защо хората използват интернет, и какво мислят за различни марки, продукти, услуги и маркетингови кампании. С тази цел ние редовно провеждаме изследвания по света, разговаряме със стотици хиляди души всяка година и им задаваме въпроси какво правят в интернет, какви устройства притежават и какво мислят по широк кръг от теми.

Като използваме резултатите от нашите изследвания, ние помагаме на клиентите ни да осмислят анонимните характеристики и демографията на хората, които посещават техните сайтове, използват техните продукти и услуги или виждат техните реклами. Казано по-просто, ние помагаме на марките и организациите да разбират онлайн аудиторията.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Възможно е от време на време да променяме настоящата политика. Ще се стремим промените да са дребни, ще Ви уведомяваме за тях и, ако е целесъобразно, ще искаме Вашето съгласие, ако възнамеряваме да внесем съществени промени в начина, по който използваме Вашите данни, но все пак Ви препоръчваме да проверявате настоящата Политика за поверителност за настъпили актуализации.

Данни, които събираме за Вас

„Лични данни“ означава всякаква информация за човек, чрез която самоличността на това лице може да бъде установена. Възможно е да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове данни за Вас:

  • Данни за самоличност. Като част от нашето изследване е възможно да припишем общ уникален идентификатор (напр. под формата на поредица от цифри и/или букви) на данните, които събираме от Вас.
  • Данни от анкети. Когато попълвате анкета, ние събираме Вашите отговори на въпросите в анкетата.
  • Технически данни. Като част от нашето изследване е възможно също да запазим Вашия адрес според интернет протокола (IP адрес), типа и версията на браузъра, настройката за часова зона и местоположение, типовете и версиите на добавките към браузъра, операционната система (тип и версия) и информация за устройството (тип и версия), което използвате за достъп и попълване на анкетата.
  • Бисквитки. Като множество други уеб сайтове и анкети и ние използваме бисквитки и други подобни технологии, базирани на анализи. Вижте раздела „Бисквитки“ по-долу и нашата Политика за използване на бисквитки (достъпна тук) за допълнителна информация относно това как използваме бисквитки.

Когато комбинираме данните за самоличност с други данни, които събираме от Вас, ние се отнасяме към всички тези данни като към лични данни.

Някои от Вашите отговори в анкетата може да разкрият информация за Вас, която се счита за лични данни от „специална категория“ (тук може да има данни за Вашата раса или етнос, здравословно състояние, сексуална ориентация или политически убеждения). Ние ще задаваме въпроси, които се отнасят за специални категории данни, само когато имаме разрешение за това според законите на Вашата юрисдикция. Освен това ние ще Ви предоставяме варианта „предпочитам да не казвам“ като отговор на въпроси, които засягат специални категории данни.

 

Как се събират Вашите данни?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, в това число чрез:

Непосредствен контакт. Вие ни предоставяте Вашите данни от анкетата, когато попълвате някоя от нашите анкети.
Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато попълвате анкетата онлайн, е възможно ние автоматично да събираме технически данни за Вашето оборудване, действия и модели на сърфиране. Ние събираме тези лични данни с помощта на бисквитки или други сходни технологии. Възможно е също да получаваме технически данни за Вас, ако посещавате други уеб сайтове, в които се използват нашите бисквитки. Моля, вижте политиката ни за използване на бисквитки за още подробности.

 

Как използваме Вашите данни

Когато се регистрирате в някой сайт за анкети, обикновено искат да им кажете най-различни неща за себе си, които може да включват името или имейл адреса Ви. Ние никога няма да имаме достъп до името или имейл адреса Ви и никога няма да искаме от сайта за анкети да ни предоставя такава информация.

Макар че с въпросите в нашата анкета искаме информация за Вас, за Вашето онлайн поведение и убеждения, ние не използваме тази информация за установяване на Вашата самоличност.

