Във връзка с бисквитките, зададени от Trendstream Limited, в бисквитките ще се съхранява уникален идентификационен номер или ще се свързва с тях или със сходни технологии. Бисквитката е информация, която се въвежда в браузъра на Вашия компютър, когато посетите уебсайт. Те се използват за редица цели, в това число за запомняне на Вашата самоличност, когато попълвате проучване. Освен това ние използваме бисквитки за проследяване на Вашите действия в интернет, в това число какви страници посещавате в други сайтове, за да определим ефективността на рекламите върху Вашето поведение.

Вашите отговори на въпросите в настоящата анкета ще се свързват с уникални идентификационни номера. Ние ще споделяме данни от анкетата с нашите клиенти за целите на уеб анализа и ефективността на рекламите. Ние ще споделяме уникални идентификационни номера с компанията за изследване на извадки, от която сте избрани във връзка с Вашето участие в такава компания за изследване на извадки (напр. за да Ви кани да участвате в анкети, получаване на награди и др.). Допълнителна информация за обработването на информацията от нас, събрана с помощта на наши бисквитки и сходни технологии на Вашето устройство, и Вашите отговори от анкетите, може да се намери в нашата Политика за поверителност тук.

По-долу ще намерите описания на бисквитките и сходните технологии, които използваме, в това число нашите проследяващи бисквитки. С изключение на бисквитките, които са от съществено значение за работата на този уеб сайт, Вие можете да управлявате използването на бисквитки и подобни технологии, като изразите предпочитанията си, както е изложено по-долу. Моля, имайте предвид, че ако упражните правото си на отписване от дадена бисквитка, ние ще поставим бисквитка във Вашето устройство, която обикновено се нарича „бисквитка за отписване“. Ако впоследствие изтриете бисквитките си, Вие ще премахнете и тази бисквитка за отписване и ще трябва да подновите своя избор. За достъп до връзките за отписване, след като веднъж сте се съгласили, посетете https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out.

Моля, имайте предвид, че използването на бисквитки е свързано с конкретен браузър. Ако използвате няколко браузъра или устройства, ще се наложи да промените предпочитанията си на всеки/всяко от тях.

 

Рекламна бисквитка:

Име на бисквитката

Предназначение на бисквитката

Връзка за отписване

 GWIQ

Уеб анализ и ефективност на рекламите 

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out 

 

Бисквитки на партньор:

Име на партньора

Предназначение на бисквитката

Връзка за отписване

 Publicis

Ефективност на онлайн рекламата, Проследяване на посещенията на уеб сайтове, Разработване на онлайн кохорти двойници и аналитична информация от аудиторията

http://match.rundsp.com/optout

Liveramp

Разработване на онлайн кохорти двойници и аналитична информация от аудиторията

 https://liveramp.com/opt_out/

Dentsu Aegis

Разработване на онлайн кохорти двойници и аналитична информация от аудиторията

http://www.dentsu.com/termsofuse/optout.html

Retargetly

Ефективност на онлайн рекламата, Проследяване на посещенията на уеб сайтове, Разработване на онлайн кохорти двойници и аналитична информация от аудиторията