Освен това обединяваме Вашите данни от анкетата с данните от анкетата, които получаваме от други лица, попълващи нашата анкета, за да съставим обобщени данни от анкетата. Предоставяме достъп до такива обобщени данни от анкета на нашите клиенти като част от услугата, която им осигуряваме. Обобщаването на данни по този начин дава възможност на нас и на нашите клиенти да анализираме обобщени отговори от анкети, за да разберем поведението на потребителите в интернет. Макар че такива обобщени данни от анкети е възможно да бъдат извлечени от лични данни, тяхното обобщено естество означава, че не е възможно нашите клиенти да установят самоличността на отделен участник в анкетата по предоставената им информация.

Когато обобщаваме данните от анкетата, ние добавяме уникален идентификатор към данните, който нашата група за проучвания е в състояние да използва, за да установи самоличността Ви отново. Макар че GWI няма възможност да установи самоличността Ви отново, възможно е някои от нашите клиенти да имат достъп до данни, които да им дадат възможност отново да установят самоличността Ви. Могат да го направят, само когато вече имат достъп до личните Ви данни в резултат на своите лични взаимоотношения с Вас. Всяко обработване на личните Ви данни ще става в съответствие с техните собствени известия за поверителност.

Използваме бисквитки, FLoC идентификатори и други сходни идентификатори, за да установим връзка между данните от анкети и Вашите взаимодействия с нашите клиенти, включително с техните уеб сайтове или рекламни кампании. Връзката се прави, за да помогнем на нашите клиенти да разберат профила на аудиторията, която контактува с техния уеб сайт или рекламна кампания с цел да се направи оценка на ефективността и таргетирането на техните рекламни кампании или да се направят така наречените „двойници“ на аудиториите за рекламно таргетиране. Допълнителна информация как използваме бисквитки с нашите партньори е посочена в раздела за бисквитки по-долу. Това проследяване на поведението онлайн, за да се разберат личните предпочитания, обикновено се нарича „профилиране“.

Ако установим връзка между данните от анкетата и Вашето взаимодействие с уеб сайтовете или рекламните кампании на нашите клиенти, може да Ви поканим да участвате и в друго проучване, свързано с уеб сайта, рекламната кампания или марката на нашия клиент. Използваме допълнителните данни от анкетата, предоставени от Вас, за да осигурим по-добра представа на нашите клиенти за ефективността на кампанията или уеб сайта им.

Има редица причини, поради които информацията, която събираме от Вас, може да е полезна за нас и нашите клиенти. Нашите клиенти я използват за осмисляне на демографските данни на хората, които посещават техните сайтове, използват техните продукти/услуги или виждат техните реклами. На нас тя помага да поканим съответните хора за участие в нашето изследване, а също ни позволява да си съставим картина за това, доколко вероятно е хората от сходни групи да отговорят на даден въпрос или какви неща може да правят в интернет. Например, ако ни кажете, че сте мъж на възраст 25-34 години, може да съчетаем отговора Ви с отговорите на стотици или хиляди други мъже на възраст 25-34 години, за да научим повече за тази конкретна група. 

 

Нашето основание за обработването на Вашите данни

Използваме Вашите лични данни, само когато законът ни позволява. По-долу сме изложили в табличен вид описание на всички начини, по които смятаме да използваме Вашите лични данни, и на кои правни основания разчитаме за това. Освен това сме посочили какви са законните ни интереси, където това е целесъобразно.

Обърнете внимание, че може да обработваме личните Ви данни за повече от едно законно основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме данните Ви.

 

Цел/действие

Тип данни

Законно основание за обработване, в това число основание за законен интерес

За да прибавим Вашите отговори от анкетата към нашия основен масив от данни (различни от специалните категории данни).

Отговори на анкета

Обработваме такива данни, за да имаме възможност да поддържаме своя основен масив от данни.  

Това обработване е необходимо за нашите законни интереси (то ни дава възможност да предоставяме услугите си на своите клиенти).

За да обработваме специалните категории данни, предоставени във Вашите отговори на анкетата

Отговори на анкета

Обработваме такива данни с Вашето изрично съгласие.

За да управляваме нашите взаимоотношения с Вас, които ще включват искане към нашите партньори за анкети като трета страна да се свържат с Вас, ако пожелаем Вие да попълните и друга анкета.

(a) бисквитки

(б) уникален идентификатор

Необходими за нашите законни интереси (за да ни дадат възможност да се свържем с Вас, за да попълните и други проучвания, които може да представляват интерес за нашите клиенти).

За да следим ефективността на рекламните кампании на нашите клиенти

(a) бисквитки

(б) уникален идентификатор

Необходими за нашите законни интереси (за да помагат на нашите клиенти да осмислят как крайните потребители взаимодействат с техните рекламни кампании и уеб сайтове).

За да прибавим Вашите допълнителни отговори от проучването към нашия основен масив от данни.

Отговори на анкета

Обработваме такива данни, за да имаме възможност да поддържаме своя основен масив от данни. 

Това обработване е необходимо за нашите законни интереси (то ни дава възможност да предоставяме услугите си на своите клиенти).

За да предоставим на нашите клиенти статистическите резултати от допълнителните проучвания, пригодени за техните рекламни кампании, уеб сайтове или марки.

Отговори на анкета

Обработваме такива данни, за да предоставим статистически резултати на нашите клиенти относно анкети, които сме предприели във връзка с техните кампании, уеб сайтове или марки.

Това обработване е необходимо за нашите законни интереси (то ни дава възможност да предоставяме услугите си на своите клиенти).

За да направим оценка на точността на онлайн рекламите.

(a) бисквитки

(б) уникален идентификатор

Необходими за нашите законни интереси (за да помагаме на рекламодателите да осмислят демографските данни на крайните потребители, които взаимодействат с техните рекламни кампании).

За моделиране на данните

бисквитки

Необходими за нашите законни интереси (за да помагаме на рекламодателите да осмислят демографските данни на крайните потребители, които взаимодействат с техните рекламни кампании).

За синхронизиране на бисквитки (вижте по-долу „за да синхронизираме нашите бисквитки с тези на нашите партньори“) и/или за синхронизиране на данни с помощта на онлайн идентификатори, групи или други подобни.

(a) бисквитки

(б) уникален идентификатор

Там, където данните са специална категория данни, ние обработваме въпросните данни с Вашето изрично съгласие.

Там, където данните не са специална категория данни, ние обработваме данните, тъй като те са необходими за нашите законни интереси (да помагаме на рекламодателите да осмислят демографските данни на крайните потребители, които взаимодействат с техните рекламни кампании)

 

Промяна на целта

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целта, за която сме ги събрали, освен ако не сметнем за основателно, че се налага да ги използваме по друга причина и че причината е съвместима с първоначалната цел. Ако желаете да получите разяснение как обработването за новата цел се съвместява с първоначалната цел, свържете се нас.

Ако ни се налага да използваме Вашите лични данни със странична цел, ще поискаме операторът на сайта за проучвания, който използвате за изпълнение на нашето проучване, да Ви уведоми и да разясни правното основание, което ни позволява да обработваме лични данни с такава странична цел.

Моля, обърнете внимание, че е възможно да обработваме Вашите лични данни без Ваше знание или съгласие в съответствие с горните правила, там където това се изисква или е разрешено по закон.

Бисквитки

Бисквитката е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се изпраща на Вашето устройство, когато посетите уеб сайт. Когато участвате в наше изследване е възможно ние и/или нашите партньори като трета страна да използваме/използват както еднократни бисквитки за съответната сесия (чийто срок изтича, след като затворите браузъра си), така и постоянни бисквитки (които остават в устройството Ви, докато не ги изтриете или срокът им не изтече – обикновено след 1 година). Допълнителни подробности във връзка с бисквитките, които ние и/или нашите партньори като трета страна е възможно да използваме, са изложени в известието за бисквитки, което Ви се предоставя в началото на всяко проучване, в правилата за използване на бисквитки и в нашите правила за използване на бисквитки тук.

Ние и нашите партньори използваме бисквитки, за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване, а също и да проследяваме Вашите действия онлайн за следните цели:

 

  • За да Ви каним да участвате в бъдещи анкети. Ако нашата бисквитка ни съобщи, че сте разглеждали рекламна кампания или сте посетили уеб сайт, който представлява интерес за някой от нашите клиенти, е възможно да решим да Ви поканим да участвате в анкета, в което Ви молим да изложите вижданията си за него. Когато решим да Ви поканим да участвате в анкета, ние го правим, защото смятаме, че Вашият отговор ще помогне на нашия клиент да разбере какво мислят хората или как използват неговия уеб сайт, и/или да прецени дали неговите реклами са ефективни. Ще бъдете поканени да попълните анкета въз основа на проследяването от Вашата бисквитка, само когато установим, че допълнителните Ви отговори в анкетата може да представляват особен интерес за нашите клиенти.
  • За да направим оценка на точността на таргетираните реклами. Много рекламодатели се опитват да използват технологии и алгоритми, за да изпращат маркетингови послания до конкретни групи потребители. Тези данни са със силно променливо качество и понякога е възможно да видите реклами, които изобщо не са подходящи за Вас. Ние помагаме на рекламодателите да осмислят точността на своето таргетиране, като съпоставят Вашите анонимни отговори на анкета (например за възраст и пол) с бисквитка, която е свързана с онлайн реклама.
  • За моделиране на данните. Както споменахме по-горе, рекламодателите обичат да насочват своите реклами към конкретни типове хора. Наблюдавайки поведението на анонимни групи бисквитки онлайн, може да се направи преценка доколко вероятно е тези групи да имат едни и същи характеристики – дори ако едната група е посочила конкретна информация за себе си, а другата не е. Ние помагаме на рекламодателите да разберат вероятното поведение на големи групи хора, които взаимодействат с тяхната кампания с помощта на бисквитки за проследяване на взаимодействието на хората, които са попълнили някоя от нашите анкети, с такава кампания.
  • За синхронизиране на нашата бисквитка с тази на партньорите ни. Ние помагаме на партньорите да разберат кой взаимодейства с техния уеб сайт или рекламна кампания в процес, известен като синхронизиране на бисквитки, като им предоставяме уникални идентификатори, за да им дадем възможност да установят дали вече имат информация, свързана с устройството, на което се съхранява нашата бисквитка. Когато някой партньор установи, че наистина има информация, свързана с участниците в нашето проучване, тогава ние може да споделим с партньора отговорите от анкетата на тези участници, за да може той да ги свърже с друга информация, която му е известна за тези участници, с цел анализ или моделиране по подобие. Тези прехвърлени данни никога няма да се използват за насочване пряко към Вас на реклами, съобщения или услуги.

 

Важна бележка относно бисквитките: Когато попълвате някое от нашите анкети ще Ви помолим да приемете задаването и четенето на бисквитки от наша страна и от страна на нашите партньори като трета страна от Вашия браузър.

Винаги искаме да имате контрол върху информацията, която споделяте с нас, и има редица начини, по които да премахвате или блокирате бисквитки по всяко време, включително чрез изпълняване на указанията от помощния файл във Вашия интернет браузър. Но, ако искате да ни кажете веднага, че не искате да използваме бисквитки, тогава можете да се откажете от този процес тук.

Ако искате да се откажете от това, да синхронизираме бисквитките с нашите партньори, също можете да се откажете от правилата за използване на бисквитки на нашите партньори, като отворите връзката в известието за бисквитки тук.

Когато се откажете, изтриваме съществуващите стойности в нашата бисквитка на Вашето устройство и ги заменяме със стойност „отписване“, която казва на нашия сървър да не продължава да следи Вашето поведение, а ние ще игнорираме всички следващи заявки, идващи от Вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че ако блокирате бисквитки, нашият процес за отписване може да не функционира правилно. Моля, обърнете внимание също, че ако решите да се откажете сега, а впоследствие решите да изтриете, блокирате или да ограничите бисквитките по друг начин, или ако използвате друго устройство или интернет браузър, ще трябва да подновите избора си за отписване.

Ако сметнете, че искате да се отпишете от нашия процес за бисквитки в някой момент в бъдеще, а не сега, винаги можете да посетите първоначалния сайт за проучвания, където за първи път сте били поканени да участвате в някоя от нашите анкети, и да им кажете това. Или пък можете да се върнете на тази страница на Trendstream за отписване.

Разкриване на Вашите лични данни

Възможно е да разкрием Вашите данни на трети страни, а именно:

На други членове на нашата група компании;
На упълномощени доставчици на услуги като трета страна, които ни предоставят административни услуги и услуги за ИТ, за да ни помагат да предоставяме нашите услуги;
На професионални консултанти, в това число адвокати, банкери, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски, банкови, правни, застрахователни и счетоводни услуги; 
На трети страни, на които може да решим да продадем, прехвърлим или слеем части от нашия бизнес или нашите активи. Или пък може да проявим интерес към придобиване на други бизнеси или към сливане с тях;
На наши клиенти, с които сме се договорили за предоставяне на достъп до нашите обобщени данни от анкетата, с които сме се договорили за провеждане на анкета от тяхно име, с които сме се договорили да ги подпомагаме при следенето на ефективността на тяхната рекламна кампания, или с които сме се договорили за синхронизиране на бисквитки или за улесняване на подобно синхронизиране с помощта на онлайн или уникални идентификатори.

Ние изискваме всички трети страни да зачитат сигурността на Вашите лични данни и да се отнасят с тях в съответствие със закона. Ние на разрешаваме на нашите доставчици на услуги като трета страна да използват Вашите лични данни за свои цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели в съответствие с нашите указания. Ако възникне промяна в нашата дейност, тогава новите собственици може да използват Вашите лични данни по същия начин, както е изложено в настоящото известие за поверителност.

Моля, обърнете внимание, че въпреки че ние няма да използваме информацията, която получаваме, или всякаква техническа информация, която събираме (напр. типа/настройките на Вашия браузър и Вашия IP адрес), за да установим самоличността Ви, никога не можем да знаем с каква друга информация за Вас вече разполага някоя трета страна и е възможно трети страни да са в състояние да свържат информацията, която предоставяме, с друга информация, която Вие сте споделили преди това директно с тях. Например има вероятност трети страни като наши клиенти (и клиентите на нашите клиенти) да разполагат със свои собствени бази данни и е възможно Вие да сте се съгласили да пазят информация за Вас, което може да им позволи да съпоставят своите регистри с данните, които ние предоставяме. Аналогично, ако ние споделим данни със социални мрежи, е възможно те да могат да съпоставят нашите данни с друга информация за Вас, която Вие сте им разрешили да съхраняват. Моля, обърнете внимание, че трети страни могат законно да предприемат такова „съпоставяне“, само ако Вие сте им дали конкретно разрешение да пазят и да използват Вашите данни по такъв начин. 

Международно прехвърляне на данни

Споделяме Вашите лични данни с други компании в рамките на нашата група. Това включва прехвърляне на Вашите данни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Някои от нашите външни доставчици на услуги като трета страна са базирани извън ЕИЗ, затова обработването на Вашите лични данни от тях ще включва прехвърляне на данни извън ЕИЗ.

При всяко прехвърляне на Вашите лични данни извън ЕИЗ правим необходимото да им се осигури аналогична степен на защита, като правим необходимото да се внедри най-малко една от следните защити:

Ние ще прехвърляме Вашите лични данни само в страни, за които Европейската комисия счита, че предоставят достатъчно ниво на защита на лични данни.
Когато използваме някои доставчици на услуги, ние може да сключим конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които осигуряват достатъчна защита на личните данни.

 

Защита на данните

Предприели сме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим случайно загубване, използване или достъп до Вашите лични данни по непозволен начин, тяхното променяне или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на онези служители, посредници, подизпълнители или други трети страни, които имат бизнес интерес да ги знаят. Те ще обработват Вашите лични данни само по наши указания и поемат задължение за спазване на поверителност.

Въвели сме процедури за справяне с подозрения за нарушения с личните данни и ще уведомим Вас и всеки компетентен регулатор за нарушение, когато това се изисква от нас по закон.

Колко време ще използвате моите лични данни?

Ние ще задържаме Вашите лични данни само толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, заради които сме ги събрали, в това число за целите на изпълнението на правни, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим съответния период за задържане на личните данни, ние вземаме под внимание обема, естеството и поверителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целта, за която обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели с други средства, и приложимите правни изисквания.

При някои обстоятелства ние може да анонимизираме Вашите лични данни (така че те вече да не могат да бъдат свързани с Вас) за изследователски или статистически цели, като в този случай може да използваме тази информация безусловно и без да Ви уведомяваме повече за това.

 

Вашите законни права

При някои обстоятелства Вие имате права по законите за защита на личните данни във връзка с Вашите лични данни:

Право на достъп: Вашето право да получите потвърждение дали се обработват лични данни и, когато е приложимо, достъп до личните данни заедно с подробности, свързани с естеството на обработването.
Право на коригиране: Вашето право на коригиране на неточни лични данни.
Право на преносимост: Вашето право да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат.
Право на забравяне: Вашето право личните Ви лични да бъдат изтрити. Това Ви дава възможност да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме.
Право на ограничено обработване: Вашето право данните Ви да бъдат по същество „замразени“, съхранени и повече да не се обработват.
Право на възражение: Вашето право да отправите възражение за това как се обработват Вашите лични данни, когато ние разчитаме на законен интерес (или този на трета страна).

Ако желаете да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, изпратете имейл на privacy@gwi.com.

Моля, използвайте шаблона за имейл по-долу, за да потвърдите правото, което искате да упражните, заедно с подробности за данните, по отношение на които упражнявате това право.

Тема: <Правото, което желаете да упражните>

Текстова част:

<име>

<Правото, което желаете да упражните>

<основание за Вашето искане (където е приложимо)>

<личните данни, които са предмет на искането за упражняване на право>

Законодателството на ЕС за защита на данните съдържа и Ваше право да не бъдете обект на решение, взето единствено на база автоматизирано обработване, което включва профилиране. Както е упоменато по-горе, ние не вземаме решения във връзка с използването на данните Ви от наша страна въз основа на автоматизирано обработване без човешка намеса.

 

Какво може да ни е необходимо от Вас

Когато пожелаете да упражните някое от посочените по-горе права, възможно е да поискаме конкретна информация от Вас, за да ни помогнете да потвърдим Вашата самоличност и да осигурим правото Ви на достъп до Вашите лични данни (или на упражняване на което и да е друго Ваше право). Това е мярка за сигурност, за да се погрижим да не се разкриват лични данни на лице, което няма право да ги получи. Възможно е също да се свържем с Вас, за да поискаме от Вас допълнителна информация във връзка с Вашето искане, за да ускорим нашия отговор.

Когато не сме в състояние да установим до някаква степен на сигурност дали исканата от Вас информация се отнася само за Вас, разкриването на такава информация от наша страна може да изложи на риск поверителността към трета страна (например, когато някоя бисквитка е свързана с устройство, което се използва от повече от един човек). Ние ще направим преценка поотделно на всяко искане за упражняване на изброените по-горе права по същество и ще разкрием исканата информация, когато се уверим, че това разкриване не представлява риск за поверителността към трета страна.

Друго, което трябва да знаете

В нашите анкети е възможно да Ви попитаме за Вашите виждания или взаимодействия с известни уеб сайтове, приложения, социални мрежи и други. Възможно е често да включваме техните лога в нашата анкета, за да знаете за кои сайтове става въпрос. Фактът, че използваме тяхното име или лого не е потвърждение, упълномощаване или деклариране, че сме свързани с тази трета страна, както не е и одобрение на техните правила или практики за защита на поверителността или информацията. Това не означава непременно, че ще споделяме резултати с тях директно, въпреки че някои от тях е възможно да са сред нашите клиенти.

Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да е сигурно, че Вашите данни се третират защитено и в съответствие с настоящата Политика за поверителност. За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно сигурно и, въпреки че се стараем максимално да защитим Вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, които ни се предават; затова всяко предаване е на Ваш риск.

 

Връзка с нас

Ако искате да ни зададете въпроси, свържете се нас на privacy@gwi.com. Или можете да ни пишете на следния адрес:

Trendstream Limited
Nexus Building
Floor 2
25 Farringdon Street
Londra
EC4A 4AB